Logo
NIEUWSBRIEF   
17 november 2014   

Meer dan 1500 abonnees!

Het aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief van het NOOM groeit gestaag. Vorige maand passeerden we de grens van 1500 en nu naderen we al het aantal van 1600 abonnees.

We zijn er trots op dat we langs deze weg zoveel oudere migranten, samenwerkingspartners en andere belangstellenden op de hoogte mogen houden van onze activiteiten! 

Mijn leven in kleur!

Het was een mooie bijeenkomst, de inspiratiedag rond levensverhalen die Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, organiseerde op 9 oktober 2014. Meer dan 100 deelnemers lieten zich door middel van lezingen en workshops informeren over de recente ontwikkelingen rond levensverhalen. Drie nieuwe publicaties zagen op deze dag het levenslicht. Daarbij was ook 'Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal, Mijn leven in kleur'.Het eerste exemplaar van Mijn leven in kleur wordt aangeboden
aan mw. Irma Ramtahalsing

Mijn leven in kleur is een speciale editie van Mijn leven in kaart, een methodiek die is ontwikkeld door Reliëf. Het NOOM heeft meegewerkt om de aanpak geschikt te maken voor gebruik bij oudere migranten. Dat betekende onder andere dat veel typisch Nederlandse woorden, vragen en uitdrukkingen zijn vervangen.
Ook is in de handleiding speciaal aandacht besteed aan het gebruik in groepsbijeenkomsten, een manier die bij oudere migranten vaak zeer op prijs wordt gesteld. In meer dan tien pilotprojecten is Mijn leven in kleur uitgetest in individuele en groepsgesprekken.
Dankzij de volharding en inzet van projectmedewerker Paulien Matze is hiermee een prachtig en beproefd hulpmiddel gemaakt waar de organisaties van oudere migranten mee aan de slag kunnen!
Ook voor zorginstellingen kan Mijn leven in kleur een uitstekend middel zijn om het contact met individuele migrantenouderen die zij in zorg hebben en hun familie te verdiepen.

De ervaring leert dat vertellen over het eigen leven, erkenning krijgen voor de vaak moeilijke migratie en het opbouwen van een nieuw leven in Nederland goed doet. Ook is het voor veel oudere migranten belangrijk hun geschiedenis, tradities en gebruiken aan kinderen en kleinkinderen over te dragen.

Mijn leven in kleur biedt vijf hoofdthema's en vijftig subthema's met daarbij vragen om over vele onderwerpen in gesprek te gaan. De handleiding geeft vijf stappen en tien vuistregels aan om de gesprekken met ouderen inhoud te geven. De website www.mijnleveninkaart.nl wordt bovendien binnenkort gevuld met aanvullende informatie, materiaal en tips.

Mijn leven in kleur kost 19,95 + portokosten en is te bestellen via de website van uitgever Bohn Stafleu en Van Loghum.
Voor informatie en bestellingen, klik hier>>

Het NOOM wil in 2015 een training organiseren om vrijwilligers kennis te laten met Mijn leven in kleur en hen op weg te helpen om er in de praktijk mee aan het werk te gaan. Belangstelling? Stuur een mail naar Yvonne Heygele,
E: heygele@netwerknoom.nl.

Hoe seniorvriendelijk is uw ziekenhuis?

Eén op de drie mensen van 70 jaar en ouder verlaat het ziekenhuis slechter dan ze er ingekomen zijn als gevolg van blijvend functieverlies. En dat heeft niets te maken met de aandoening waarvoor ze opgenomen zijn geweest. Ziekenhuizen zijn dikwijls niet goed ingericht op ouderen.

De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG willen dat dit verandert. Zij hebben het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontwikkeld, met als doel de ziekenhuiszorg voor ouderen te verbeteren. De ziekenhuizen worden getoetst op 15 kwaliteitsaspecten die voor ouderen belangrijk zijn.

