Bruggenbouwers

Abdelkader Acharki Naam:Abdelkader Acharki
E-mailadres:abdelkaderacharki@hetnet.nl
Etniciteit:Marokkaans
Regio:Brabant
Vakgebied/functie:

Voorzitter van een Marokkaanse zelforganisatie in Den Bosch.
Lid van de Seniorenraad in Den Bosch.
Lid van platform Brabant van MOBiN.
Vrijwillige Ouderen Adviseur.
Vrijwilliger belasting aangiftes bij FNV-bondgenoten.


Aissa Meziani Naam:Aissa Meziani
E-mailadres:as.meziani@gmail.com
Etniciteit:Marokkaans
Regio:Limburg
Vakgebied/functie:

Voorzitter Provinciaal Platform Minderheden (PPM) in Limburg.
Ervaring op het gebied van diversiteitsbeleid.
Politiek actief als gemeenteraadslid in de Gemeente Venlo.
Ervaring in het coachen en begeleiden van risicojongeren.


Anita Sewsahai-Hanoeman Naam:Anita Sewsahai-Hanoeman
E-mailadres:info@indianlight.nl
Etniciteit:Surinaams-Hindoestaans
Regio:Noord-Holland
Vakgebied/functie:

Bestuurslid NEHOB, regio Amsterdam
Mentor voor ouderen
Sleutelfiguur in de Hindoestaanse gemeenschap
Reiservaring naar India. Ondersteuning en bezoeken van kansarme mensen aldaar.

 


Anna Hu Naam:Anna Hu
E-mailadres:maymaydelft@gmail.com
Etniciteit:Chinees
Regio:Zuid-Holland
Vakgebied/functie:

Voorzitter van Chinese organisatie in Rotterdam.
Begeleidster van zowel nieuwkomers als oudkomers.
Voorlichting over zaken die voor Chinese ouderen van belang zijn.
Trainer voor bewegingsactiviteiten en Chinese dans.
Danseres.
Tolk Chinees - Nederlands, Nederlands - Chinees.
Organisatie van Chinese activiteiten.
Activering van (oudere) migranten.


Arnold Wijntuin Naam:Arnold Wijntuin
E-mailadres:acwijntuin@hetnet.nl
Etniciteit:Surinaams
Regio:Rotterdam
Vakgebied/functie:

Meteoroloog. Bestuurskundige. Informatiespecialist en Archivaris.
15 jaar als ambtenaar gewerkt op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Minderhedenbeleid; Koninkrijksrelaties; decoraties en beheren van archieven.
Momenteel actief als vrijwilliger.


Bouchaib Saadane Naam:Bouchaib Saadane
E-mailadres:bsaadane@hotmail.com
Etniciteit:Marokkaans
Regio:Limburg
Vakgebied/functie:

Voorzitter Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland (MOBiN).
Vice-voorzitter NOOM.
Ervaring in het oprichten en leiden van (zelf)organisaties.
Advisering van organisaties.
Training van vrijwilligers.
Voorlichting op het gebied van AOW en pensioenen, oud worden in Nederland, zorg en welzijn, ouderenmishandeling.
Ontwikkeling van communicatieplannen.


Brenda Emmen-Hassell Naam:Brenda Emmen-Hassell
E-mailadres:brenda.m.hassell@gmail.com
Etniciteit:Caribisch
Regio:Utrecht
Vakgebied/functie:

Sociaal makelaar
Sociaal agoog
Ouderenadviseur
Ervaring met activeringsmethodieken en coaching van vrijwilligers
Ervaring met het geven van workshops
Seniorenadviseur
Presentator.


Carla Kariembaks Naam:Carla Kariembaks
E-mailadres:skariembaks@planet.nl
Etniciteit:Surinaams-Hindoestaans
Regio:Rotterdam
Vakgebied/functie:

Senior Adviseur en Senior Consultant.
Ruim 25 jaar werkervaring op verschillende beleidsterreinen en functies bij de Rijksoverheid, zoals Arbeidsmarktvraagstukken, Jeugdwerkloosheid, Sociale Zekerheid en Emancipatie- en Ouderenbeleid.
Werkzaam geweest als Senior Adviseur van de ambtelijke en politieke top van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens als Accountmanager Jeugdwerkloosheid en Senior Consultant om de instroom van 45 plussers op de arbeidsmarkt te vergroten. Veel ervaring als intermediair die kan makelen en schakelen met belanghebbenden om draagvlak te vergroten en resultaten te boeken, zoals met overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties en uitvoeringsorganen.
Analyse en advies om maatschappelijke problemen op bovengenoemde terreinen op te lossen.


