Logo
NIEUWSBRIEF   
25 oktober 2013   

Themadag Ouderen in veilige handen

De voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen is binnen het NOOM in volle gang! Bijna alle lidorganisaties hebben hun eigen gespreksleiders opgeleid. We beschikken nu over 98 (!) mensen die een bijeenkomst kunnen begeleiden en het gesprek over het lastige onderwerp van ouderenmishandeling op gang kunnen helpen. De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.

Uit de activiteiten tot nu toe blijkt een heel sterke behoefte om met elkaar te spreken over manieren waarop onze organisaties, samen met onze vrijwilligers, adequaat in kunnen spelen op signalen en welke ondersteuning geboden kan worden om ontsporing van de mantelzorg te voorkomen. Met name op dit laatste punt is veel winst te behalen, zo is de inschatting.

Daarom organiseert het NOOM in november een themadag. Vrijwilligers die actief zijn in activiteiten met en voor de ouderen, in de belangenbehartiging of als vraagbaak zijn van harte welkom op deze dag.

Datum:          vrijdag 22 november 2013
Tijd:               10.00-16.30 uur
Locatie:         Van der Valk Hotel in Breukelen

Deelname aan de themadag is gratis. Reiskosten zijn voor uw eigen rekening.
Het aantal plaatsen is beperkt!

U kunt zich opgeven door bijgevoegd opgaveformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór  14 november 2013 in te sturen of een email met de gevraagde gegevens te sturen naar heygele@netwerknoom.nl. Vóór 19 november ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

Voor de uitnodigingsbrief, klik hier>>
Voor het programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Het is eerder ouderenmishandeling dan u denkt

(Advertorial) 

Naar schatting zijn jaarlijks 200.000 Nederlanders van 65 jaar en ouder slachtoffer van ouderenmishandeling. Een tik, een scheldpartij, verwaarlozing, maar ook gedwongen testamentverandering zijn allemaal vormen van ouderenmishandeling. Als slachtoffer praat je er liever niet over. Je schaamt je er voor, weet niet wat te doen of je bent bang dat het enige bezoekje in de week wegvalt door het probleem aan te kaarten. En als omstander is het ook lastig om hulp te zoeken. Als u het gevoel hebt dat er iets niet pluis is, bespreek dat dan op een rustig moment met iemand die u vertrouwt, bijvoorbeeld een vriend, buurvrouw of de huisarts. U kunt ook altijd voor advies bellen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 – 1 26 26 26
(5 cent per minuut). Want praten is het begin van de oplossing.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vooreenveiligthuis.nl/ouderenmishandeling 

NOOM-website vernieuwd

De  website van het NOOM is vernieuwd. De laatste jaren groeide website volledig 'uit zijn jasje'. Steeds meer projecten en onderwerpen moesten er een plaatsje vinden. De linkerkolom met werd langer en langer. Daarom hebben we de mogelijkheid om door te klikken ingepast. Dat maakt de website weer een stuk overzichtelijker!

Wilt u meteen even kijken hoe de NOOM-website er nu uitziet?
En de uitklapmenu's proberen?
Klik hier>>

In een woongemeenschap is het gezellig!

We weten het allang: samen wonen is gezonder dan alleen. Voor oudere migranten geldt dat misschien nog wel meer dan voor andere ouderen. Want het is heel vertrouwd als je woont met andere ouderen die je eigen taal spreken en vergelijkbare gewoontes hebben. Dat stimuleert om iets met anderen te ondernemen en houd je meer actief.

In de achterban van het NOOM is veel behoefte aan woongroepen. Daar wordt vaak over gesproken. Maar het daadwerkelijk realiseren van een woongemeenschap vraagt veel inspanningen en een lange tijdsinvestering. Het symposium 'Gezellig maakt gezond' dat Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActivAge, Stichting het R.C. Maagdenhuis en Coalitie Erbij organiseerden op 3 oktober 2013, schonk aandacht aan de grote voordelen van gemeenschappelijk wonen voor oudere migranten én aan de knelpunten die mensen tegenkomen bij de realisatie.
Voor een beknopt verslag van het symposium, klik hier>>

De meerwaarde van woongemeenschappen voor oudere migranten werd ook nog eens prachtig onderbouwd met het boek 'Verhalen van veerkracht, Oudere migranten aan het woord over gemeenschappelijk wonen, gezellidgheid en gezondheid. De auteurs, Kees Penninx en Yvonne Witter beschouwen woongemeenschappen van oudere migranten als 'cadeautjes voor de samenleving', die de steun van overheden en organisaties meer dan waard zijn.
Voor meer informatie over het boek, klik hier>>
'Verhalen van veerkracht' kost 16,50 euro (+ 6,50 portokosten) en is te bestellen door middel van het bestelformulier op de website van Woonsaem, klik hier>>  

 Foto: Claudia Kamergorodski

Brief CSO over afschaffing partnertoeslag AOW

De commissie SZW van de Eerste Kamer heeft voorgesteld om op
5 november a.s. het voorbereidend onderzoek te houden naar het wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat de AOW partnertoeslag voor ouderen met een hoger inkomen geleidelijk wordt afgeschaft. In verband daarmee hebben de in de CSO samenwerkende ouderenorganisaties (Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM) hun visie in een brief verwoord.  

Kort samengevat:
De CSO is van mening dat de AOW (inclusief de partnertoeslag) een basispensioen moet blijven dat onafhankelijk is van het huishoudinkomen. De CSO roept u op om het voorliggende wetsvoorstel niet aan te nemen.  
De CSO vraagt op grond van het bovenstaande aandacht voor het definitief afschaffen van de partnertoeslag in 2015 in een situatie waarin veel minder vrouwen economisch zelfstandig zijn dan in 1996 werd verwacht.
De ene inbreuk op afspraken en toezeggingen na de andere slaat het vertrouwen bij ouderen in de politiek onderuit. Wij vragen de Eerste Kamer zich daartegen te weer te stellen.

Voor de volledige tekst van de brief, klik hier>> 

Music Generations: doe mee!

Het Europlus Songfestival is allang geen onbekende meer. Al twee jaar hebben zangers en zangereseen van het Europlus Songfestival het NOOM-podium op de 50 Plus Beurs opgeluisterd met hun muzikale bijdragen.

Hun programma Music Generations staat voor het verbinden van verschillende generaties door middel van muziek. Zo worden jongeren (25-) en ouderen (50+) bij elkaar gebracht om de kloof tussen verschillende generaties te overbruggen door middel van zang, rap en andere manieren van vocale muziek.

Wilt u ook uw talent ontdekken?
U kunt zich inschrijven voor een auditie en workshop. De volgende vindt plaats in Rotterdam.
Datum:          16 november 2013
Auditie:          15.00 uur - 18.00 uur
                        o.l.v. Conny Groot en Paul Mayer
Workshop:     19:00 uur tot 22:00 uur
Adres:            Zaal De Unie, Mauritsweg 34-35, 3012 JT Rotterdam

Aanmelden bij Aysel Kaya: E: aysel@europlussongfestival.nl of
M: 0628272178  
Voor meer informatie, klik hier>>

 


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!