Logo
NIEUWSBRIEF   
31 augustus 2016   

50 Plus Beurs

Ook in 2016 gaat het NOOM zich weer laten zien op de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Vijf hele dagen, van dinsdag 20 september tot en met zaterdag 24 september, komen ouderen uit het hele land kijken, luisteren, proeven, meedoen en informatie halen bij de vele organisaties die zich hier presenteren en genieten van allerlei optredens. Het thema dit jaar: Inspirerende ontmoetingen. Daar doen we natuurlijk graag aan mee!

De NOOM-stand staat in Hal 10, waar ook politieke partijen en andere ouderenorganisaties te vinden zijn. We nodigen u allen uit om onze stand weer te gebruiken als ontmoetingspunt. Hier vindt u informatie over de lidorganisaties en projecten waar we op dit moment mee bezig zijn. Ook kunt u hier mee komen doen aan de kaartenactie 'Stop de stapeling' van de ouderenorganisaties. Op de stand zijn gedrukte exemplaren beschikbaar. 
Wij begroeten u graag!

 

Ontmoetingen bij de NOOM-stand in 2015

Migrantenouderen financieel veilig

Pijnlijk, maar waar: financieel misbruik is een van de problemen die we tegenkwamen in de campagne 'Ouderen in veilige handen'. Ook migrantenouderen hebben soms te maken met kinderen, kleinkinderen, andere familieleden, buren of vrijwilligers die geld van hun rekening pinnen voor eigen boodschappen, geld vanuit het Persoonsgeboden Budget (PGB) innen en niet de zorg leveren die nodig is, of op andere manieren de afhankelijkheid van ouderen aanwenden in eigen voordeel.
Het onderwerp van financiële veiligheid staat hoog op de agenda in het Landelijk Actieplan 'Ouderen in veilige handen' van het Ministerie van VWS. Vele maatschappelijke organisaties, waaronder het NOOM zetten zich in om ouderen te ondersteunen bij veilig financieel ouder worden.

Daarom werken we ook graag mee aan het initiatief van Veilig Thuis Utrecht om een werkconferentie 'Financiële veiligheid allochtone ouderen' te organiseren. Ook Buurtteams Utrecht en KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) zijn mede-organisatoren. De werkconferentie vindt plaats op:

Datum:                donderdag 6 oktober 
Tijd:                     13.30 - 17.00 uur 
Locatie:               Buurtcentrum Oase 
                             Cartesiusweg 11, Utrecht

Het doel van deze werkconferentie is het vergroten van kennis over financiële kwetsbaarheid bij allochtone ouderen. Wij zullen onder andere ingaan op de risicofactoren van financiële kwetsbaarheid, maar ook op bijvoorbeeld specifieke aandachtspunten en taboes binnen migrantenfamilies.
Daarnaast kunnen professionals en sleutelfiguren binnen migrantenorganisaties met elkaar kennismaken. Na afloop van deze werkconferentie zult u beter in staat zijn financieel misbruik bij allochtone ouderen te signaleren en heeft u handvatten gekregen deze ook aan te pakken.

Beeld uit een educatief filmpje over financieel misbruik
(GGD Gelderland Zuid, Moviera, NOOM, de Media-Afdeling, filmer Riske de Vries)

De werkconferentie is bedoeld voor zorg- en welzijnsprofessionals en ketenpartners op het gebied van financieel misbruik.
Ook sleutelfiguren uit de diverse gemeenschappen in de provincie Utrecht zijn belangrijke partners in het signaleren, voorkomen en aanpakken van financieel misbruik. Wij nodigen jullie van harte uit om aanwezig te zijn!

U kunt zich aanmelden bij Yvonne Heygele, projectleider Ouderen in veilige handen voor NOOM, E: heygele@netwerknoom.nl of M: 06 13354327.

Na aanmelding ontvangt u vanuit de organisatie een bevestigings e-mail met het programma. Wij stellen uw aanwezigheid en inbreng zeer op prijs!!

