Logo
NIEUWSBRIEF   
1 mei 2017   

Christina Harrevelt geridderd!

Met grote vreugde en trots kan het NOOM u mededelen dat onze penningmeester Christina Harrevelt bij de jaarlijkse lintjesregen een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. De Burgemeester van Leiden mocht haar vertellen dat het Koning Willem Alexander heeft behaagd Christina te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

In de vele aanbevelingen voor deze decoratie werden Christina's talloze activiteiten naar voren gehaald. Rode draad daarin was haar grote inzet voor vrouwen en migrantenouderen. Binnen Fos'ten, de organisatie voor 50+ Surinaamse vrouwen en tevens lidorganisatie van NOOM, komen deze beide samen. Al heel wat jaren zorgt Christina als voorzitter van Fos'ten voor de grote jaarlijkse bijeenkomsten. In de Jaarbeursbijeenkomst in september staat een actueel thema centraal. Ook is er veel aandacht voor de rolmodellen onder de Surinaamse vrouwen. In april is er de 'Mi boto lai'. Deze dag is altijd gewijd aan het Surinaams cultureel erfgoed in al zijn verscheidenheid. Daarnaast schrijft ze voor de Koranti (ledenblad), doet ze de ledenadministratie en voert ze mooie projecten uit, zoals de samenstelling van een cd met Surinaamse liedjes en de samenstelling van een herinneringskoffer met een Surinaams en Antilliaans memoryspel. Al die zaken doet ze natuurlijk niet alleen, maar samen met Fos'tens mede-bestuursleden. (Christina zal ongetwijfeld willen dat wij hen hier ook noemen!)

 

Voor NOOM was Christina vanaf de oprichting voorzitter, tot zij enkele jaren geleden deze rol verruilde voor die van penningmeester. In de eerste onstuimige groeijaren was Christina een zeer verbindende voorvrouw, die in hoge mate bijdroeg aan de saamhorigheid in diversiteit. Haar mildheid en uitnodigende houding maakt samenwerking met Christina tot een groot plezier. Deze kwaliteiten zorgden er ook voor dat het NOOMnetwerk zich sterk kon uitbreiden, zowel naar de achterban als naar vele samenwerkingspartners, zoals de andere ouderenorganisaties.

Christina is een veelzijdige vrouw. We mogen haar inschakelen als het gaat om advisering in projecten, het houden van een presentatie of workshop, het inbrengen van haar persoonlijke ervaringen, medewerking aan een filmpje of interview, het zoeken naar geschikte contactpersonen naar aanleiding van een verzoek van buitenaf. Alles kan, alles mag. We doen nooit vergeefs een beroep op Christina. En dat geldt ook voor de leden van het koor waarin zij zingt, haar kleinkinderen als oppasoma, verenigingen waarvoor ze jaren heeft gecollecteerd en ga zo maar door.

De koninklijke onderscheiding is meer dan verdiend voor alle werkzaamheden die Christina in haar jarenlange loopbaan en vrijwilligerscarrière heeft verricht en nog steeds verricht. We feliciteren haar en haar familie van harte!

Tijdig spreken over het levenseinde

Begin april werd bekend dat het project 'Tijdig spreken over het levenseinde' is gehonoreerd. Geen makkelijk onderwerp, maar wel een thema dat op dit moment sterk in de belangstelling staat. Het project gaat NOOM uitvoeren in het kader van een breed meerjarenproject van de Coalitie Van Betekenis tot het Einde.

In oktober 2016 organiseerde het NOOM een studiedag over het levenseinde. Daar kwamen verschillende signalen naar voren:

  • Er zijn veel vragen bij migrantenouderen over de wijze waarop de zorg rond het levenseinde in Nederland is geregeld.
  • Niet altijd wordt de geboden zorg ervaren als passend.
  • Dat heeft niet alleen te maken met moeizame communicatie, maar ook met de visie op het levenseinde en de zorg die daarbij hoort.
  • Zorgverleners hebben te weinig kennis van cultuurspecifieke wensen en behoeften.
  • De tot dusver gebruikelijke familiezorg bereikt zijn grenzen.
  • Spreken over het levenseinde is een groot taboe. Dat maakt het moeilijk om wensen en verwachtingen kenbaar te maken, zowel binnen de familie als naar zorgverleners.

