Logo
NIEUWSBRIEF   
7 maart 2015   

Themadag Ouderen in veilige handen

Ter afsluiting van de voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen organiseert het NOOM een themadag!

Datum:     dinsdag 7 april 2015
Tijd:          10.00 – 16.30 uur
Locatie:    Van der Valk Hotel, Breukelen

Ruim 2 jaar hebben we hard gewerkt om het ingewikkelde onderwerp ouderenmishandeling bespreekbaar te maken, onder het motto ‘Praten helpt!’. Daarbij hebben we veel losgemaakt. Er zijn signalen van verschillende vormen van ouderenmishandeling en misbruik aan de orde geweest. Intensieve gesprekken zijn gevoerd over vragen als: ‘Wat is goede zorg? Hoe zorgen we dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van de ouderen? Hoe zorg ik als oudere dat ik kan zeggen wat ik nodig heb?’.

De themadag bestaat uit twee delen. Tijdens het ochtendprogramma kijken we terug op de resultaten van de campagne en formuleren we wat we meenemen naar de toekomst.

In de middag zijn er workshops. De onderwerpen zijn gekozen naar aanleiding van vragen van actieve vrijwilligers uit de achterban. De workshops zijn erop gericht deelnemers concrete kennis en vaardigheden aan te reiken in de ondersteuning van de kwetsbare ouderen.

De themadag is bedoeld voor bestuurders en voor vrijwilligers in de achterban van de NOOMorganisaties, die actief zijn:

  • in ontmoetings- en dagverzorgingsprojecten
  • in inspraak en participatie (Wmo-raden, cliëntenraden)
  • als vraagbaak voor ouderen
  • in huisbezoeken
  • als hulp bij het invullen van formulieren
  • als voorlichters en gespreksleiders over diverse onderwerpen
  • als bruggenbouwers.

Deelname aan de themadag is gratis. Reiskosten zijn voor uw eigen rekening.
Het aantal plaatsen is beperkt!

U kunt zich opgeven door het opgaveformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 31 maart 2015 in te sturen of een email met de gevraagde gegevens te sturen naar heygele@netwerknoom.nl.
Vóór 2 april 2015 ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

Voor het programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Voor meer informatie, kunt u ook bellen met Yvonne Heygele, projectleider Ouderen in veilige handen voor NOOM, M 06 13354327.

Veilig thuis: 0800-2000

Vanaf 1 januari 2015 kan bij vermoeden van ouderenmishandeling gratis gebeld worden voor hulp en advies via 0800-2000. De nieuwe naam is Veilig Thuis. Het nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Dat is goed nieuws. Want tijdens de voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen werd vaak aangegeven dat het een extra drempel is als ouderen moeten betalen om met de hulpverlening in contact te komen.
Als de gespreksleiders de Steunpunten Huiselijk Geweld en het meldpunt Ouderenmishandeling ter sprake brachten kwam naar voren dat melden door oudere migranten en de mensen in hun omgeving nauwelijks wordt overwogen. Enkele reacties:

Als ik bel verstaan ze mij dan?

Je gaat toch niemand verraden? Dat doe je toch niet?

Ik zou nooit bellen. Voor je weet halen ze je uit huis. En dat is het laatste wat je wil.

Die Nederlandse hulpverleners snappen ons niet.

Ze zeggen wel dat je anoniem kunt blijven, maar daar geloof ik niks van.

Vroeger werd ik heel erg mishandeld door mijn ex-man. Toen ik om hulp belde en uiteindelijk de politie kwam geloofden ze mij niet. Nee, ik zou nooit meer naar een meldpunt bellen.

De gespreksleiders hebben, als daar aanleiding voor was, geprobeerd de negatieve beeldvorming bij te stellen. Belangrijk was om de ouderen te laten zien dat je ook kunt bellen voor advies. Dat leidde dan tot andere reacties:

Eerst dacht ik: We houden de vuile was wel binnen. Maar misschien zou ik toch wel hulp zoeken, juist buiten onze eigen kring. Want die mensen zullen niet roddelen.

Ik snap dat jullie wantrouwend zijn. Maar ik vind melden echt een goede zaak. Ze hebben mij geholpen toen ik werd mishandeld door mijn man. Als de buurvrouw niet gebeld had, dan zat ik nu nog in die vreselijke situatie!

Voor meer informatie, klik hier>>

Grootouders lezen voor

Stichting Voorbeeldprojecten is een warme bondgenoot van het NOOM. In het kader van hun project 'Grootouders lezen voor' hebben zij een E-book uitgebracht, getiteld: 'Wereldverhalen in Amsterdam Zuid-Oost'. Het boek bevat vijftien verhalen, gedoneerd door grootouders uit het stadsdeel en geïllustreerd door getalenteerde jonge tekenaars. 

Het e-book is een mooie vorm van eigentijdse cultuuroverdracht. Het maakt het verbinden van generaties tastbaar, draagt bij aan het overbrengen van cultuurgeschiedenis en het bevordert de samenwerking tussen generaties. Het e-book is handig te verspreiden per mail en te gebruiken op het digibord van school.

