Actueel

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws vanuit het NOOM. Ook ziet u hier de agenda, waarin de eigen activiteiten van het NOOM zijn opgenomen, samen met activiteiten waar NOOM-bestuurders, -medewerkers of bruggenbouwers bij betrokken zijn.

Wilt u rechtstreeks op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.
Ook kunt u onze eerdere nieuwsbrieven bekijken.

Nieuws

Agenda

Oproepen

Aanmelden nieuwsbrief

Archief nieuwsbrieven

 

Oktober 2018

Klik hier voor het verslag van de NOOM-dag 2018


September 2018 

>> 230.000 SENIOREN-HUISHOUDENS MISSEN MOGELIJK HUUR- EN/OF ZORGTOESLAG.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf organisaties voor senioren en gepensioneerden. KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM willen dat de overheid burgers actiever gaat wijzen op toeslagmogelijkheden en werkt aan meer gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel.

Klik voor het rapport

Onderbenutting van zorg- en huurtoeslag bevestigt signalen die ook het NOOM al langer krijgt. Wij hebben sterke aanwijzingen dat het aantal migrantenouderen dat huur- en vooral ook zorgtoeslag laat liggen zelfs een stuk hoger ligt. Terwijl juist migrantenouderen tot de laagste inkomenscategorieën behoren en zelfs een inkomen hebben onder de armoedegrens.

Samen met  KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv richt het NOOM zich dan ook tot de Tweede Kamer om het toeslagenstelsel minder complex te maken en te investeren in voorlichting. 

Meer lezen


Mei 2018

Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom stelden ouderen van BeterOud aandachtspunten op en beoordeelden zij verbeterprojecten. De uitkomsten zijn vastgelegd in een toetsingskader oftewel: de ‘meetlat van de ouderen’.

Download hier het toetsingskader (pdf)

De aandachtspunten zijn geformuleerd rondom verschillende levensfases van ouderen, namelijk:

  1. de fase waarin ze zich voorbereiden op de toekomst;
  2. de fase waarin ze zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, in een veilige en sociale buurt, waar problemen tijdig worden gesignaleerd;
  3. de fase waarin er sprake is van opname in het ziekenhuis en zorg thuis.
Voorbeeldprojecten
In iedere regio zijn mooie, succesvolle projecten. Op wat voor wijze voldoen een aantal geselecteerde voorbeeldprojecten aan de door ouderen opgestelde criteria? En hoe zit dat met projecten bij u in de regio? In de losse bijlage bij het toetsingskader worden een aantal ‘voorbeeldprojecten’ uitgelicht. Daarbij is onder meer gekeken:

De ‘voorbeeldprojecten’ en beoordeling in deze bijlage dienen ter inspiratie. 

Download hier de bijlage met voorbeeldprojecten (pdf)