Logo
NIEUWSBRIEF   
5 oktober 2016   

50 Plus Beurs: Weer een feest van ontmoeting

Vele duizenden ouderen kwamen een kijkje nemen op de 50 Plus Beurs. Mede dankzij de bemiddeling van het NOOM konden ook veel oudere migranten rondkijken, proeven en meedoen bij de vele stands en programma's. Het blijft jammer dat we geen eigen podium meer hebben, want de optredens vanuit de vele migrantengroepen brachten kleur en klank. Maar het belangrijkste is dat het NOOM en de oudere migranten deel uitmaken van de wereld van de ouderen in Nederland. Er viel weer van alles te beleven.

 

Ontmoetingen bij de stand van NOOM

Bloeddruk meten en voorlichting over het project Bekend maakt bemind, dat NOOM uitvoert in samenwerking met de patiëntenverenigingen Parkinson Vereniging en De Hart&Vaatgroep.

Vrijwilligers van Mijnkwaliteitvanleven.nl helpen ouderen om zich aan te melden voor de digitale vragenlijst, waarmee zij de kwaliteit van hun leven kunnen meten. Door deze in te vullen kunnen ook migrantenouderen laten horen hoe het met hen gaat.

Traditiegetrouw organiseerde Fos'ten (Surinaamse 50+ vrouwen) weer een themabijeenkomst tijdens de beurs. Thema: 'Stop de bezuiniging op ouderen'. Lucía Lameiro García, coördinator van NOOM hield een inleiding over de financiële situatie van migrantenouderen. Ook bij Fos'ten werden weer veel kaarten van de actie 'Stop de stapeling' ingevuld. Het NOOM heeft al meer dan 2.000 kaarten opgehaald tijdens bijeenkomsten van de lidorganisaties in augustus en september!

Kabinetsplannen voor 2017: voor ouderen toch geen reden om te juichen!

Het gaat goed met de Nederlandse economie en daar moet iedereen van mee profiteren. Helaas, als we goed kijken naar de (reparatie)maatregelen die het verlies van koopkracht van ouderen van de afgelopen 8 jaar zouden moeten compenseren, is er géén reden om te juichen. Dat blijkt uit het onderzoek dat door het NIBUD is uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende ouderenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NVOG en het NOOM (zie ‘Koopkrachtverandering van ouderen 2016-2017. Berekeningen Prinsjesdag 2016.’ - hieronder te downloaden).

Gemeld moet worden dat Prinsjesdag dit jaar ook voor ouderen positief nieuws brengt: de AOW-uitkeringen stijgen met 1,1%, de ouderenkorting stijgt structureel met € 105,- euro per jaar en ook de huurtoeslag stijgt met € 10-15,- per maand. Echter, de aanvullende pensioenen zullen ook dit jaar niet worden geïndexeerd en zullen in sommige gevallen zelfs worden verlaagd. Daarnaast zal ook het verschil tussen de bijstandsnorm en de AOW dit jaar opnieuw toenemen. AOW-gerechtigden met een AIO-aanvulling zullen dit in hun portemonnee merken.

De koopkracht van ouderen wordt echter niet alleen door de AOW en/of belastingmaatregelen bepaald. De noodzakelijke uitgaven voor zorg waar relatief veel ouderen mee te maken hebben, zijn de afgelopen jaren explosief gestegen.

Wilt u verder lezen over de financiële gevolgen van de kabinetsplannen en de reactie van het NOOM? Klik hier>>

Voor het persbericht van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, NVOG, KNVG en NOOM, klik hier>>
Voor het onderzoek van het NIBUD naar de koopkrachtontwikkeling van ouderen, klik hier>>

Hoog bezoek in Moluks Ouderenhuis in Moordrecht

Martin van Rijn, Staatssecretaris van VWS maakte onlangs ruim tijd voor een ontmoeting met ouderen en vrijwilligers van Rumah Orang Tua Tua, Moluks Ouderenhuis in Moordrecht.

Op zaterdag 10 september jl. stapte een verraste Van Rijn binnen aan de Prinses Margrietstraat in Moordrecht. Ouderen en vrijwilligers heetten hem zingend welkom met het lied ‘Selamat datang’, wees welkom. ‘Werd ik in de Kamer ook maar zo toegezongen’, reageerde Van Rijn. Hij werd vergezeld door Grace Tanamal, Tweede Kamerlid van de PvdA. Zij had een bezoek aan Molukse ouderen al een paar jaar geleden onder de aandacht gebracht.

