Logo
NIEUWSBRIEF   
16 mei 2015   

Trainingen Zorg Verandert

Een klinkende themadag, boordevol informatie en inspiratie (zie voor een impressie in het artikel hieronder!), vormde de start voor de samenwerking tussen het NOOM en het programma Zorg Verandert. Eind mei/begin juni 2015 vinden 4 regionale trainingen plaats. Hier leiden we mensen op om overal in het land bijeenkomsten te begeleiden.

zaterdag 30 mei 2015:    Rotterdam
zaterdag 6 juni 2015:      Eindhoven
maandag 8 juni 2015:     Zwolle
zaterdag 13 juni 2015:    Amsterdam (i.s.m. CABO Amsterdam)

Voor wie?
Werkt u met oudere migranten?
Heeft u ervaring in het geven van voorlichting?
Bent u in staat een gesprek te begeleiden over wat de veranderingen betekenen voor deelnemers en hen te stimuleren om na te denken welke oplossingen mogelijk zijn?
Dan bent u van harte welkom op een van de trainingen!

Bijeenkomsten organiseren
Als u een training hebt gevolgd dan kunt u zelf een bijeenkomst begeleiden voor uw eigen organisatie of op verzoek ook bij andere organisaties ingezet worden.
Hiervoor is een (beperkte) vergoeding beschikbaar.
Organisaties die voor hun achterban (migrantenouderen, mantelzorgers en vrijwilligers) een voorlichtings-/gespreksbijeenkomst willen houden, kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor de organisatiekosten. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden. Daarover zal in de training ook informatie gegeven worden.

Inhoudelijke informatie over de training
De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

 • Hoe kun je de ingewikkelde informatie op een begrijpelijke en toegankelijke manier overdragen aan de achterban?
 • Hoe kan de kant-en-klare powerpointpresentatie gebruikt worden in één of meerdere bijeenkomsten, in aansluiting op de behoefte van de deelnemers?
 • Hoe begeleid je een groepsgesprek in de vorm van een dialoog?
 • Wat is het verschil tussen voorlichting geven en een gesprek begeleiden?
 • Wat is nodig in de voorbereiding van een bijeenkomst?
 • Op welke manier ga je verslag doen van de bijeenkomst?

Praktische informatie over de training

 • De training bestaat uit 2 dagdelen (van 10.00 – 16.30 uur). Deze wordt gegeven door Yvonne Heygele (NOOM) en trainers van het programma Zorg Verandert.
 • Deelname aan de training is gratis.
 • Voor een lunch wordt gezorgd.
 • Reiskosten worden vergoed.
 • Het aantal plaatsen is beperkt! Dus wees er snel bij!
  Met name in Eindhoven en Zwolle zijn nog voldoende plaatsen vrij.

U kunt zich opgeven door het opgaveformulier zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk vóór 26 mei 2015 - in te sturen of een email met de gevraagde gegevens te sturen naar heygele@netwerknoom.nl.

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of we u hebben kunnen plaatsen.

Voor het opgaveformulier, klik hier>>
Voor meer informatie kunt u terecht bij Yvonne Heygele, E: heygele@netwerknoom.nl of M: 06 13354327.

Themadag Zorg Verandert

De zaal was bijna te klein in het Van der Valk Hotel in Breukelen. Zóveel deelnemers kwamen af op de themadag over de veranderingen in de zorg op 12 mei 2015. Ruim 75 actieve vrijwilligers maakten kennis met het programma Zorg Verandert en lieten zich informeren over de belangrijkste aspecten rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
Opvallend was de honger naar informatie: iedereen is ervan doordrongen dat de veranderingen grote invloed hebben en veel vragen oproepen bij de achterban.

Cor Langedijk, programmaleider, introduceerde het programma Zorg Verandert. Hierin werken vele cliëntenorganisaties, waaronder nu ook het NOOM, samen om in de samenleving mensen bewust te maken wat de veranderingen voor hen betekenen. De veranderingen zijn een feit. We zullen veel meer zelf moeten doen. De verzorgingsstaat gaat definitief over naar een participatiemaatschappij. Belangrijke doelstellingen van Zorg Verandert zijn om mensen te helpen grip te houden op hun eigen situatie en hen te stimuleren om met elkaar passende oplossingen te bedenken.

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator van de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen nam de deelnemers zeer deskundig en duidelijk mee door de belangrijkste ontwikkelingen. Jeanny: ‘We zitten in een rare situatie. In de migrantengemeenschappen hebben we altijd alles zelf opgelost. We zorgden zelf voor onze ouderen. Eindelijk waren we zover dat we wilden onderzoeken of we hulp van buitenaf konden combineren met onze eigen familiezorg. En nu zegt de overheid dat we weer meer zelf moeten doen. Dat kunnen we wel. Maar we gaan daar soms wel veel te ver in. Daarom is deze informatie zo belangrijk!’. In de presentatie wees Jeanny onder andere op het Modulair Pakket Thuis als goede mogelijkheid om de eigen familiezorg te kunnen combineren met passende professionele hulp.
In werkgroepjes werd vervolgens gewerkt aan adviezen voor de inhoud van de informatie en de aanpak van de voorlichtings- en gespreksbijeenkomsten.