Carol Burgemeestre Naam:Carol Burgemeestre
E-mailadres:info@stichtingvoorbeeldprojecten.nl
Etniciteit:Indisch
Regio:Amsterdam
Vakgebied/functie:

Projectcoördinator van sociaal maatschappelijke projecten, m.n. educatieve voorbeeldprojecten
Ervaring in het opzetten van projecten, met name onderwijsprojecten, met beeldmateriaal als middel.
Chris Matitahatiwen Naam:Chris Matitahatiwen
E-mailadres:c.matitahatiwen@zuidplas.nl
Etniciteit:Moluks
Regio:Zuid-Holland
Vakgebied/functie:

Opbouwwerker
Specifiek: betrokken bij Rumah Orang Tua Tua / Moluks Ouderenhuis in dorp Moordrecht van de gemeente Zuidplas.


Christina Harrevelt Naam:Christina Harrevelt
E-mailadres:c.l.harrevelt@hccnet.nl
Etniciteit:Surinaams
Regio:Leiden
Vakgebied/functie:

Doctoraal sociologie der niet westerse volken.
Cursussen gevolgd op het gebied van management en ict. 
Voorzitter Fos’ten.
Voorzitter NOOM.
Penningmeester dameskoor Sarabande (50+ dames).
Collectant voor Longfonds, Alzheimer Nederland en Diabetesfonds.
Ervaring in besturen, trainingen verzorgen, voorlichting geven over dementie en voorkomen van huiselijk geweld.
Ruim 11 jaar trouwambtenaar in de gemeente Leiden;
Werkzaam geweest in de directie van steunfunctie-instellingen t.b.v. migranten.


Christine Nanlohy Naam:Christine Nanlohy
E-mailadres:c.nanlohy@anbo.nl of lowmcnanlohy@gmail.com
Etniciteit:Moluks
Regio:Utrecht
Vakgebied/functie:

Voorzitter/coördinator Multiculturele Klankbordgroep ANBO en docente ouderenadvisering
Adviseur voor migrantenouderen bij de ANBO
20 jaar deskundigheid op het terrein van emancipatiebeleid, ouderenbeleid en integratiebeleid
Lobbywerkzaamheden richting de Tweede Kamer, VNG en vakdepartementen
Ervaring in projectmanagement en schrijven van beleidsstukken
Bestuurservaring in migranten- en autochtone landelijke organisaties, politieke en algemeen maatschappelijke organisaties
13 jaar directeur geweest van een landelijk overlegorgaan in het kader van de Wet Overleg Minderhedenbeleid
Ervaring met het leiden van vergaderingen en symposia
Ervaring met het begeleiden van fusie- cq. reorganisatieprocessen.


Crams Nikijuluw Naam:Crams Nikijuluw
E-mailadres:c.nikijuluw@raffyzorg.nl
Etniciteit:Moluks
Regio:Brabant
Vakgebied/functie:

Staffunctionaris Woonzorgcentrum Raffy te Breda (Moluks-Indisch huis), specifiek belast met borgen cultuurspecifieke zorg in Raffy
Voorzitter Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO)
Bestuurslid NOOM
22 jaar ervaring als adviseur Molukse zaken op provinciaal en landelijk niveau
Adviseur algemene instellingen, Molukse instituten en zelforganisaties
Een brede kennis m.b.t. de Molukse samenleving in al haar facetten (geschiedenis,politiek, integratie/participatie, ouderen, jongeren)
Intermediair tussen gemeenten (burgemeester, wethouders, ambtenaren), algemene instellingen en de Molukse gemeenschap
Ervaring met presenteren, voorzitten van vergaderingen en bijeenkomsten
Ervaring als gespreksleider, en tevens als tolk/vertaler
Verzorgen van cursussen aan zorgpersoneel voor Molukse en Indische ouderen
Deelname in diverse adviescommissies.


Dahou Naili Naam:Dahou Naili
E-mailadres:dahounaili@hotmail.com
Etniciteit:Marokkaans
Regio:Limburg
Vakgebied/functie:

Penningmeester bij Provinciaal Platform Minderheden in Limburg.
Ervaring in het organiseren van activiteiten met en voor migranten.


Driss El Benissi Naam:Driss El Benissi
E-mailadres:elbenissi@hotmail.com
Etniciteit:Marokkaans
Regio:Noord-Holland
Vakgebied/functie:

Consulent, participatie coach en trajectbegeleider (inburgering, re-integratie en participatie).
Secretaris van Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland en coördinator MOBIN-werkgroep Alkmaar.
Bestuurder van Alkmaarse Diversiteit Stichting.
Advisering, coaching en begeleideing van zelforganisaties.
Opzetten van plannen en initiëren van projecten.
Trainingen en workshops geven.


Ednie Cheung Naam:Ednie Cheung
E-mailadres:ednie@csp-zonnetje.nl
Etniciteit:Chinees
Regio:Utrecht
Vakgebied/functie:

Organiseren van activiteiten voor oudere Chinezen in Utrecht.
Kennis van ouderen problematiek, specifiek de problematiek bij Chinese ouderen.
Brede kennis van de sociale kaart van Utrecht.
Functioneren als schakel tussen Chinese ouderen en Nederlandse zorginstellingen.