In 2015 werden elf vrijwilligers geschoold. Zij hebben andere vrijwilligers zo enthousiast gemaakt dat dit jaar wederom een scholing is gegeven door de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen, lidorganisatie van het NOOM. Negentien vrijwilligers hebben de scholing gevolgd en zijn nu klaar om ingezet te worden voor het afleggen van huisbezoeken bij ouderen die niet zo makkelijk meer de deur uit komen. Ze zetten zich ook in voor het programma dat, samen met de ouderen, wekelijks wordt uitgevoerd in Rumah Orang Tua Tua. Nu vormen ze nog meer dan voorheen de schakel tussen de ouderen en de zorg- en welzijnsinstellingen in de gemeente Zuidplas. Hun certificaten werden uitgereikt door Staatssecretaris Van Rijn.

Foto: Aleid Otto

Nationale Zorgvernieuwingsdag

Op 29 november 2016 organiseren ZonMw en VSBfonds de Nationale Zorgvernieuwingsdag. Traditiegetrouw wordt op deze dag ook de Nationale Zorgvernieuwingsprijs uitgereikt. Dit jaar is dat voor ons een extra bijzondere aangelegenheid. Want het thema voor de prijs is deze keer 'Zorg voor welzijn van oudere migranten'. Dat ligt het NOOM natuurlijk na aan het hart! Aan het einde van deze dag wordt de prijswinnaar van de Zorgvernieuwingsprijs 2016 bekend gemaakt. De stem van het publiek geeft de doorslag.

Datum:             dinsdag 29 november 2016
Tijd:                  9.30-16.30 uur 
Locatie:            DeFabrique, Westkanaaldijk 7 in Utrecht.

Naast de activiteiten rondom de toekenning van de prijs is er deze dag nog meer te 'halen'. U kunt deelnemen aan allerlei workshops: Hoe kom je op vernieuwende ideeën? Hoe vind je draagvlak voor dit idee? En hoe zorg je ervoor dat je projectplan van hoge kwaliteit is en goed onderbouwd, zowel inhoudelijk als financieel?

Het programma is interessant voor professionals en vrijwilligers uit de zorgpraktijk die vernieuwende ideeën hebben en zich willen bekwamen in het aanvragen van subsidie.

Deelname is gratis.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan!

Voor het programma, klik hier>>
Voor aanmelding, klik hier>>
Voor de website Nationale Zorgvernieuwingsprijs, klik hier>>

Oudere migranten kwetsbaarder voor dementie

Ouderen uit Marokko en Turkije en Surinaamse ouderen met een Hindoestaanse achtergrond hebben drie tot vier keer vaker dementie dan andere leeftijdsgenoten in Nederland. Ook hebben zij veel vaker last van milde beperkingen van het geheugen en denkvermogen. Dat blijkt uit onderzoek van neuropsycholoog Özgül Uysal-Bozkir, die 29 september is gepromoveerd bij de Universiteit van Amsterdam.

De migranten die in de jaren zestig naar Nederland kwamen, zijn inmiddels op leeftijd. Zij hebben te maken met algemene ouderdomsperikelen als verminderd geheugen en denkvermogen. Maar ze zijn er veel kwetsbaarder voor dan andere leeftijdsgenoten in Nederland, zo toont het onderzoek van Uysal-Bozkir onder 2254 ouderen aan.

Lees verder over de stapeling van risicofactoren en de Cross-Culturele Dementiescreening test, in GGZ Totaal, klik hier>>

Twie Tjoa geeft kleur aan FNV Senioren

FNV Senioren: niet alleen een organisatie die voornamelijk bepaald wordt door een witte, mannelijke, grijze uitstraling, maar voor iedereen, mannen en vrouwen van van alle gezindten en achtergronden. Dat is de reden waarom Twie Tjoa gevraagd is om boegbeeld te zijn van de campagne om dat zichtbaar te maken.

Twie Tjoa is een van de mensen die vanaf de aanvang betrokken is geweest bij de totstandkoming en ontwikkeling van het NOOM. Twie is vicevoorzitter van Fos'ten en speelt een belangrijke rol in de uitrol van vele projecten van Fos'ten en ook van NOOM. Zo was zij enkele jaren geleden initiatiefnemer van 'Wonderen doen met weinig geld', dat NOOM heeft opgezet in samenwerking met FNV Vrouw. En dat is Twie ten voeten uit: zij verbindt werelden met elkaar. Haar bijdrage in ontmoeting en samenwerking is van onschatbare waarde.

Op de 50 Plus Beurs bekeek Twie haar eigen beeltenis - levensgroot. Het NOOM is trots dat wij Twie tot onze bruggenbouwers mogen rekenen!


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!