Agenda 

>>   Dinsdag 18 t/m zaterdag 22 september: Bezoek de NOOM-stand op de 50PlusBeurs in Utrecht!

>>   Zaterdag 22 september: NOOM-dag 2018, Jaarbeurs Utrecht

 
  • Woensdag 10 oktober, 17.00-21.00 uur: Samenredzaam in Den Haag. Ervaringen van oudere migranten met de WMO. Zorg Verandert-brede dialoog bijeenkomst met politici, professionals, belangenbehartigers en (vertegenwoordigers van) oudere migranten. 
  • Dinsdag 9 oktober, 17.00-21.00 uur: Samenredzaam in Amsterdam. Ervaringen van oudere migranten met de WMO. Zorg Verandert-brede dialoog bijeenkomst met politici, professionals, belangenbehartigers en (vertegenwoordigers van) oudere migranten. 
 

Tijdig spreken over het levenseinde 
In het kader van de Coalitie van Betekenis tot het Einde is het NOOM gestart met een driejarig project om ook in de kring van migrantenouderen het gesprek aan te gaan over de zaken die ons bezighouden rond het levenseinde. Dat is geen eenvoudige opgave. Niemand wil daar zomaar even over praten. Dat vraagt aandacht, en een goede aansluiting bij de belevingswereld van de ouderen. Inmiddels hebben 22 vrijwilligers uit verschillende gemeenschappen een tweedaagse training gevolgd.

Wilt u een gespreksbijeenkomst boeken voor uw organisatie? Er is een beperkte tegemoetkoming mogelijk voor de kosten die u maakt. Voor meer informatie en aanmelding: 

Lucía Lameiro García, coördinator van het NOOM, Email: lameiro@netwerknoom.nl, M: 06-20966432.


Gespreksbijeenkomsten Zorg Verandert
NOOM organiseert in samenwerking met het Landelijk programmabureau Zorg Verandert bijeenkomsten. Deelnemers gaan met elkaar ervaringen uitwisselen. Ze spreken over hun wensen en behoeften voor de toekomst. Samen onderzoeken ze welke mogelijkheden er zijn om deze dichterbij te brengen.

Wilt u een gespreksbijeenkomst boeken voor uw organisatie? Er is een beperkte tegemoetkoming mogelijk voor de kosten die u maakt voor zaalhuur, aankleding en catering. Het NOOM beschikt over opgeleide gespreksbegeleiders uit vele verschillende migrantengemeenschappen.

Voor meer informatie en aanmelding:
Yvonne Heygele, projectleider Zorg Verandert voor NOOM, Email: heygele@netwerknoom.nl, M: 06 13354327.

 

Leergemeenschap Culturele Diversiteit binnen BeterOud
BeterOud stelt vast dat binnen de huidige ouderenzorg helaas nog te weinig aandacht uitgaat naar diversiteit (ouderen met een migrantenachtergrond) en inclusiviteit. Daarom gaat binnenkort de nieuwe BeterOud Leergemeenschap 'Culturele Diversiteit' van start. Pharos organiseert in 2018 in samenwerking met Hogeschool Utrecht en NOOM 3 bijeenkomsten rond thema's als cultuursensitief werken, gezondheidsvaardigheden en het aanbieden van toegankelijke en begrijpelijke voorlichtingsmaterialen.

Opzet
De sessies zijn gericht op professionals uit zorg en dienstverlening uit, experts van organisaties die ouderen vertegenwoordigen, medewerkers vanuit het onderwijs en binnen gemeenten. In de perioden tussen de bijeenkomsten gaan de deelnemers aan de slag met een onderwerp dat gezamenlijk vooraf met elkaar wordt geformuleerd. Zo is er aansluiting bij wat de deelnemers nodig hebben in hun dagelijkse praktijk. Tijdens de bijeenkomsten delen deelnemers de ervaringen van de tussenliggende periode en wisselen tips en successen uit. Daarbij komen ervaringsdeskundige migrantenouderen aan het woord.

Praktische gegevens
De bijeenkomsten vinden plaats op 21 februari, 10 april en 12 juni 2018.
Locatie: Hogeschool Utrecht, De Nieuwe Poort 21 in Amersfoort.
Alle bijeenkomsten zijn in de avonduren van 18.00 tot 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk.
Voor parkeerkaarten, koffie, thee en een licht diner wordt gezorgd. De locatie is op loopafstand van NS station Amersfoort.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar: h.bogers@pharos.nl

Voor de uitnodiging, klik hier>>