Fatima Almeida Naam:Fatima Almeida
E-mailadres:f.almeida@chello.nl
Etniciteit:Kaapverdiaans
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

Ervaring in basisonderwijs op Kaap Verdie
Onderwijs in eigen taal en cultuur
Het ontwikkelen van activiteiten voor kwetsbare ouderen, gericht op het doorbreken van isolement, informatie over educatie, emancipatie en participatie
Opzetten van een dagopvang voor Kaapverdiaanse ouderen
Het opleiden en begeleiden van vrijwiligers om zelfstandig te werken met ouderen
Het motiveren en enthousiasmeren van mensen
Kennis van Kaapverdiaanse cultuur en erfgoed.


Francy Leatemia-Tomatala Naam:Francy Leatemia-Tomatala
E-mailadres:f.leatemia@spectrumelan.nl
Etniciteit:Moluks
Regio:Arnhem
Vakgebied/functie:

Socioloog, cultureel antropoloog
Senior-adviseur Spectrum, partner met elan, adviesorganisatie gericht op het sociale domein
Ervaring in begeleiden (vrouwen)groepen, advisering gemeenten en instellingen (organisaties), Wijken en wonen, herstructureringsprojecten, sportactiviteiten voor vrouwen, woonwensen (migranten)ouderen, mantelzorgproblematiek. Trainingen voor het leren organiseren en besturen
Specifieke kennis over Molukkers, hun geschiedenis en projecten op de Molukken.


Frank Nanhekhan Naam:Frank Nanhekhan
E-mailadres:franknanhekhan@gmail.com
Etniciteit:Surinaams-Hindoestaans
Regio:Den Haag
Vakgebied/functie:

Op het gebied van basisonderwijs (leraar, medezeggenschap, interne begeleider); adjunct-direkteur, direkteur, bestuurder, oprichter van Islamitsche basisscholen in Nederland
Behartiger van belangen van ouderen in Den Haag
Kennis van AWBZ en WMO;
Behartiger van de belangen van ouders op basisscholen.


George Wong Naam:George Wong
E-mailadres:mrwong2008@yahoo.com
Etniciteit:Chinees
Regio:Rotterdam/Rijnmond
Vakgebied/functie:

Ondernemer in de horeca.
Columnist voor Chinese kranten.
Jarenlange ervaring als bestuurslid en adviseur bij verschillende Chinese organisaties (Chinese scholen, organisaties van en voor Chinese ouderen, Chinese ondernemers).
Wmo-ambassadeur.
Voorlichting over diverse onderwerpen, zoals AOW en pensioenen.
Actief als schakel tussen de Chinese gemeenschap en de Nederlandse samenleving (overheid en instellingen).


Güler van der Wekken Naam:Güler van der Wekken
E-mailadres:gvanderwekken@axioncontinu.nl of guler@nidata.nl
Etniciteit:Turks
Regio:Utrecht
Vakgebied/functie:

Afdelingsmanager dagcentra
Ervaring in diverse maatschappelijke functies
Ervaring in de ouderenzorg.


Haimanot Salvatore Naam:Haimanot Salvatore
E-mailadres:h-salvie@hotmail.com
Etniciteit:Eritrees
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

Adviseur emancipatie van vluchtelingenvrouwen en -mannen
Kennis over vluchtelingengemeenschappen
Projecten opzetten en uitvoeren
Coördineren en organiseren van activiteiten
Voorlichting.

 


Hajer Harzi Naam:Hajer Harzi
E-mailadres:harzi@kpnmail.nl
Etniciteit:Tunesisch
Regio:Limburg
Vakgebied/functie:

Professional op het gebied van burgerschap en sociale organisatie.
Jarenlange ervaring als gemeenteraadslid.


Helga Truideman Naam:Helga Truideman
E-mailadres:helgatruideman@hotmail.com
Etniciteit:Surinaams
Regio:Amsterdam
Vakgebied/functie:

Fysio/manueel therapeut. Ervaring op paramedisch gebied.


Henry Liu Naam:Henry Liu
E-mailadres:liuhenry2009@hotmail.com
Etniciteit:Chinees
Regio:Amsterdam
Vakgebied/functie:

Voorzitter Chinese ouderen vereniging TUNG LOK Amsterdam.
Initiatiefnemer van de Chinese woonvoorziening Foe Ooi Leeuw in Amsterdam.
Actief in vrijwilligerswerk voor ouderen om zelfstandig te wonen in woongroepen.
Met name betrokken bij herhuisvesting van Chinese ouderen in de Nederlandse samenleving.


