Logo
NIEUWSBRIEF   
10 januari 2014   

Het NOOM wenst u een veelzijdig 2014!

Aan het begin van dit frisse nieuwe jaar wensen bestuur en medewerkers van het NOOM alle abonnees van onze nieuwsbrief alle goeds. Wat ons betreft gaan we met kracht en plezier verder om de positie van de oudere migranten te verbeteren, nieuwe initiatieven op het gebied van participatie, wonen en zorg te ontwikkelen, en samen met onze honderden actieve vrijwilligers weer veel activiteiten te organiseren. We doen dat in eigen kring, maar ook graag samen met uiteenlopende samenwerkingspartners die de oudere migranten een warm hart toedragen.

Een kleine greep uit komende activiteiten:

  • Lancering voorlichtingsmateriaal De IJzeren Vogel in samenwerking met Stichting Laurens en Dona Daria in Rotterdam op donderdag 23 januari 2014
  • Werkconferentie rond de 'Werkagenda Oudere Migranten en Arbeidsparticipatie in samenwerking met PCOB en Unie KBO op dinsdag 28 januari 2014
  • Trainingen Familiezorg: Werken in de Zorgdriehoek
  • Campagne Ouderen in veilige handen
  • Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 
  • Voorlichting over vroegtijdige signalering mogelijke zorgfraude (zie verderop in deze nieuwsbrief).

Wijziging remigratiewet

De Remigratiewet wordt aangepast met ingang van 1 juli 2014. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin de aanpassing van de wet wordt geregeld. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het vervallen van de eenmalige uitkering voor de kosten van de verhuizing
  • de verhoging van de leeftijdsvoorwaarde voor de maandelijkse remigratie-uitkering van 45 jaar naar 55 jaar
  • de beperking van de doelgroep van de wet tot de eerste generatie.

Daarnaast moet iemand acht in plaats van drie jaar in Nederland hebben gewoond en minstens een jaar in plaats van zes maanden een uitkering hebben om in aanmerking te komen voor de remigratievergoeding.
Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot 1 januari 2025.
Dit houdt in dat de huidige voorwaarden nog tot en met 30 juni 2014 van kracht zijn. Iemand die dus op 30 juni 2014 een leeftijd van 45 jaar of ouder heeft, minimaal 6 maanden onafgebroken een rechtgevende uitkering ontvangt, en ook aan de overige voorwaarden van de huidige Remigratiewet voldoet, kan die dag nog een aanvraag indienen, mits hij/zij deze aanvraag nog diezelfde dag (tijdens kantooruren) aflevert bij een kantoor van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het NMI komt ook graag voorlichtingsbijeenkomsten geven bij uw organisatie.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak: bel de remigratie-infolijn van het Nederlands Migratie Instituut (NMI). Tel. 030-2364245.

Pendelen? Regel uw zaken goed!

Veel oudere migranten pendelen regelmatig heen en weer tussen Nederland en het land van herkomst. Dé manier om het beste uit twee wereld te combineren. Maar het is wel belangrijk dat u uw zaken goed regelt. Het NOOM krijgt hierover regelmatig vragen. Gonnie Kaptein van lidorganisatie Stichting Lize heeft de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet, klik hier>>

Kennisdag Depressiviteit en ouderen

Voor de tweede maal organiseert SKANfonds een kennisdag ten behoeve van deskundigheidsbevordering in het kader van het programma Levensvragen en ouderen. Deze keer staat de thematiek van depressiviteit bij ouderen centraal, gecombineerd met aandacht voor levenskunst. Onderwerpen die ook bij oudere migranten relevant zijn!

Naast professionals zijn ook vrijwilligers zijn van harte welkom.

Datum:       maandag 10 februari 2014
Tijd:            9.15 - 16.00 uur
Plaats:        Regenboogkerk in Hilversum

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via LvO@skanfonds.nl

Voor meer informatie, klik hier>>

Vroegtijdige signalering zorgfraude

We horen met enige regelmaat over fraude in de zorg. Ook oudere migranten hebben hier mee te maken. Zij kunnen makkelijk slachtoffer zijn door foutief handelen van zorgorganisaties, omdat ze vaak niet weten hoe het zorgsysteem werkt en waar zij precies recht op hebben. Het komt ook voor dat ouderen niet de zorg krijgen waar ze eigenlijk recht op hebben, omdat familieleden de beschikbare financiering gebruiken voor andere doeleinden.

LOC, Landelijk Platform GGz, Per Saldo, Stichting De Klokkenluiders en NOOM werken samen in een project om zorgfraude in een vroegtijdig stadium te herkennen. De NOOM-activiteiten zijn er op gericht om ons een beeld te vormen met welke zorgfraude onze achterban te maken heeft. Ook gaan we aan de slag met goede voorlichting. Daar zullen we mee moeten beginnen als we de weerbaarheid van de oudere migranten tegen fraude willen versterken en fraude willen bestrijden. We gaan aan de slag om dit moeilijke onderwerp bespreekbaar te maken.

Wilt u meer weten? U kunt zich wenden tot Freddy May, coördinator van het NOOM, T: 06 53 55 48 18 of E: may@netwerknoom.nl.


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!