Jaarverslag NOOM over 2015

Met een positief gevoel blikt de voorzitter Bouchaib Saadane in het voorwoord van het jaarverslag terug op 2015. Weliswaar ziet hij ook een aantal ontwikkelingen die ons zorgen baren. Denk daarbij aan de kwestie van de kostendelersnorm, de moeite die migrantenouderen hebben om passende ondersteuning te vinden, de toenemende financiële problemen waar zij mee te maken hebben, de digitalisering die een extra barriere opwerpt om mee te doen en de verharding van het publiek debat in combinatie met negatieve beeldvorming over migranten en vluchtelingen. Toch overheersen bij het NOOM trots en tevredenheid. En die betreft vooral onze eigen kracht.
Bouchaib Saadane formuleert meteen ook de missie van het NOOM: 

Terugkijkend op 2015 zie ik vooral de rijkdom: de enorme inzet van de vrijwilligers in de gelederen van de oudere migranten, hun betrokkenheid, hun bijzondere capaciteiten om in te spelen op de behoeften van de ouderen in hun omgeving. Een belangrijk deel van de achterban van het NOOM zijn ouderen in een moeilijke maatschappelijke positie. Door financiële beperkingen, taal- en culturele barrières, een relatief slechtere gezondheid is het voor hen moeizaam om volop mee te doen in de samenleving. Maar dat betekent niet dat migrantenouderen allemaal kwetsbaar zijn, of alleen maar kwetsbaar. Zij combineren hun kwetsbaarheid met de kracht van de pionier. Want het valt niet altijd mee om oud te worden in een land waarin je niet geboren bent. Het is onze uitdaging om te laten zien waar mogelijkheden zijn om aansluiting te vinden, zich te ontwikkelen en te genieten van hun oude dag.

Voor het jaarverslag, klik hier>>

NOOM en belangenbehartiging

Vanuit het NOOM nemen we op zoveel mogelijk terreinen de gelegenheid te baat om te laten zien waar we voor staan: opkomen voor de belangen van de oudere migranten. Daarop volgt vrijwel altijd meteen de vraag 'Was het nodig om hiervoor een aparte organisatie op te richten?

Lucía Lameiro García en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinatoren van het NOOM, geven een antwoord op deze vraag in een artikel in het juninummer van Geron, tijdschrift over ouder worden & samenleving. Het gehele nummer is gewijd aan belangenbehartiging. NOOM ging graag in op het verzoek om hieraan een bijdrage te leveren.

Voor het artikel, klik hier>>

Wijzigingen sociaal verdrag Nederland-Marokko

Per 1 oktober wordt een aantal wijzigingen van kracht in het sociaal verdrag tussen Nederland en Marokko. MOBiN (Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland) heeft de wijzigingen op een rijtje gezet. Overigens zijn de gevolgen voor ouderen beperkt.

Voor een samenvatting van de veranderingen in het sociaal verdrag, klik hier>>

Actie E-cards Stop de stapeling loopt nog steeds!

Steeds meer ouderen zijn de afgelopen jaren in de problemen geraakt door de stapeling van maatregelen die hun koopkracht treffen. Hogere zorgkosten, stijging van vaste lasten, meer eigen bijdragen, duurdere uitgaven (terwijl het pensioen niet meegroeit) en minder financiële compensatie. Nu de politieke partijen in Den Haag druk bezig zijn met hun verkiezingsprogramma's en de verkiezingsstrijd gaan opstarten is het hard nodig dat we aandacht vragen voor de ouderen met een smalle beurs. Onder hen zijn relatief veel oudere migranten.

De ouderenorganisaties KBO, PCOB, NVOG, KNVG en NOOM gaan daarom voorlopig nog door met de actie Stop de stapeling. U kunt nog steeds een e-card te sturen naar een of meer Tweede Kamerleden van uw keuze.
Laten we samen zorgen voor een sterk geluid!

Voor de E-card, klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!