Een Seniorvriendelijk Ziekenhuis betekent onder andere:

  • Goede zorg voor ouderen is een speerpunt van het ziekenhuis.
  • De bewegwijzering is goed leesbaar voor ouderen.
  • Het ziekenhuis zorgt voor goede en tijdige informatieoverdracht naar de opvolgende zorgverlener of thuissituatie.
  • De mogelijkheid bestaat dat een naaste bij de oudere patiënt overnacht.
  • De coördinatie van de zorg verloopt via één aanspreekpunt.
  • Oudere patiënten worden gastvrij ontvangen en voelen zich thuis in het ziekenhuis.
  • Het ziekenhuis beschikt over een team Geriatrie (zorgverleners die zich speciaal bezighouden met zorg voor (kwetsbare) ouderen).

In 2013 hebben 47 ziekenhuizen het kwaliteitskeurmerk behaald. Dat wil zeggen circa 1 op de 3 ziekenhuizen voldoet aan de criteria. Dit jaar volgt een tweede ronde, waarbij extra scherp gekeken zal worden naar twee heel belangrijke criteria: de aanwezigheid van een team Geriatrie én de warme overdracht na ontslag uit het ziekenhuis naar de thuissituatie.

Het is goed om te zien dat veel ziekenhuizen die het label hebben verdiend dat ook trots op hun website vermelden. Ook u kunt zelf bekijken of uw ziekenhuis seniorvriendelijk is. Maak daarvoor gebruik van de keuzewijzer, klik hier>>

Meer weten over het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis?
Klik hier>>
U kunt ook een kort filmpje uit het programma Zembla van de VARA bekijken. Klik hier>>

Het NOOM doet zijn uiterste best om veel bekendheid te geven aan het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. Want zeker ook voor oudere migranten is dat van belang!

OPROEP!
In november en december voert Mediquest een enquête uit om na te gaan in hoeverre ouderen zelf op de hoogte zijn van het keurmerk. U kunt ook meedoen door de vragenlijst in te vullen.
Bovenaan de vragenlijst kunt u als naam van de enquêteur invullen: Freddy May. Daarna kunt u in 5 minuten de hele vragenlijst doorlopen.
Om naar de vragenlijst te gaan, klik hier>> 

Samenwerking met SHG's

Een van de resultaten van de voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen is dat de Steunpunten Huiselijk Geweld steeds vaker samenwerking zoeken met het NOOM. In mei van dit jaar hield Yvonne Heygele, projectleider van de campagne voor NOOM, een inleiding voor het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling over de aanpak die NOOM heeft ontwikkeld. Ze kon laten zien hoe het lukt om binnen de groepen van oudere migranten het gesprek aan te gaan over dit gevoelige onderwerp.

Sindsdien zijn er al op meerdere plaatsen presentaties geweest voor professionals, onder andere in juni 2014 in Maassluis op een bijeenkomst naar aanleiding van de Internationale Dag tegen ouderenmishandeling. Op dinsdag 25 november 2014 verzorgt het NOOM een workshop op het congres 'Ouderen veilig thuis', georganiseerd voor de regio Arnhem door het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden en Noord Gelderland en Moviera. Op de themabijeenkomst 'Samen zorgen voor onze kleurrijke ouderen' van SHG Amsterdam op dinsdag 2 december 2014 levert het NOOM een bijdrage door een inleiding. Hier zijn ook lokale organisaties van oudere migranten en sleutelfiguren aanwezig om professionals te informeren over de rol die zij kunnen spelen in het bespreekbaar maken, voorkomen en stoppen van ouderenmishandeling.

Ook voor 2015 staan al activiteiten gepland om de kennis van NOOM over ouderenmishandeling en oudere migranten te delen met en in te zetten in de activiteiten van de SHG's.

Training Vaardig in ontspanning

Stel je voor, in de tuin ligt een enorm rotsblok. Je denkt: Dat rotsblok moet weg. Je duwt er tegen aan, maar je krijgt het niet van zijn plaats. Je gaat steeds harder duwen. En steeds opnieuw proberen. Ondertussen roept iemand: Heb je zin in koffie? Of de kleinkinderen komen langs. Maar jij hebt er geen aandacht voor. Want je bent steeds maar bezig met het duwen tegen het rotsblok.

