Logo
NIEUWSBRIEF   
16 december 2014   

NOOM wenst u goede feestdagen!

Bestuur en medewerkers van NOOM wensen u allen goede feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

We kijken terug op een druk jaar, waarin door NOOM en de lidorganisaties weer veel activiteiten zijn ondernomen mét, door en voor de oudere migranten.

Een kleine greep uit de activiteiten in 2014:

  • Campagne Ouderen in veilige handen, in samenwerking met ANBO, Unie KBO, PCOB en het Ministerie van VWS.
  • Bijeenkomsten rond zorgfraude, in het kader van een project in samenwerking met LOC Zeggenschap in zorg, het landelijk Platform GGz, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG.
  • Regionale trainingen familiezorg door het hele land, in samenwerking met het Expertisecentrum Familiezorg.
  • Deelname aan de 50 Plus Beurs.
  • Meer wonderen doen met weinig geld, in samenwerking met FNV Vrouw, leverde aanbevelingen voor gemeenten én voor onszelf om de groeiende armoede onder oudere (migranten)vrouwen aan te pakken.
  • Publicatie 'Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal. Mijn leven in kleur’, in samenwerking met Reliëf.
  • Werkconferentie 50 Plus Werkt, ook voor oudere migranten, in samenwerking met PCOB en Unie KBO.
  • Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis in samenwerking met Unie KBO, PCOB en NVOG.
  • Training Vaardig in ontspanning voor vrijwilligers, waarin stressmanagement centraal stond, gegeven door een trainer van de Hart & Vaatgroep.
  • ‘Is alles besproken?’, gespreksbijeenkomsten met ouderen over hun wensen voor nu en de toekomst, uitgevoerd in de regio Utrecht in samenwerking met COSBO-Stad-Utrecht in opdracht van NUZO.

Het NOOM is maar een kleine speler in het veld, maar toch slagen we er steeds weer in nieuwe thema’s op te pakken en op de kaart te zetten. De samenwerking met andere organisaties is daarbij cruciaal. Wij streven ernaar de samenwerkingsrelaties in 2015 te continueren en verder te versterken!

En natuurlijk gaat alle dank uit naar de vele honderden vrijwilligers die zich inzetten binnen hun eigen groepen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zij vormen de ruggengraat van het NOOM!

In memoriam Calvin Corion

Vorige week kregen we het trieste bericht van het onverwachte overlijden van Calvin Corion. Als lid van de seniorencommissie van OCaN (Organisatie van Caribische Nederlanders) participeerde hij in het maandelijkse NOOMoverleg sinds de toetreding van deze organisatie tot het NOOM.

Stichting OCaN herdenkt hem met de volgende woorden:
'Calvin Corion is jarenlang betrokken geweest bij Stichting LIA en Stichting OCAN en heeft zich ingezet voor de belangenbehartiging van Caribische Nederlanders.
Het beheren van penningen zat hem in de vingers, ook voor Stichting Zomercarnaval, Vriendengenootschap Nederland Nederlandse Antillen (VNAA) en de Haagse Scheidsrechtersvereniging (HSV) heeft hij dat talent ingezet. Daarnaast is hij jarenlang actief geweest voor de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).
Voor zijn niet aflatende en vrijwillige inzet gedurende 42 jaar in de Nederlandse samenleving heeft het de Koningin in 2010 behaagd om hem tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau te benoemen. Het zat Calvin in het bloed om alles wat hij heeft mogen bereiken in het leven middels vrijwilligerswerk weer terug te geven aan de Caribische Nederlanders.
We verliezen een toegewijde burger voor de Caribisch-Nederlandse gemeenschap in het Koninkrijk.'

Het NOOM sluit zich graag bij deze lovende woorden aan. Voor ons was Calvin Corion een trouwe deelnemer aan het NOOMoverleg en onze activiteiten. Zeer onlangs ontmoetten wij hem nog tijdens een studiedag over de transities in de zorg op 29 november en de werkconferentie Ouderen in veilige handen op
1 december.

Wij gedenken Calvin Corion als waardige vertegenwoordiger van de Caribische ouderen en als vriend.
De familie en andere nabestaanden wensen wij veel sterkte in de komende periode.