Ibrahim Yerden Naam:Ibrahim Yerden
E-mailadres:yerden@tiscali.nl
Etniciteit:Turks
Regio:Noord-Holland
Vakgebied/functie:

Cultureel antropoloog
Ervaring met onderzoek in het algemeen en migrantenouderen in het bijzonder
Ervaring met adviseren van instellingen en overheden met betrekking tot ouderenbeleid, mantelzorg en voorzieningen voor ouderen
Het geven van lezingen en colleges over diverse aspecten van ouderen problematiek en ouderen beleid
Bewustwording en belangenbehartiging voor ouderen in het algemeen en migrantenouderen in het bijzonder.


Inge den Heijer-Bodeutsch Naam:Inge den Heijer-Bodeutsch
E-mailadres:I_bodeutsch@hotmail.com
Etniciteit:Caribisch
Regio:Amsterdam
Vakgebied/functie:

Mediator en juridisch adviseur.
Werkzaam bij GVB Amsterdam op de afdeling Juridische Zaken
Vrijwilligerswerk bij de Wereldwinkel Diemen
Actief bij Het Gilde Amsterdam
Lid van de Seniorencommisie OCaN.


Irene Hoekstra-Girigorie Naam:Irene Hoekstra-Girigorie
E-mailadres:Irene_hoekstra_1@hotmail.com
Etniciteit:Caribisch
Regio:Den Haag
Vakgebied/functie:

Eerst verantwoordelijke verzorgende in een zorgcentrum.
Actief bij Grupe Ban Pé.
Ervaring op administratief gebied o.a. op stadhuis Den Haag, bij diverse accountantskantoren en in de zorg bij
Academisch Ziekenhuis Leiden, Westeinde Ziekenhuis, Verpleeghuis Houtwijk/dagopvang en Florence thuiszorg.


Jamila Hamdi Naam:Jamila Hamdi
E-mailadres:J.Hamdi1@gmail.com
Etniciteit:Marokkaans
Regio:Nijmegen
Vakgebied/functie:

Maatschappelijk werker.
Bestuurslid van MOBiN, voorzitter van vereniging Islamitische Begraafplaats Redouan, lid adviesgroep Kleurrijke WMO Nijmegen, adviescommissie El Mona, lid van de adviescommissie allochtonen in Nijmegen .
Coördinatie goede doelenprojecten.
Ervaring in hulpverlening aan ouderen.
Ervaring in het besturen van zelforganisaties.
Ervaring in adviescommissies.


Jeanny Vreeswijk-Manusiwa Naam:Jeanny Vreeswijk-Manusiwa
E-mailadres:J.Vreeswijk-Manusiwa@raffyzorg.nl
Etniciteit:Moluks
Regio:Utrecht
Vakgebied/functie:

Coördinator Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen en projectleider 'In voor Zorg'.
Ontwikkeling van projecten die eraan bijdragen dat oudere migranten zo lang mogelijk zelfstandig oud kunnen worden.
Geven van cursussen en training aan zorgmedewerkers voor Indische en Molukse ouderen.
Bemiddelen tussen gevestigde zorg-, welzijn- en overheidsinstellingen en migrantenorganisaties die zich inzetten voor oudere migranten, in het bijzonder die van Indische en Molukse ouderen.
Het opzetten van cultuurspecifieke dagverzorgingsprojecten en activiteitenbegeleiding.
Het ontwikkelen van cultuurspecifieke materialen voor Indische en Molukse ouderen.
Begeleiding van medewerkers van de zorg aan dementerende Indische en Molukse ouderen, getraumatiseerde ouderen en ouderen die zich bevinden in hun laatste levensfase.
In gesprek gaan met anderen over zorgethische dilemma’s.
Het organiseren van cultuur specifieke activiteiten in de zorg.
Organiseren van de ‘15 augustus’ herdenking op plaatselijk niveau;
Implementatie en borging van het ISO kwaliteitsmanagementsysteem.


Juan Seleky Naam:Juan Seleky
E-mailadres:jseleky@ziggo.nl
Etniciteit:Moluks
Regio:Brabant
Vakgebied/functie:

Beleidsadviseur gemeente Breda.
Kennis van ontwikkelingen en trends op het gebied van zorg, wonen en welzijn voor ouderen en mensen met een beperking. Tevens kennis van de veranderende rol van de lokale overheid: Welke kansen kan de veranderende rol van de lokale overheid bieden voor (lokale) vrijwilligersorganisaties?
Advisering van vrijwilligersorganisaties hoe te komen tot innoveren en (netwerk-) samenwerking met partners binnen en buiten het domein van zorg en welzijn.


Lenie Wong Meeuw Hing Naam:Lenie Wong Meeuw Hing
E-mailadres:leni.wong@yahoo.com
Etniciteit:Surinaams
Regio:Den Haag
Vakgebied/functie:

Econome en Sinologe.
Werkervaring: Economische analyse en planning.
Vrijwilligster bij Fos’ten.
Nederlandse les aan migranten die moeten inburgeren.


