Actueel

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws vanuit het NOOM. Ook ziet u hier de agenda, waarin de eigen activiteiten van het NOOM zijn opgenomen, samen met activiteiten waar NOOM-bestuurders, -medewerkers of bruggenbouwers bij betrokken zijn.

Wilt u rechtstreeks op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.
Ook kunt u onze eerdere nieuwsbrieven bekijken.

Nieuws

Agenda

Oproepen

Aanmelden nieuwsbrief

Archief

 

23 februari 2017
Lijsttrekker Kuzu van DENK wist via een livestream op hun Facebookpagina te melden dat artsen in Nederland allochtone ouderen eerder laten sterven. Dat was een forse en zeer ongenuanceerde uitspraak. Het NOOM heeft hierop kritisch gereageerd bij monde van coördinator Lucía Lameiro García. In RTL Nieuws en Een Vandaag werd hier aandacht aan besteed.
Het NOOM is het ermee eens dat door onder meer taal- en culturele barrieres helaas er dingen fout gaan in de zorg, ook bij migrantenouderen. Het NOOM herkent zich echter absoluut niet in het beeld wat Kuzu schetst. Met deze ongenuanceerde uitspraak schiet DENK zijn doel voorbij en maakt mensen onnodig bang. Bovendien doet de uitspraak geen recht aan de enorme inzet van het zorgpersoneel, noch aan de vele initiatieven (denk aan bijvoorbeeld de migrantenpoli's) en de scholing van zorgpersoneel door onder andere het NOOM.
Daarnaast vindt het NOOM het belangrijk dat ouderen zelf goed geïnformeerd zijn over de wijze waarop in Nederland de zorg rond het levenseinde is geregeld. Het NOOM maakt er werk van om die informatie bij de migrantenouderen te brengen en hen meer zelfbewust te maken. Om die reden neemt het NOOM deel aan de Coalitie van Betekenis tot het Einde en start in dat kader in april met een project om de bewustwording en het praten over het levenseinde bij oudere migranten op gang te brengen.
Met vele betrokken partijen werkt het NOOM samen om meer cultuurspecifieke zorg te bereiken. Bewustwording en kennisoverdracht naar zorgprofessionals enerzijds en migrantenouderen en hun mantelzorgers anderzijds zijn daarbij essentieel. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat de middelen die de komende jaren voor zorg beschikbaar komen ook hiervoor worden ingezet. Mede hierom heeft het NOOM het manifest 'Waardig ouder worden' ondertekend.