Turkse Ouderen Federatie 

De Turkse Ouderen Federatie bevindt zich in de oprichtingsfase. Op 23 januari 2011 zal TOF officieel van start gaan. Het voorlopig bestuur bereidt momenteel het oprichtingscongres voor.

 

TOF verenigt alle ouderen die uit Turkije afkomstig zijn, zowel mannen als vrouwen. De Turkse ouderenorganisatie gaat werken aan belangenbehartiging, voorlichting en informatieverstrekking, lotgenotencontact en wil functioneren als ontmoetingsplaats en vindplaats. 
In de afgelopen jaren hebben de oudere Turken geparticipeerd in het NOOM via deelname van IOT (Inspraak Orgaan Turken).