Lilian Noermohamed Naam:Lilian Noermohamed
E-mailadres:info@liliantours.nl
Etniciteit:Surinaams-Hindoestaans
Regio:Amsterdam
Vakgebied/functie:

Administratieve werkzaamheden bij ABN Amro al 35 jaar
Leidinggevende functie bij verkoop Organisatie Tupperware al 28 jaar
Vrijwilligerswerk bij Nehob voor Hindoestaanse ouderen
Reisbureau online boekingen
Vrijwilliger gezondheidsvoorlichting over voeding, valpreventie, mantelzorg en dementie.


Lucia Martis Naam:Lucia Martis
E-mailadres:L.Martis@profor.nl of Luciamartis@hotmail.com
Etniciteit:Caribisch
Regio:Amsterdam Zuid Oost
Vakgebied/functie:

Manager in een steunfunctie instelling (Profor) op het gebied van eerste- en tweedelijns activiteiten voor minderheden.
Verzorging van trainingen
Het ontwikkelen en uitvoeren van eerstelijns projecten
Werkzaamheden in de multiculturele samenleving, zowel coachen van gezinnen als jongeren
Empowermentactiviteiten
Trainen en coachen van besturen.


Magda Wallenburg Naam:Magda Wallenburg
E-mailadres:m.wallenburg@raffyzorg.nl en m.wallenburg@arjati.nl
Etniciteit:Indisch
Regio:Brabant
Vakgebied/functie:

Beleidsmedewerker kwaliteit, ethiek en cultuur bij Stichting Woonzorgcentrum Raffy.
Voorzitter Stichting Arjati (organisatie voor behoud en borgen van Indisch Cultureel Erfgoed).
Adviseur inzake het opzetten en ontwikkelen van cultuurspecifieke projecten.
Adviseur inzake het ontwikkelen van cultuurspecifiek scholingsmateriaal, waaronder trauma, dementie en palliatieve zorg.
Trainer/Coachen met betrekking tot implementatie uitvoering cultuurspecifieke zorg.
Verzorgen en ontwikkelen van cursussen, scholingen, presentaties, inspiratiedagen e.a. op aanvraag.
Brede kennis ten aanzien van Indisch Cultureel Erfgoed.
Adviseur implementatie en borgen ISO kwaliteitsmanagementsysteem.


Maike Drooduin Naam:Maike Drooduin
E-mailadres:m.drooduin@chello.nl
Etniciteit:Surinaams
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

Sociaal Cultureel Werk. Gemeenschapsopbouw. Vrouwenwerk. Ouderenbeleid. Armoede vraagstukken. Voorkomen huiselijk geweld.


Marie Goormachtigh Naam:Marie Goormachtigh
E-mailadres:romago1@online.nl
Etniciteit:Surinaams
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

Gepensioneerd docente.
Vrijwilligerswerk in diverse besturen.
Verhalenverteller bij Pluspunt.
Ervaring in onderwijs, maatschappelijk werk, vrouwenwerk, emancipatiewerk, ouderenwerk.
Ervaring met leven met twee kunstknieën.


Mariëta Emers Naam:Mariëta Emers
E-mailadres:mb.emers@gmail.com
Etniciteit:Caribisch
Regio:Brabant
Vakgebied/functie:

Voorzitter van de Stichting Caribische Senioren Tilburg
Lid van de Seniorencommissie van OCaN
Belangenbehartiger voor Caribische senioren en informant over hun rechten en plichten, zodat de senioren beter hun weg kunnen vinden in de samenleving en hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren.
40 jaar ervaring in het onderwijs
Bestuurservaring
Ervaring met het organiseren van activiteiten voor senioren (cultureel, informatief, recreatief en educatief)Ouderenambassadeur in de gemeente Tilburg, op de hoogte van zaken over wonen, zorg en welzijn voor ouderen, samenwerken met instanties die zich inzetten voor ouderen. 


Marlene Wong Si Kwie-Grant Naam:Marlene Wong Si Kwie-Grant
E-mailadres:h.wongsikwie@chello.nl
Etniciteit:Surinaams
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

Stichting Buitenhof.
Vrijwilligster bij Fos'ten.
Zorg voor ouderen.
Het begeleiden van gehandicapten op vakantie.
Dagopvangactiviteiten.


Memduh Kahraman Naam:Memduh Kahraman
E-mailadres:m-kahraman@live.nl of kahraman.memduh@gmail.com
Etniciteit:Turks
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

Ouderenadviseur
Voorlichter
Secretaris Turkse Ouderen Federatie in Nederland
Mede oprichter SenioR Rotterdam
Adviseur Woonzorg centra Laurens Rotterdam
Adviseur Orkide woningen in Rotterdam.
Ervaring met het initiëren, uitvoeren en evalueren van projecten
Ervaring met het opzetten van communicatieplannen
Advisering van organisaties over wonen, zorg en welzijn betreffende ouderen.


