Inspraakorgaan Chinezen

Het Inspraak Orgaan Chinezen (IOC) is in 2004 in het leven geroepen om de belangen van de Chinese gemeenschap in Nederland te behartigen en zet zich in om de maatschappelijke positie van Chinezen in Nederland te verbeteren.
Het IOC richt zich op alle in Nederland verblijvende personen van Chinese afkomst. Het gaat hierbij om Chinezen uit alle mogelijke landen en gebieden, waaronder de Volksrepubliek China, Hong Kong, Indonesië, Maleisië, Singapore, Suriname, Taiwan en Vietnam.

De belangrijkste taken van het IOC zijn:

IOC besteedt in activiteiten en projecten specifieke aandacht aan de Chinese ouderen.

Voor meer informatie: http://www.ioc-ch.nl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1