Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland

De Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland (MOBiN) is een landelijke ouderenorganisatie die in 2010 is opgericht met als doel de belangen van Marokkaanse ouderen te behartigen. Daarnaast stimuleert MOBiN de participatie van Marokkaanse ouderen in de Nederlandse samenleving.

Visie MOBiN
Zorg dragen voor een goede oude dag voor Marokkaanse ouderen in Nederland. Gebruikmakend van zowel bestaande voorzieningen als van nieuw te ontwikkelen initiatieven, specifiek voor de behoeften van Marokkaanse ouderen.

Waarom is MOBiN nodig?
De groep Marokkaanse ouderen wordt steeds groter en ouder. Het aantal Marokkaanse ouderen vanaf 50 jaar bedroeg in 2009 bijna 42.260 personen. Marokkaanse ouderen hebben hun specifieke problemen en wensen. Uit onderzoek blijkt dat Marokkaanse ouderen:

Wat doet MOBiN voor Marokkaanse ouderen?
Belangenbehartiging
MOBiN brengt de belangen van Marokkaanse ouderen onder de aandacht door:

Voorlichting
MOBiN wil Marokkaanse ouderen informeren over:

Voor meer informatie, zie http://www.mobin.nl/