Logo
NIEUWSBRIEF   
7 september 2015   

NOOM vreest gevolgen kostendelersnorm AIO-ers

Het NOOM is blij met het besluit van staatssecretaris Klijnsma om de invoering van de kostendelersnorm (ook wel mantelzorgboete genoemd) voor AOW-ers uit te stellen tot 1 januari 2018. Reden hiervoor is de breed gedragen maatschappelijke zorg dat de bereidheid om ouders voor verzorging in huis te nemen wel eens flink zou kunnen verminderen door deze maatregel.

 

Juist in dit licht bezien vindt het NOOM het onbegrijpelijk dat de invoering van de kostendelersnorm voor AOW-ers met een Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen (AIO-aanvulling), wél is doorgegaan. De ontvangers van een AIO-aanvulling zijn in de praktijk bijna altijd oudere migranten. En juist zorgbehoevende migrantenouderen wonen relatief vaak bij hun kinderen in.

Het NOOM wil de gevolgen van de invoering van de kostendelersnorm voor AIO-ers zichtbaar maken en onder de aandacht brengen van zowel de landelijke als de lokale politiek. Inzet hierbij is om oplossingen te bedenken om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken dan wel te repareren. Ook overweegt het NOOM om samen met andere organisaties een klacht bij het College voor de rechten van de Mens in te dienen.

Hiervoor heeft het NOOM uw medewerking nodig. Wordt uw AIO-aanvulling of die van uw ouders gekort doordat u samen één huishouden voert, neem dat contact op met Lucía Lameiro García (adviseur NOOM), M: 06 20966432; E: lameiro@netwerknoom.nl.

Voor meer informatie over de kostendelersnorm verwijzen wij naar de website van de gemeente Rotterdam. Hier is ook een filmpje te zien waar alles goed in wordt uitgelegd, klik hier>>

NOOM op de 50 plus Beurs

Ook in 2015 is het NOOM aanwezig op de 50 Plus Beurs. Deze wordt gehouden van dinsdag 15 september tot en met zaterdag 19 september in de Jaarbeurs in Utrecht. Helaas hebben het terras en podium van de multiculturele ontmoeting dit jaar geen plaats meer gekregen op de beurs. Door het wegvallen van enkele grote standhouders wordt er nu één hal minder ingericht.

Maar er blijft meer dan voldoende te genieten op de 50 Plus Beurs! U kunt er kennis maken met allerlei nieuwe producten, speciale voorzieningen en hulpmiddelen voor ouderen en heel veel actuele informatie over van alles en nog wat.

 

De NOOMstand als ontmoetingsplek in de drukte van de ouderenbeurs

De NOOMstand kunt u deze keer vinden in Hal 7. Daar geven we voorlichting over ons nieuwe project bekend maakt bemind. Er is informatie over de veranderingen in de zorg. En u kunt kennismaken met het programma ‘Mijn kwaliteit van leven’, waar het NOOM aan mee doet. Ook zijn er vrijwilligers die vertellen over de NUZO, het regionaal netwerk van het Nationaal Programma Ouderenzorg in de regio Utrecht.

Wij hopen u weer te mogen begroeten!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Freddy May, coördinator van het NOOM, E: may@netwerknoom.nl of M: 06 53554818

Extra trainingen Zorg Verandert

In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat de interesse voor de trainingen Zorg Verandert groot was. Bijna 100 vrijwilligers uit de NOOMgelederen zijn getraind! Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten met de ouderen plaatsgevonden. De geboden informatie wordt zeer op prijs gesteld.

Vanwege de overweldigende belangstelling volgen binnenkort weer nieuwe trainingen. Ze zijn bedoeld voor vrijwilligers die werken met oudere migranten. Ze worden opgeleid om voorlichting te geven over de veranderingen in de zorg en het gesprek daarover te begeleiden.

De trainingen duren van 10.00 - 16.30 uur en zullen plaatsvinden in:

Rotterdam    zaterdag 10 oktober 2015
Amsterdam  zaterdag 17 oktober 2015 (i.s.m. CABO Amsterdam)
Utrecht          zaterdag 24 oktober 2015
Tilburg          donderdag 29 oktober 2015 (i.s.m. NOMB)
De exacte locaties worden later bekendgemaakt.

Let op! Dit zijn de allerlaatste trainingen die NOOM kan verzorgen!
Dus als u interesse heeft, geef u dan snel op!

