Landelijke Stuurgroep  

Molukse Ouderen   

  

De Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) is een samenwerkingsverband van landelijke instellingen, regionale steunfunctie instellingen en 2 woonzorgcentra. Het doel van de LSMO is het bevorderen van het welzijn van de Molukse ouderen door het uitwisselen en overdragen van kennis, ervaringen en methodieken over wonen, zorg en welzijn aan zowel Molukse als andere groepen. Tevens wil de LSMO een bijdrage leveren aan de interculturalisatie van het ouderenwerk in Nederland. In 1996 begonnen als een initiatief is de LSMO uitgegroeid tot een netwerk van instellingen en professionals. Bij de instellingen kan men terecht voor informatie, advies en voorlichting op het terrein van zorg, maatschappelijke dienstverlening, hulpverlening en ouderenbeleid in het algemeen en specifiek ten aanzien van Molukse ouderen.
    

De LSMO biedt diensten en producten en organiseert projecten, zoals:    

Voor meer informatie: www.lsmo.nl