Chun Pah     

Chun Pah betekent in het Chinees 'grove den'. Het is een symbool voor lang leven. De Landelijke Chinese ouderenvereniging Chun Pah, die in 2008 zijn 20-jarig bestaan viert, is gericht op de groep van oudere Chinezen, van wie velen slechts een lage opleiding hebben genoten. Velen van hen hebben tevens moeite met de Nederlandse taal. Deze Chinese ouderenvereniging biedt de groep Chinese ouderen (50-plussers) de gelegenheid om te ontsnappen aan het schrikbeeld van een eenzame oude dag in een vreemd land, door samen met hun leeftijdsgenoten hun tijd op een zinvolle manier te besteden. 

Chun Pah heeft de volgende doelstellingen:     

Jaarlijks organiseert Chun Pah een landelijke ouderendag. Gemiddeld nemen daar 1.300 Chinese ouderen aan deel. Ook verzorgt Chun Pah een vaste rubriek in een Chinese informatiekrant, die iedere drie weken in een oplage van 15.000 exemplaren verspreid wordt over het hele land. In deze rubriek wordt aandacht besteed aan zaken die voor Chinese ouderen van belang zijn, zoals ontwikkelingen rond de Wmo, en aan de activiteiten in de verschillende regio's.    

De landelijke vereniging Chun Pah telt zeven afdelingen, te weten: Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Arnhem en Eindhoven. Het landelijke bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van alle afdelingen en heeft als taak de verenigingsstrategie en de beleidsthema's vast te stellen. De afdelingen organiseren activiteiten op lokaal en regionaal niveau. Zij zijn autonoom in het bepalen van hun activiteiten, zoals wekelijkse ontmoetingsbijeenkomsten, voorlichting, dagtochten, culturele feesten (bijvoorbeeld Chinees Nieuwjaar, het Maanfeest), activiteiten rond het cultureel erfgoed, het bezoeken van hoogbejaarden en zieken en lessen in Nederlandse taal.    


Bestuursleden en afgevaardigden van de regio's van Chun Pah voor de periode 2011-2013


Projectdag van Chun Pah op 6 december 2010.
135 actieve bestuursleden en vrijwilligers evalueerden de resultaten van 2010 en maakten plannen voor 2011. Met name de voortgang met de huisbezoeken stond op de agenda.