In het middagprogramma vonden drie verschillende workshops plaats. Hans Schellekens (trainer familiezorg van het NOOM) ging samen met Bouchaib Saadane (voorzitter NOOM en de Marokkaanse Ouderen Bond In Nederland), en Ruthmila Cicilia (Stichting Zorgcocon) in op het keukentafelgesprek als onderdeel van de aanvraagprocedure voor ondersteuning via de gemeente (Wmo). Deze term heeft al zoveel misverstanden opgeroepen dat er nu een nieuwe naam voor is bedacht: het ‘persoonlijk gesprek’. In de workshop werd sterk benadrukt dat ouderen zich goed moeten voorbereiden op dit gesprek, het gesprek niet alleen moeten voeren en dat ze vooral serieus moeten vertellen waar de problemen zitten. De deelnemers formuleerden samen een hele reeks adviezen.

Marieke Pette (Verenigd Bonden Overleg Brabant, VBOB) en Ludwina van der Mijden (vrijwillig cliëntondersteuner) bespraken in hun workshop het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning. Gemeenten moeten deze aanbieden aan iedereen die een vraag om ondersteuning heeft. Zorgvragers mogen ook zelf iemand daarvoor vragen. Het is goed om een betrokken familielid mee te nemen. Maar daarnaast kan het heel steunend zijn om iemand erbij te vragen die opgeleid is en ervaring heeft om samen met de oudere cliënt mee te kijken. VBOB is een opleiding gestart voor eigen cliëntondersteuners. Marieke en Ludwina lieten zien wat dat inhoudt. Conclusie van de deelnemers: beslist een taak voor NOOM om te onderzoeken of ook de organisaties van oudere migranten eigen cliëntondersteuners kunnen opleiden. Van verschillende kanten, o.a. vanuit VBOB en Netwerk Oudere Migranten Brabant (NOMB) werd direct ondersteuning hierbij toegezegd.

Naast deze 2 workshops konden deelnemers in drie groepen meedoen aan een dialooggesprek onder leiding van trainers van Zorg Verandert: Margina van Ommeren, Cor Langedijk, Marca Meijer, Dîde Şörman, Jeanet Kraay en Gonnie Tafuni. Zo konden ze zelf ervaren hoe het is om een gelegenheid te scheppen waarin mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan over zaken waar ze tegenaan lopen en daar samen passende oplossingen voor bedenken. Het was een ‘eerste proeverij’ om kennis te maken met deze manier van werken. Een veelgehoorde reactie: ‘Als het gaat om ervaringen uitwisselen, dat doen we al heel vaak. Dus dat kunnen we ook goed koppelen aan een bijeenkomst met voorlichting over de veranderingen in de zorg’. Het dialooggesprek werkt ter ondersteuning van de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid.

De themadag was beslist een groot succes, door de opkomst alleen al. De sfeer was zeer goed, op zijn tijd kon er gelachen worden. Maar vooral is er heel hard gewerkt. Deelnemers hebben de informatie ‘opgeslorpt’, en hebben ook enorm veel input teruggegeven voor de verdere invulling van de trainingen en de bijeenkomsten Zorg Verandert!

Voor de presentatie over het progrmma Zorg Verandert, klik hier>>
Voor de website van Zorg Verandert, klik hier>>
Voor de presentatie over de veranderingen in de zorg, klik hier
Voor de tips over het keukentafelgesprek, klik hier>>
Voor het verslag van de workshop over cliëntondersteuning, klik hier>>

Cor Langedijk, programmaleider Zorg Verandert en Bouchaib Saadane, voorzitter NOOM, tijdens de afsluiting van de themadag

Verhalen en muziek van ver toch dichtbij

Je denkt dat je allemaal heel verschillende verhalen hebt, omdat je toen aan een andere kant van de wereld zat. En dan kom je tot de ontdekking dat je veel deelt. Bijvoorbeeld dat je de oudste was en verantwoordelijkheid moest nemen omdat je vader er niet was.

In een notendop is hier samengevat waarom het ontmoetingsproject van Molukse en Nederlandse ouderen in Lunteren zo bijzonder was. Ouderen van de Molukse ouderenwerkgroep van Stichting Ana Upu en ouderen van SWO (Senioren Welzijn Organisatie steunpunt Lunteren) startten hun ontmoeting in september 2013. Dat leidde tot diverse mooie bijeenkomsten. Op 9 mei 2015 werd het project feestelijk afgesloten. De ouderen bleken niet alleen in staat om elkáár verhalen te vertellen, maar dat ook nog eens voor een groot publiek te doen!