Mildred Pinas Naam:Mildred Pinas
E-mailadres:mama_pondo@hotmail.com
Etniciteit:Surinaams
Regio:Amsterdam
Vakgebied/functie:

Maatschappelijk werk. 
Patiëntenpanel van ZonMw.
Ouderen Advies Raad ZO.
Sociale Verzekerings Bank - Ouderengroep.
Vrijwilligster bij S.V.B.
Vrijwilligster bij Fos’ sten.
Eerder o.a.: 
Lid van V.E.C. 
Radioprogrammamaker bij V.M.N.
Lid van de Initiatiefgroep Kraka & Sewa.
Voorzitter van het Platform Mantelzorg Amsterdam
Raadslid van O.A.R.-Z.O. 
Ondersteuner ouderengroep M.S.B. 
Lid klankbordgroep Kwetsbare ouderen van KOZ/A.M.C.
Lid van de werkgroep P.v.d.A Amsterdam.
Ondersteuner/adviseur van de Stichting Wi Kon Na Wan.


Mohamed Baba Naam:Mohamed Baba
E-mailadres:mohbaba@mexit.nl
Etniciteit:Marokkaans
Regio:Amsterdam
Vakgebied/functie:

Directeur van adviesorganisatie Mexit, ambitie met verschil.
Ervaring in adviescommissies, netwerkfuncties en bestuursfuncties.
Wil graag bijdragen in activiteiten die leiden tot kruisbestuiving en verbinding tussen netwerken om elkaars referentiekader en contactpunten te vergroten, om zodoende elkaar gemakkelijker te kunnen vinden en te bevragen. 


Mohamed Bouimj Naam:Mohamed Bouimj
E-mailadres:info@maroned.nl
Etniciteit:Marokkaans
Regio:Brabant
Vakgebied/functie:

Mede oprichter en mede eigenaar van Maroned Bruggenbouwers in een Kleurrijke samenleving; Maroned Internationale schade claims (www.maroned.com); Maroned Assurance.
Expert Marokkaanse jongerenproblematiek.
Mede oprichter en bestuurder MOBiN (www.mobin.nl).
Voorzitter Netwerk Internationale Samenwerking Marokko (www.nism.nl).
Voorzitter stageloket Marokko (www.stageloketmarokko.nl).


Nancy Babel Naam:Nancy Babel
E-mailadres:nancy.babel@gmail.com
Telefoonnummer:06 47 51 08 28
Etniciteit:Surinaams
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

Docent. Socioloog. Secretaris Stichting Prefuru (Surinaamse ouderen).
Het opzetten van inloopprojecten voor met name Surinaamse ouderen.
Aanvragen van subsidies bij fondsen voor deze doelgroepen.
Kennis over verschillende woonwensen van oudere migranten.


Nyamad Moenna Naam:Nyamad Moenna
E-mailadres:n.h.moenna@gmail.com
Etniciteit:Surinaams-Hindoestaans
Regio:Amsterdam
Vakgebied/functie:

Ervaring op het gebied van belastingvraagstukken, administratie, boekhouding, sociale verzekeringswetten.
Ervaring met het besturen van organisaties.
Ervaring in politiek.
Momenteel regio voorzitter van NEHOB in Amsterdam.
Voorlichting aan 50 plussers over gezondheid, veranderingen in de AWBZ en Wmo, AOW.
Bespreekbaar maken van taboeonderwerpen, zoals seksuele gezondheid, ouderenmishandeling.
Programmamaker buurt TV.


Olga Badal Naam:Olga Badal
E-mailadres:info@stichtingindra.nl
Etniciteit:Surinaams-Hindoestaans
Regio:Utrecht
Vakgebied/functie:

Werkzaam op het gebied van woonzorgarrangementen door middel van kleinschalig wonen, zorg en welzijn voor ouderen.
Ervaring op de terreinen van zorg, samenlevingsvraagstukken, organisatieontwikkeling en advies, politiek, huisvestings- en ouderenbeleid.


Osman Bahadir Naam:Osman Bahadir
E-mailadres:o.bahadir@home.nl
Etniciteit:Turks
Regio:Overijssel
Vakgebied/functie:

Vrijwilliger bij Turkse senioren
Sociaal consulent
Voorheen: Voorzitter Inspraak Orgaan Turken


Ram Ramlal Naam:Ram Ramlal
E-mailadres:R.Ramlal@meezhn.nl
Etniciteit:Surinaams Hindoestaans
Regio:Den Haag
Vakgebied/functie:

Directeur/bestuurder
Management
Spreken in het openbaar
Voorzitten van conferenties/congressen
Lezingen inzake vraagstukken rondom integratie/multiculturaliteit
Adviseur inzake ouderenvraagstukken
Conflictbemiddeling.