De bestuurders en betrokken vrijwilligers constateerden dat hier een taak ligt voor NOOM en onze lidorganisaties. We zijn in de laatste jaren niet bang geweest om taboe-onderwerpen aan te pakken. Zo hebben we aandacht besteed aan dementie en aan ouderenmishandeling. Zowel op het gebied van vergroting van kennis als in het creëren van (iets meer) openheid over alles wat te maken heeft met de laatste levensfase kunnen we in een driejarig traject stappen zetten.
De komende periode gaan we samen onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Vragenlijst Financieel misbruik

De Hogeschool van Utrecht doet in opdracht van Stichting Samen Velig Ouder Worden (SVOW) onderzoek naar financieel misbruik. Het gaat daarin over de bekendheid met het fenomeen financieel misbruik, behoefte aan hulp en eventueel toezicht op waardevolle eigendommen. 

Het onderzoek kan online worden ingevuld. Maar u kunt ook gebruikmaken van pen en papier. Invullen duurt ongeveer 15 minuten.

De onderzoekers hebben 30.000 respondenten nodig. Dus we roepen u op om ook even tijd te maken om de vragenlijst in te vullen.

Uw antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. U wordt niet gevraagd om uw naam of contactgegevens door te geven. De stichting Samen Veilig Ouder Worden gebruikt de antwoorden op deze vragen om meer te weten te komen over wat er nodig is om financieel misbruik bij ouderen en anderen die van zorg afhankelijk zijn te voorkomen en aan te pakken. Zo kan de Stichting passende hulpmiddelen ontwikkelen.

Voor de vragenlijst, klik hier>>
Voor de printbare versie, klik hier>> 
U kunt deze na het printen en invullen voldoende frankeren en versturen naar:
Stichting SVOW
t.a.v. Onderzoek FM
Postbus 146
1120 AC Landsmeer

Scène uit 'Van signaleren naar bespreken',
educatief materiaal voor vrijwilligers
Foto: Riske de Vries

Bouwstenen voor de gemeenteraadsverkiezingen

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn amper voorbij of de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar nemen al een aanvang. Hier liggen kansen voor ouderen, ook voor migrantenouderen!

Ouderenbeleid is steeds meer een zaak van de lokale overheid. De gemeente schept de voorwaarden zodat ouderen goed kunnen meedoen. Dat ouderen, en zeker ook oudere migranten, volop kunnen meedoen is geen vanzelfsprekende zaak. Hier ligt een belangrijke taak en uitdaging voor gemeenten. Hoe kunnen gemeenten die goed èn betaalbaar uitvoeren? In het document 'Verzilver uw gemeente' reikt NUZO (Regionaal Netwerk in Utrecht in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg) bouwstenen aan voor een goed ouderenbeleid.

Maak gebruik van dit inspiratiedocument om partijen in uw eigen gemeente te benaderen. Er staan veel aanknopingspunten in om het gesprek aan te gaan over wensen vanuit de groeperingen van oudere migranten. Denk aan betaalbare en aanpasbare woningen, snelle procedures voor de aanpassing van woningen, aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning bij de Wmo-aanvraag. Allemaal zaken waarover we ook in de Zorg Verandert-bijeenkomsten signalen ontvangen. Zoek eventueel samenwerking met andere belangenbehartigers om uw eigen goede ideeën neer te leggen bij de lokale partijen die straks invloed gaan uitoefenen.

Voor de flyer, klik hier>>
Voor het document 'Verzilver uw gemeente', klik hier>>

Portretten van oudere migranten in Europa

Onlangs bestond het ENIEC tien jaar. ENIEC is een Europese vereniging voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn voor of met oudere migranten. Leden zijn stuk voor stuk betrokken mensen die zich inzetten voor oudere migranten, die het thema op de agenda proberen te krijgen en te houden, die oudere migranten een stem willen geven. Ook verschillende boegbeelden van NOOM zijn lid van ENIEC en wonen jaarlijks de internationale conferenties bij.

Ter gelegenheid van het jubileum is een boekje verschenen, getiteld 'From home to home'. Hierin vertellen migrantenouderen uit verschillende landen hun eigen verhaal. Zij gaan in op het verleden en heden, en geven hun blik op de toekomst, op ouder worden. Ook Nancy Babel, werkzaam bij het Albeda College in Rotterdam en als vrijwilliger actief voor diverse dagopvangprojecten, is geïnterviewd.

Nancy Babel, foto: Claudia Kamergorodski
uit From home to home

Met het boekje willen de leden van ENIEC respect tonen aan de mensen die een nieuw leven hebben opgebouwd in een ander land en zichtbaar maken op welke wijze oudere migranten bijdragen aan de samenleving. 'From home to home' is (in het engels!) geschreven door Yvonne Witter, Ineke de Kam, Wendela Gronthoud en Saloua Berdai.
Voor het boekje met portretten, klik hier>>


   Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, klik dan hier om u uit te schrijven!