Spetterend sluitstuk van de middag was de presentatie van de cd ‘Staccato meets Maluku’. Het Lunterse Blaasorkest Staccato, de Tifagroep Ina Ama, Suara Ana Upu, Gospelgroep Adjaib en het Koor Gabungan waren bij elkaar gekomen om hun liederen samen te brengen tot een blijvende herinnering.

Mijn moeder moest tijdens de Duitse bezetting langs de boeren om melk te halen voor mijn broer, die een maagzweer had. Een boer zei: 'Nee!', en gooide de deur voor haar neus dicht. 'Nou', zei mijn moeder, 'als ik het niet krijg, dan pak ik het toch.'

Eindelijk kwam de bevrijding. We kregen wittebrood uit Zweden. Ik zette het in de kast en keek er steeds naar. Ik vond het veel te mooi. Ik at het niet, want ik was niet meer gewend om te eten. Daar werd ik toen voor naar een sanatorium gestuurd, om weer te leren eten.

Er kwam een vreemde man aan de deur. Hij zei: ‘Ken je mevrouw Smeenk?’. Ik zei: ‘Ja, dat is mijn moeder. Hij zei: ‘Dan ben ik je vader’. Toen riep ik naar mijn moeder: ‘Er is hier een man die zegt dat hij mijn vader is!’. Ik kende hem niet. Hij had al die jaren in het Jappenkamp gezeten.

‘Ik ben geboren zonder blauwe plekjes op mijn billen. Daarom heet ik Blanche. Mijn vader zei: ‘Jij wordt Hollands.’ Maar ik ben uiteindelijk zwarter geworden dan de rest. Mijn vader was heel teleurgesteld.

Mijn moeder zei altijd: ‘Graaf een grote kuil, gooi alles wat je hebt meegemaakt erin …. en dan nooit meer naar omkijken!’

We kwamen aan met de boot in Rotterdam. Ik weet nog dat we zeiden: ‘Heb je dat gezien? Een blanke man achter de kruiwagen!’. Dat hadden we nog nooit gezien!

Ontroerende en soms grappige verhalen passeerden deze middag de revue. Verhalen die de ouderen tot nu toe soms nog nooit aan iemand anders hadden verteld. Wat was het mooi dat wij daar bij mochten zijn! 

Nieuwe website Beter Oud

Sinds 23 april 2015 is de nieuwe website www.BeterOud.nl online. BeterOud vormt de centrale plek voor innovaties die wonen, welzijn en zorg voor ouderen verbeteren. De website heeft als doel om wonen, welzijn en zorg voor ouderen te verbeteren door innovatieve instrumenten en aanpakken beschikbaar te maken. Deze innovaties zijn ontwikkeld door en voor professionals en onderzoekers, in nauwe samenwerking met ouderen zelf.

Het NOOM participeert al jaren op verschillende manieren binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Dat doen we onder andere via deelname aan ‘Krachtig cliëntperspectief in het Nationaal Programma Ouderenzorg’. Zo maken nu twee vertegenwoordigers van NOOM onderdeel uit van de landelijke ouderendelegatie. Daarnaast adviseren we de regionale netwerken in het NPO.

Goede voorbeelden en praktische tips
De website BeterOud geeft een overzicht van goede voorbeelden van innovaties, met aanpakken, tips, ervaringen en onderbouwing. Belangrijke thema’s zijn onder meer vitaal oud, eigen regie en maatwerk. Projecten worden op BeterOud opgenomen als ze vernieuwend zijn of bewezen effectief, maatschappelijke impact hebben of goed gewaardeerd worden door de doelgroep.

Ook projecten waarin wij hebben meegedaan zijn te vinden via de website BeterOud. Bijvoorbeeld: ‘Is alles besproken?’ van NUZO.

Er staan nu al 35 succesvolle voorbeelden op BeterOud. De komende jaren wordt het aantal instrumenten en goede voorbeelden uitgebreid.

BeterOud is ontwikkeld door CBO, Movisie en Vilans in opdracht van ZonMw en komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). De website van het NPO gaat over in deze website.

Bekijk de nieuwe website, klik hier>>
Voor meer informatie over 'Is alles besproken?', klik hier>> 

Inspiratiesessies Meer veerkracht, langer thuis

In juni 2015 organiseert Fonds NutsOhra voor het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis drie inspiratiebijeenkomsten.
De inspiratiebijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die een vernieuwend idee hebben om alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking sociale activiteiten en contacten te bieden of hen te helpen te (blijven) bewegen. Tijdens de inspiratiebijeenkomsten gaan ideehouders, ouderen en ervaringsdeskundigen samen met medewerkers van Fonds NutsOhra in gesprek over de verschillende ideeën. De inspiratiebijeenkomsten zijn bedoeld als extra ondersteuning en om de kwaliteit van de daarna bij ons ingediende projectaanvragen te verhogen.
Ook senioren behorende tot doelgroep van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking) zijn bijzonder welkom. Zij hoeven dan geen vernieuwend idee te hebben maar zijn aanwezig als klankbord.

Voor meer informatie, klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!