Agenda 

2017
Gespreksbijeenkomsten Zorg Verandert
NOOM organiseert in samenwerking met het Landelijk programmabureau Zorg Verandert bijeenkomsten. Deelnemers gaan met elkaar ervaringen uitwisselen. Ze spreken over hun wensen en behoeften voor de toekomst. Samen onderzoeken ze welke mogelijkheden er zijn om deze dichterbij te brengen.

Wilt u een gespreksbijeenkomst boeken voor uw organisatie? Er is een beperkte tegemoetkoming mogelijk voor de kosten die u maakt voor zaalhuur, aankleding en catering. Het NOOM beschikt over opgeleide gespreksbegeleiders uit vele verschillende migrantengemeenschappen.

Voor meer informatie en aanmelding:
Yvonne Heygele, projectleider Zorg Verandert voor NOOM, Email: heygele@netwerknoom.nl, M: 06 13354327.

 

5 september 2017
Landelijke Chinese ouderendag van Chun Pah

16 september 2017
Lustrumbijeenkomst van Fos'ten

19 tot en met 23 september 2017
50 Plus Beurs. NOOM zal weer aanwezig zijn met een stand.

23 september 2017
Viering van het tien-jarig bestaan van het NOOM tijdens de slotdag van de 50 Plus Beurs

NOOM bestaat 10 jaar!
In 2017 is het tien jaar geleden dat NOOM is opgericht. Reden voor feest! Dus reserveer zaterdag 23 september in uw agenda!
In diezelfde week vindt de 50 Plus Beurs plaats. Dat gebeurt voor de 25ste keer, dus ook daar is een jubileum te vieren. Het NOOM is traditiegetrouw alle beursdagen aanwezig met een stand. We hopen dat weer veel migrantenouderen de 50 Plus Beurs komen bezoeken en dat de NOOM-stand weer zal fungeren als ontmoetingsplaats.
Op zaterdag 23 september, de slotdag van de beurs, besteden we aandacht aan ons jubileum. 's Ochtends is er een besloten programma in een aparte zaal voor allen die actief hebben bijgedragen aan het ontstaan van het NOOM, maar vooral ook aan hetgeen NOOM de afgelopen 10 jaar heeft bereikt. Samen terug-, maar vooral ook vooruitkijken. Zodat migranten ouderen zichtbaar blijven en hun stem nog beter wordt gehoord.
In de middag trakteren we de beursbezoekers op een mooi afwisselend cultureel programma op een groot podium. Binnenkort volgt meer informatie.