Seniorvriendelijke gemeente

Houden gemeenten wel voldoende rekening met de belangen van ouderen, en in ons geval met de belangen van de migrantenouderen?

Lokale ouderenorganisaties kunnen een belangrijke rol vervullen om seniorvriendelijk beleid binnen hun gemeente te bevorderen. Om de lokale politieke lobby te ondersteunen hebben Unie KBO, PCOB en NOOM een checklist samengesteld. Deze bevat belangrijke aandachtspunten voor een seniorvriendelijk beleid. Het feit dat Unie KBO, PCOB en NOOM hier gezamenlijk achter staan, maakt het geheel sterker.
De punten geven een duidelijk beeld van seniorvriendelijk beleid. Het is aan u om dit lokaal verder in te kleuren. 
Voor de checklist, klik hier>>

De checklist inzetten voor politieke lobby
Lokale organisaties van oudere migranten kunnen de checklist inzetten voor gesprek en lobby voor een meer seniorvriendelijk beleid van hun gemeente.
Als u ook overtuigd bent van de noodzaak van een seniorvriendelijk beleid en zich kunt vinden in deze punten, dan kunt u het volgende doen: