Welkom                      

Welkom op de website van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, kortweg het NOOM.                   
(Laatste update: 8 februari 2018) 

Wie zijn wij

Visie van het NOOM

Deelnemende organisaties 

ANBI


Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van het NOOM. Via de nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven. Voor aanmelding, klik hier>>

Ook zijn wij te volgen via Twitter en Facebook.


Februari 2018
In Memoriam Sabri Kenan Bagci
Onlangs bereikte het NOOM het droeve bericht over het overlijden van Sabri Kenan Bagci. Sabri is 71 jaar geworden. Hij overleed in zijn woonplaats Dordrecht.
Sabri heeft samen met anderen aan de wieg gestaan van het NOOM. Sinds de oprichting was hij secretaris en sinds enkele jaren vicevoorzitter. Hij is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het NOOM.

Foto: Karin Oppelland

Sabri Kenan Bagci heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor de Turkse gemeenschap. Lange tijd was hij voorzitter van het IOT, Inspraakorgaan Turken. Op latere leeftijd richtte hij zich vooral op de ouderen. Onder zijn leiding kwam de Turkse Ouderen Federatie tot stand, een eigen organisatie van Turkse ouderen. Sabri zag hoe nodig het was dat de gastarbeiders van destijds zouden kiezen voor het land waar ze naartoe gemigreerd waren. Hij signaleerde dat velen van hen nog steeds met één been in Turkije stonden. Hij sprak hen aan op de verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst en die van hun kinderen.

Onvermoeibaar reisde Sabri het land door om over tal van onderwerpen te spreken met de ouderen. Hij was erg bezorgd over de vele tegenstellingen in de Turkse gemeenschap en wist als geen ander de verschillen te overbruggen en mensen binnen een organisatie samen te brengen. Sabri ging moeilijke onderwerpen niet uit de weg. Hij was het die in 2012 het NOOM-bestuur overtuigde dat ouderenmishandeling een belangrijk onderwerp was, waarover in de achterban gesproken moest worden.

Binnen het NOOM wees Sabri regelmatig op de omvang van de groepering van de Turkse ouderen en brak een lans voor extra aandacht en investering in activiteiten ten behoeve van deze kwetsbare groep.
Sabri was al geruime tijd ernstig ziek. Toch kwam zijn overlijden voor het NOOM-bestuur en NOOM-bureau als een onverwachte schok. Wij gedenken Sabri met groot respect voor alles wat hij voor het NOOM en de migrantenouderen, en met name voor de Turkse ouderen heeft betekend. Wij wensen zijn nabestaanden en de Turkse Ouderen Federatie veel sterkte toe met het gemis.