Wereldwijd worden kinderen voorgelezen. Ook op plekken waar geen boeken zijn, worden verhalen verteld. Veel grootouders van nu hebben goede herinneringen aan verhalen uit hun kindertijd. Meerdere grootouders in het e-book hebben hun jeugd doorgebracht in een ander land, ver van hier. In hun herinnering zitten nog talloze verhalen uit die tijd. Over spannende situaties die ze beleefd hebben, een familieverhaal, een favoriet sprookje of een legende. Verhalen die ze graag mee willen geven aan volgende generaties.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2015 worden deze en andere verhalen in een Voorleestour langs 7 basisscholen in Amsterdam Zuidoost voorgelezen door grootouders in 39 groepen.

Voor het e-book, klik hier>>
Om het e-book te downloaden kunt u klikken op het icoontje rechtsonderaan de pagina waarop u terechtkomt.
Voor meer informatie over het project Grootouders lezen voor, klik hier>>

Stichting Voorbeeldprojecten schrijft ons:
'Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit het e-book verder over uw netwerk te verspreiden.'
Daar sluiten wij ons graag bij aan!

Passende zorg rond het levenseinde

In de afgelopen periode heeft het NOOM geparticipeerd in de Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase. Deze is samengesteld op initiatief van de KNMG (landelijke artsenfederatie). Naast artsen en verpleegkundigen namen ook vertegenwoordigers uit ouderenorganisaties (ouderen, en dus ook migrantenouderen, zijn grote belanghebbenden bij het onderwerp zorg rond het levenseinde!) en cliëntenorganisaties deel.

In de Stuurgroep is intensief gesproken over de vraag hoe we kunnen bereiken dat mensen in Nederland in de laatste fase van hun leven de zorg krijgen die bij hen past. Op donderdag 5 maart 2015 is het rapport van de Stuurgroep verschenen onder de titel: ‘Niet alles wat kan, hoeft’.

 

Gerrit van der Wal, voorzitter van de Stuurgroep tijdens de presentatie van
Niet alles wat kan, hoeft

Uit de titel blijkt al dat er veel aandacht is besteed aan overbehandeling. Wanneer houdt medisch ingrijpen op zinvol te zijn? Staan arts en patiënt voldoende stil bij de kwaliteit die het leven voor de patiënt heeft na een voorgenomen behandeling? Gaat hun gesprek ook over de beperkingen die de behandeling kan opleveren voor het functioneren en de kwaliteit van leven? En over de vraag of zo’n behandeling nog realistisch is?

Het is bekend dat ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond vaak heel anders aan kijken tegen de zorg rond het levenseinde. Men zal vaak eerder vinden dat er te weinig dan dan dat er teveel behandeld wordt. Vanuit het NOOM is hierover ook inbreng geweest, die een plaats heeft gekregen in het rapport. Bouchaib Saadane, voorzitter van het NOOM:

Er is nog veel onwetendheid over hoe de verschillende culturen en geloofsgemeenschappen tegenover de dood staan. Het is belangrijk dat dokters daar oog voor krijgen om passende zorg te kunnen bieden.

Saadane heeft tevens benadrukt hoe belangrijk geestelijke verzorging daarbij is. Tot slot verwoordt hij dat we ons ervan bewust zijn dat het nodig is om in kringen van oudere migranten het gesprek over zorg rond het levenseinde en de wensen die men heeft op gang te helpen.

Voor het nieuwsbericht over het rapport Niet alles wat kan, hoeft, klik hier>>
Voor het volledige rapport, klik hier>>
Voor de samenvatting, klik hier>>
Voor meer informatie, klik hier>>
Hier vindt u onder andere filmpjes van mensen van diverse organisaties, die zich uitspreken over dit moeilijke onderwerp. Ook Bouchaib Saadane is te zien.

Collecte Oranjefonds

Voor veel organisaties van oudere migranten wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Het Oranjefonds organiseert daarom in de week van 27 april tot en met 2 mei 2015 (rond Koningsdag) een nationale collecte, waaraan lokale initiatieven mee kunnen doen. De helft van het geld dat u inzamelt, krijgt u retour om zelf activiteiten mee te financieren.

Een organisatie kan meedoen met 10-20 vrijwilligers. Het Oranjefonds betaalt de kosten van de collecte. Er zijn uiteraard een aantal voorwaarden. Inschrijven kan tot 31 maart 2015.

Voor meer informatie, klik hier>>

World Granny's kookboek

World Granny werkt samen met Difbooks aan een kookboek met grootmoeders (en grootvaders) favoriete recepten.

Een deel van de opbrengst gaat naar oma’s en opa’s in Afrika, Azië en Zuid Amerika zodat ook zij een waardig, actief, gezond en veilig leven kunnen leiden.

Het boek wordt een unieke verzameling van bijzondere recepten en verhalen uit alle werelddelen. Heeft u mooie herinneringen aan gerechten van vroeger? Deel uw herinneringen en stuur het recept dat al zo lang in uw familie is op!

Voor meer informatie, klik hier>>

 


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!