Calvin Corion (links) op de 50 Plus Beurs  (2013) in gezelschap van Jacques Hermelijn, voorzitter van de Seniorencommissie van OCaN en Inge den Heijer-Bodeutsch (bestuurslid van NOOM namens OCaN)

Herkennen van dementie

Vanaf 1 december kunnen Turkse en Marokkaanse mensen in Nederland dementie herkennen in hun eigen taal. ‘SignaLeren’ is een online test met filmpjes en vragen in het Turkse, Marokkaans-Arabisch, Berbers en Nederlands over de meest voorkomende signalen van dementie.

De filmpjes zijn te bekijken via de website van Alzheimer-Nederland, klik hier>>

SignaLeren is onderdeel van ‘Vaardig in zelfzorg’, een project van Alzheimer-Nederland in samenwerking met de Hart & Vaatgroep, Parkinson Vereniging, NOOM en andere organisaties.
Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bekend maakt bemind

Met veel plezier kunnen we melden dat we vanaf januari samen met de Hart & Vaatgroep en Parkinsonvereniging starten met een bijzonder project. Al enkele jaren geleden ontwikkelden we gezamenlijk ideeën om elkaar over en weer beter te leren kennen. Oudere migranten hebben vaak te maken met chronische ziekten. De patiëntenverenigingen hebben veel (ervarings)kennis hoe je de kwaliteit van leven met een beperking kunt verbeteren. Dit project is bedoeld om deze waardevolle kennis toegankelijk te maken voor de oudere migranten en de patiëntenverenigingen kennis te laten maken met de belevingswereld van oudere migranten en hun familie.

In 6 lokale pilots gaan we het komende jaar activiteiten ontwikkelen, waarin ontmoeting over en weer, maar ook doe-activiteiten centraal zullen staan.

Het project is mogelijk gemaakt door VSBfonds, RCOAK en een fonds dat anoniem wil blijven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Freddy May, T: 06 53 55 48 18, E: may@netwerknoom.nl

Premieplan Nationaal Ouderenfonds

Wilt u een dagje uit organiseren voor de ouderen van uw ontmoetingsproject?
Of een extra groot fornuis kopen zodat de vrijwilligers beter een maaltijd kunnen maken voor de ouderen die deelnemen aan de dagopvang?
Wilt u een herinneringskoffer kopen voor uw groep?
Mist u daarvoor de financiële middelen?

Misschien is het Premieplan van het Nationaal Ouderenfonds dan een oplossing voor uw probleem.
Via het Premieplan helpt het Ouderenfonds kleinschalige activiteiten en projecten voor ouderen uit te voeren.

U krijgt het geld niet zomaar. U moet er wel zelf iets voor doen!
Als u een geldinzamelactie houdt, zoals een rommelmarkt, verdubbelt het Premieplan uw opbrengst (tot het bedrag van maximaal € 2.000,-).
Het Premieplan is laagdrempelig en reageert snel op uw aanvraag.
U kunt meedoen als uw organisatie ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Meer lezen over het Premieplan van het Nationaal Ouderenfonds? Klik hier>>

Voor meer informatie kunt u terecht bij Shirley van Voorst, T: 030-656 6045 (op maandag, dinsdag en vrijdag) of E: s.vanvoorst@ouderenfonds.nl.

Vragenlijst artrose in heup en/of knie

Artsen en patiënten(-organisaties) bedenken manieren om mensen te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze voor een medisch onderzoek of een behandeling.
Wat past het beste bij iemands situatie? Steeds meer mensen willen dat samen met hun arts beslissen. Wat is daarvoor nodig? Dat onderzoekt de NPCF (Nederlandse Patiënten- en Consumenten Federatie) voor een aantal aandoeningen.
Een van de onderwerpen is artrose.

Heeft u last van artrose in uw heup en/of knie?
Dan willen de onderzoekers u graag een aantal vragen stellen. Uw ervaring kan anderen helpen. Niet alleen patiënten, maar ook artsen. Zij willen weten wat u belangrijk vindt, wat u afweegt bij het maken van een keuze voor een behandeling, en hoe u bepaalt wat het beste past bij uw situatie.

U kunt zich aanmelden tot 5 januari 2015. dat kan via onderstaande link. gevraagd wordt een aantal gegevens over u zelf in te vullen. Na uw aanmelding krijgt u in de tweede helft van januari 2015 via e-mail de digitale vragenlijst.

Wilt u meedoen? Klik dan hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!