Ram Soekhlal Naam:Ram Soekhlal
E-mailadres:r.soekhlal2@chello.nl
Etniciteit:Surinaams-Hindoestaans
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

Sociaal maatschappelijke dienstverlening
Politiek
Vrijwilligerswerk
Bestuurlijke ervaring
Opzetten en begeleiden van projecten voor (Surinaamse) ouderen
Adviseren van ouderen en mensen met een beperking.


Rinia Cromwell Naam:Rinia Cromwell
E-mailadres:riniacromwell@gmail.com
Etniciteit:Surinaams
Regio:Amsterdam
Vakgebied/functie:

Gepensioneerd docente in het voortgezet onderwijs (gezondheidskunde, huishoudkunde en maatschappijleer). Pedagoge. Bestuurslid Koningskerk.
Ouderen Advies Raad.
Denktank academische ziekenhuizen.
Bestuurslid Zonnebloem.
Bestuurslid en coördinator voor asielbeleid.
Ervaring met het werken met mensen met een laag zelfbeeld, hen positieve zaken onder ogen brengen, zodat ze de balans kunnen voelen.
Kennis van talen: Spaans, Engels, Duits, Frans (niet vloeiend), Surinaams en Nederlands.


Ronald May Naam:Ronald May
E-mailadres:rfmay@ziggo.nl
Etniciteit:Surinaams
Regio:Utrecht
Vakgebied/functie:

Gepensioneerd. Werkzaam geweest in de Geestelijke Gezondheidszorg; (intercultureel) management en onderwijs.
Momenteel actief op het gebied van patiëntenparticipatie; onderwijs; ondersteuning van zelforganisaties; gezondheidszorg.
Toegespitst op reguliere instellingen en zelforganisaties.
Beschikbaar voor bijvoorbeeld het helpen met organiseren, geven van voorlichting, ondersteunen van organisaties, samenwerken aan netwerken, het betrekken van reguliere organisaties bij de problematiek, de overheid aanspreken op haar verantwoordelijkheid, ouderen helpen zelf verantwoordelijkheid te nemen.


Ruthmila Cicilia Naam:Ruthmila Cicilia
E-mailadres:st.zorgcocon.kpa@gmail.com
Etniciteit:Caribisch
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

Projectleider- bij het opzetten van dagopvang en kleinschalig wonen voor de Caribische doelgroep
Ervaring als voorlichter
Evenementen organiseren zoals Wereld Alzheimer dag, workshops.
Informatieverstrekking aan ouderen en mantelzorgers van migrantenafkomst waar zij terecht kunnen over specifieke vragen met betrekking tot de samenleving, gezondheid, welzijn, huisvesting en financiën.


Sabri Kenan Bagci Naam:Sabri Kenan Bagci
E-mailadres:skbagci@gmail.com
Etniciteit:Turks
Regio:Drechtsteden
Vakgebied/functie:

Voorzitter Turkse Ouderen Federatie
Secretaris NOOM
Voorheen: Consulent Welzijn
Voorlichter over AOW, dementie, Ouderen in veilige handen
Voorzitter HTSKF
Voorzitter Raad van Voorzitters van het Inspraak Orgaan Turken.


Selami Yüksel Naam:Selami Yüksel
E-mailadres:selami@quicknet.nl
Etniciteit:Turks
Regio:Noord-Holland
Vakgebied/functie:

Beleidsadviseur
Ruime ervaring op brede maatschappelijke thema’s
Coördinator voor een project voor Turkse ouderen in Harderwijk (Stem van de Turkse migrant)
Bestuurservaring
Ervaring met het coördineren en uitvoeren van projecten, het aansturen van vrijwilligers en professionals
Kennis op het gebied van de WMO, ouderen -en jeugdbeleid, CJG (centrum jeugd en gezin).


Suren Mahabali Naam:Suren Mahabali
E-mailadres:suren.mahabali@gmail.com
Etniciteit:Surinaams-Hindoestaans
Regio:Utrecht
Vakgebied/functie:

Voorlichter/trainer.
Ouderenwerker.
Juridische dienstverlening.
Spiritueel begeleider.
Actief bij NEHOB als penningmeester, coördinator ledenadministratie, coördinator regiobesturen.
Voorzitter landelijke organisatie FAS-NED.
Voorzitter Utrechtse organisatie SASU.
Coördinator Project Hindostaanse Ouderen ASHA.
Secretaris Media Advies Raad van OHM.
Pandit (Hindoe priester).
Specifieke werkterreinen: begeleiden, informeren, adviseren betreffende oud worden in Nederland (voorzieningen, regelgeving); sociale wetgeving Hindoeïsme (levensbeschouwing, taal, cultuur, gebruiken en levensgewoonten van Hindoes); inburgering en integratie.