Met deze vergelijking zette trainer Jos van Erp van de Hart & Vaatgroep de 20 deelnemers aan de training Vaardig in ontspanning over stress en stressmanagement op 4 november flink aan het denken.
Samen inventariseerden ze naast algemene ook stressfactoren die speciaal bij oudere migranten een rol kunnen spelen. Financiële problemen; heimwee, gevoel nergens thuis te horen; gevoel van onveiligheid als gevolg van negatieve beeldvorming; beperkte mogelijkheden om mee te doen; taalproblemen; vervreemding van de (klein)kinderen die steeds meer vernederlandsen. Ze scoren allemaal hoog.Een belangrijk deel van de training werd besteed aan manieren waarop je met stress kunt omgaan. Het zoeken naar waardevolle momenten, vroeger en nu, zijn daarbij heel belangrijk. Ontspannings- en mindfulnessoefeningen wisselden de gegeven informatie af.

Samengevat:
Geef mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen
Moed om te veranderen wat ik kan veranderen
En wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.

Oefenen in ontspanning

De deelnemers gingen opgeladen naar huis, met veel bagage die ze in hun eigen groep weer verder kunnen gaan brengen. Ook voor Jos Van Erp bracht de training veel nieuws. Het was de eerste keer dat hij op deze manier met vrijwilligers uit de gelederen van de oudere migranten werkte. Dat geeft ook de Hart & Vaatgroep weer nieuwe ervaringskennis mee.

Het NOOM bedankt de Hart & Vaatgroep, en speciaal trainer Van Erp, van harte dat zij deze training mogelijk hebben gemaakt!

Chinese artsen verdiepen zich in revalidatie

Kunnen jullie ons in contact brengen met een Chinese oudere die een beroerte heeft gehad?

Het NOOM krijgt wekelijks bijzondere vragen. En dit was er ook weer zo een. De Hart & Vaatgroep werkt mee aan een scholing van artsen, artsassistenten en andere gezondheidsprofessionals uit Shanghai. Tot december volgen zij bij de Avans Hogeschool in Breda een zeven weken durende training om zich te verdiepen in revalidatie. En nu zou het zo leuk zijn als ze van een Chinese oudere zelf kunnen horen hoe hij de revalidatie in Nederland na zijn beroerte heeft ervaren.

De vraag lijkt eenvoudig, maar een lange zoektocht volgde. Maar dankzij tussenkomst van Ednie Cheung van CSP 't Zonnetje in Utrecht vonden we mijnheer Man. Hij was bereid om te komen vertellen over zijn ziekte, de gevolgen die hij daarvan ondervindt en de revalidatie die hij heeft gevolgd.Op maandag 3 november 2014 vond de ontmoeting plaats. Voor de delegatieleden informatief. En mijnheer Man kon trots zijn dat hijzijn ervaringen kon delen!

Bloeddonatie

In Nederland geven bijna 400.000 mensen bloed. Weet u dat weinig migranten bloeddonor zijn? Migranten hebben soms een andere bloedgroep (typering). Daarom is het belangrijk dat ook migranten bloed geven.

Sanquin Bloedvoorziening (in de volksmond: 'de bloedbank') en Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen roepen op om mee te doen aan een enquête. Wat weet u van bloed geven in Nederland? Heeft u er wel eens over nagedacht om bloed te geven? Om de voorlichting over bloeddonatie te verbeteren is uw mening van belang!

Vul de enquête in. Het kost 15 minuten van uw tijd. De enquête is anoniem.
Einddatum is 28 november 2014.
Klik hier>>

Als u de vragenlijst invult maakt u kans op een Ipad 4 (16 GB).

Voor meer informatie: Anne van Dongen, E: a.dongen@sanquin.nl of T: 06 121 43 719.


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!