Agenda 

2017
Gespreksbijeenkomsten Zorg Verandert
NOOM organiseert in samenwerking met het Landelijk programmabureau Zorg Verandert bijeenkomsten. Deelnemers gaan met elkaar ervaringen uitwisselen. Ze spreken over hun wensen en behoeften voor de toekomst. Samen onderzoeken ze welke mogelijkheden er zijn om deze dichterbij te brengen.

Wilt u een gespreksbijeenkomst boeken voor uw organisatie? Er is een beperkte tegemoetkoming mogelijk voor de kosten die u maakt voor zaalhuur, aankleding en catering. Het NOOM beschikt over opgeleide gespreksbegeleiders uit vele verschillende migrantengemeenschappen.

Voor meer informatie en aanmelding:
Yvonne Heygele, projectleider Zorg Verandert voor NOOM, Email: heygele@netwerknoom.nl, M: 06 13354327.

 

20 oktober 2017
Landelijke themadag: 'Financiële veiligheid - ook voor migrantenouderen'
Deze dag is voor bestuurders van organisaties van oudere migranten en vrijwilligers die actief zijn voor migrantenouderen in spreekuren, ontmoetings- en dagbestedingsactiviteiten, huisbezoeken, begeleiding en advisering.

Op de themadag wordt informatie gegeven over financieel misbruik en hoe dat is te voorkomen. Er wordt voorlichtingsmateriaal gepresenteerd. In workshops kunnen deelnemers meer te weten komen over het Nederlands erfrecht, testament en levenstestament; hoe te werken met een checklist om financiën van een oudere onder de loep te nemen; bewindvoering; en het voeren van een gesprek bij een vermoeden van financieel misbruik.

Tijd:        11.30-17.00 uur
Locatie:   Van der Valk Hotel Breukelen

Deze themadag wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van VWS en vindt plaats in het kader van activiteiten van de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden.

Voor het programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Nadere informatie: Yvonne Heygele, heygele@netwerknoom.nl

14 november 2017
Expertmeeting Van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam
Aandachtspunten bij aanpak ouderenmishandeling bij oudere migranten
Ook oudere migranten zijn slachtoffer van ouderenmishandeling en ook bij deze groepen ouderen moet mishandeling worden voorkomen en aangepakt. Ouderenmishandeling kan zich echter bij deze groepen ouderen anders manifesteren dan bij autochtone ouderen en vereist wellicht ook een andere aanpak. Samen met experts uit diverse disciplines en vertegenwoordigers uit de verschillende organisaties van migrantenouderen verkennen we de verschijningsvormen van ouderenmishandeling en gaan we op zoek naar specifieke kenmerken van de aanpak.

Deze expertmeeting vindt plaats in het kader van het Landelijk Actieplan Ouderen in veilige handen en wordt georganiseerd door NOOM in samenwerking met Regioplan.

Voor het programma, klik hier>>
Heeft u interesse voor deelname vanuit uw eigen expertise, dan kunt u contact opnemen met: Yvonne Heygele, heygele@netwerknoom.nl.