Swamie Ramsaran Naam:Swamie Ramsaran
E-mailadres:Swamie44@hotmail.com
Etniciteit:Surinaams-Hindoestaans
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

Voorzitter Werkgroep Surinamers Feijenoord
Inloopproject Lalla Rookh
Bestuurslid NEHOB regio Rotterdam
Cliëntenraad Woonzorgcentrum Maasveld 
WMO panel Charlois
Bestuurservaring
Ervaring als leerkracht in basisonderwijs
Actief bij het opzoomeren in de Afrikaanderwijk
Actief bij de organisatie van dialooggesprekken
Coördinator Rotterdamse ouderen contactdag
Actief bij het nemen van initiatieven om te bevorderen dat oudere buurtbewoners activiteiten bezoeken en andere medebewoners leren kennen
Reisleider Erco Reizen.


Theo Papilaja Naam:Theo Papilaja
E-mailadres:t.papilaja@forum.nl of xpapilaja@hotmail.com
Etniciteit:Moluks
Regio:Utrecht
Vakgebied/functie:

Beleidsmedewerker Stichting FORUM (instituut voor multiculturele vraagstukken)
Actief vanaf de jaren 90 met Moluks/Indische- en migrantenouderen op de terreinen van informatie, voorlichting en methodiekontwikkeling
Deelname in lokale, regionale en landelijke projecten, stuurgroepen en/of begeleidingscommissies
Kennis en ervaring als Wmo(raadslid en professional) met beleid en uitvoering
Kennis van besturen, vrijwilligerswerk, mantelzorg, wijkontwikkeling en welzijnswerk.


Tin Wai Lai Naam:Tin Wai Lai
E-mailadres:pieterlai@gmail.com
Etniciteit:Chinees
Regio:Rotterdam/Rijnmond
Vakgebied/functie:

Voorzitter van Stichting Chun Pah Rotterdam.
Secretaris van Landelijke Federatie Chun Pah in Nederland.
Jarenlange ervaring in de organisatie van activiteiten voor Chinese ouderen op het gebied van voorlichting, lotgenotencontact, Chinees cultureel erfgoed.


TJOA Twie Giok Naam:TJOA Twie Giok
E-mailadres:tgntjoa@upcmail.nl
Etniciteit:Chinees Indonesisch
Regio:Amsterdam
Vakgebied/functie:

Agoog en socioloog. 
ZZP’er op het gebied van professionele begeleiding en diversiteit.
Bestuurder bij maatschappelijke organisaties.
Bestuurslid en vrijwilliger bij Fos’ten.
Ervaring in professionele begeleiding: supervisie, coaching, intervisie, training en advies.
Ervaring in diversiteit: training bij het omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen.
Ervaring op het gebied van werken met vrouwenorganisaties, in het bijzonder met een migrantenachtergrond.


Ugur Arisoy Naam:Ugur Arisoy
E-mailadres:uarisoy@gmail.com
Etniciteit:Turks
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

ICT’er en bestuurslid bij een (Turkse) zelforganisatie
Bestuurslid bij Turkse Ouderen Federatie (TOF)
Ervaring met jongeren en ouderen
Lid Wmo-adviesraad van de Gemeente Langsingerland
Ervaring met gemeentelijke beleidsvraagstukken.


Veli Yücesan Naam:Veli Yücesan
E-mailadres:v.yucesan@gmail.com
Etniciteit:Turks
Regio:Arnhem
Vakgebied/functie:

Raadsman sociale zekerheid, belastingen voor particulieren en schuldhulpverlener
Voorlichter en adviseur op het gebied van sociale zekerheid, belastingen voor particulieren, huur en zorgtoeslagen enz.


Willy Djaoen Naam:Willy Djaoen
E-mailadres:djaoen001@kpnmail.nl
Etniciteit:Caribisch
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

Vrijwilliger Mentorschap Rotterdam
Zorgbelang Zuid Nederland
Verhalenverteller
vrijwilligerswerk voor oudere Caribische Nederlanders.


Wim Samson Naam:Wim Samson
E-mailadres:sampa.wim@gmail.com
Etniciteit:Surinaams
Regio:Noord-Holland
Vakgebied/functie:

Internist-oncoloog n.p.
Momenteel actief in meerdere organisaties op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijke vraagstukken en ouderenzorg (migranten).


Özden Yilmaz-Karakurt Naam:Özden Yilmaz-Karakurt
E-mailadres:o.karakurt@live.nl
Etniciteit:Turks
Regio:Rotterdam / Rijnmond
Vakgebied/functie:

Voorlichter op het gebied van lichamelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten, chronische ziekten, dementie en Ouderen in veilige handen.