In de training komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

  • Hoe kun je de ingewikkelde informatie op een begrijpelijke en toegankelijke manier overdragen aan de achterban?
  • Hoe kan de kant-en-klare powerpointpresentatie gebruikt worden in één of meerdere bijeenkomsten, in aansluiting op de behoefte van de deelnemers?
  • Hoe begeleid je een groepsgesprek in de vorm van een dialoog?
  • Wat is het verschil tussen voorlichting geven en een gesprek begeleiden?
  • Wat is nodig in de voorbereiding van een bijeenkomst?
  • Op welke manier ga je verslag doen van de bijeenkomst?

 

Training in Amsterdam, 13 juni 2015 (Foto: Ellen Kok)

Van deelnemers aan de training wordt verwacht dat zij in ieder geval zelf zorgen dat er op één locatie een voorlichtingsbijeenkomst Zorg Verandert gegeven kan worden.

Deelname aan de training is gratis. Reiskosten worden vergoed.
Het aantal plaatsen is beperkt. In Amsterdam en Rotterdam staan al heel veel mensen op de wachtlijst. Dus geef ook uw 2e keus aan op het opgaveformulier.

Voor het programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Geen eigen voorlichter, toch een bijeenkomst Zorg Verandert?

Heeft u als organisatie geen mensen die geschikt zijn om de training te volgen? En wilt u toch graag een bijeenkomst over de veranderingen in de zorg organiseren?
Neem dan contact op met Yvonne Heygele, projectleider bij het NOOM om afspraken te maken. Het NOOM heeft veel goede voorlichters/gespreksbegeleiders ter beschikking. U kunt in overleg ook gebruikmaken van een (beperkte) financiële) tegemoetkoming voor de organisatie van de bijeenkomst.

Voor meer informatie: Yvonne Heygele,
E: heygele@netwerknoom.nl; M; 06 13354327.

Seniorvriendelijk ziekenhuis: goed voor oudere migrant

Na ruim 4 jaar wordt op 22 september 2015 het project ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ feestelijk afgesloten. Het keurmerk wordt voor de tweede keer uitgereikt, deze keer aan maar liefst 55 ziekenhuizen!

Veel oudere migranten hebben te maken met chronische ziekten en moeten veelvuldig een ziekenhuis bezoeken. In de praktijk is gebleken dat zij veel baat hebben bij een ziekenhuis met een keurmerk. Zo let de geriater extra op de verschillende aandoeningen en de medicijnen die daarbij worden gebruikt. Ook wordt er goed gecommuniceerd met de patiënt en de mantelzorger hoe de zorg is geregeld na ontslag uit het ziekenhuis. Die extra aandacht en daardoor sneller weten wat er aan de hand is, heeft de kwaliteit van zorg voor migrantenouderen duidelijk verbeterd.

Het keurmerk voorziet in een grote behoefte en dat blijkt ook uit vragen van geriaters uit de grote ziekenhuizen. Er wordt nu hard gewerkt om het keurmerk ook na deze vier jaar voort te zetten. Met name zorgverzekeraars vinden het belangrijk om hun inkoopbeleid af te stemmen op ziekenhuizen met een keurmerk.

Voor het persbericht over de uitreiking, klik hier>>
Zoek naar een seniorvriendelijk ziekenhuis bij u in de buurt, klik hier>>
Zie ook de website Seniorvriendelijk Ziekenhuis, klik hier>>


 

Bijzonder thuis afgehaald

Aandacht voor eten, steun voor elkaar. Dat is de kern van een nieuw initiatief, waarmee het NOOM onlangs kennismaakte. Wie weet is het ook interessant voor ouderen in onze achterban!

Thuisafgehaald is een community van buurtgenoten die eten delen met elkaar. Iedereen die van koken houdt, kan een maaltijd aanbieden op www.thuisafgehaald.nl. Buurtgenoten kunnen dan voor een paar euro zo’n lekkere en gezonde maaltijd afhalen. Direct een leuke manier om mensen uit de buurt beter te leren kennen. In Nederland doen ruim 70.000 mensen mee en er hebben al meer dan 100.000 ontmoetingen plaatsgevonden via het delen van eten.

Thuisafgehaald heeft ook iets bijzonders! Vanuit Bijzonder Thuisafgehaald koppelen we mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken rond de avondmaaltijd aan een thuiskok bij hen in de buurt. Denk aan ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken, sociale minima of mensen in sociaal isolement. Kent u iemand die hier gebruik van wil maken? Of wilt u meer weten over het project? Neem contact op met Annemarieke Blom, E: annemarieke@thuisafgehaald.nl, M: 06-30900891.
Zie ook de website, klik hier>>

 


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!