Logo
NIEUWSBRIEF   
13 april 2010   

Zorg na je 65ste: bereid je voor!

'We hebben veel te leren en veel te doen!'. Deze vastberaden constatering kwam uit de mond van een van de deelnemers aan de themadag 'Zorg na je 65ste', die het NOOM op 7 april organiseerde in samenwerking met Intercultureel Bureau SES. Ruim 80 bestuursleden en actieve vrijwilligers van organisaties van en voor oudere migranten namen deel aan een afwisselend programma met inleidingen en workshops, afgewisseld met een 'bewegingsintermezzo'.

 

Op de themadag stonden de actuele ontwikkelingen in de zorg centraal. Natuurlijk was er aandacht voor de grote bezuinigingen die gaande zijn, maar de nadruk lag vooral op de kansen die er zijn voor de oudere migranten. Hans Schellekens (pionier op het gebied van de interculturele zorg en auteur van het rapport 'Samen uit, samen thuis' over de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor de oudere migranten in de dagverzorging), momenteel werkzaam als productmanager bij de Vierstroom in Gouda, daagde de aanwezigen uit om na te denken over hun oude dag. Hij startte zijn presentatie met een foto van een bezoeker van een ontmoetingsproject voor Chinese ouderen in Rotterdam die een Chinees damspel speelt. Schellekens: 'Het is nodig om een paar stappen vooruit te denken. Het is een taak voor de organisaties van oudere migranten om hun achterban te stimuleren om actief na te denken over de wijze waarop ze oud willen worden in Nederland en wat ze daarvoor nodig hebben. Maak plannen, individueel en collectief. En zoek bondgenoten!'.
Emmy van Brakel, WMOconsulent bij het project De Kanteling van CSO (de koepel van ouderenorganisaties waar ook het NOOM bij is aangesloten), CG-Raad en VCP sloot hier naadloos op aan met haar inleiding over de Wet maatschappelijke ondersteuning als brede participatiewet. Ze legde uit welke nieuwe uitgangspunten nu gelden en wat dat vraagt van de lokale overheid, maar ook van de burgers. Ook hier een duidelijke boodschap aan de organisaties van oudere migranten om actief in te spelen op de mogelijkheden die er voor hen liggen.

  

T'ai chi onder begeleiding van Pak Jan Ardjosentono 

In het middagprogramma verdiepten de deelnemers zich in uiteenlopende onderwerpen als financiën en zorg, keuzes in de zorg, groepswonen en zorg in het land van herkomst. In totaal zetten 12 workshopleiders en medewerkers zich in om het zeer gemotiveerde publiek te voorzien van informatie en ideeën voor activiteiten ten behoeve van de achterban. Dat dat werkte bleek bij de afsluiting, waar een rij aan voornemens werd geformuleerd. Opvallend was de enorme behoefte aan voorlichting over tal van ontwikkelingen en voorzieningen. 'De oudere migranten hebben een inhaalslag te maken, nu het besef doordringt dat ze niet zullen terugkeren, maar hier zullen blijven, in Nederland', aldus Christina Harrevelt, voorzitter van het NOOM. Het NOOM, de lidorganisaties en verwante organisaties hebben werk te doen!

Van de themadag 'Zorg na je 65ste' zal een verslag worden samengesteld, dat binnenkort op de website van het NOOM te vinden zal zijn: www.netwerknoom.nl.

Oproep AWBZ meldactie!

Het NOOM maakt zich bezorgd over de gevolgen van de veranderingen In de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voor de oudere migranten.
Ook andere groepen in de samenleving komen in de knel. Daarom houden zeven grote cliëntorganisaties een meldactie van 1 tot en met 30 april 2010.

Het NOOM roept u op om mee te doen aan de meldactie!
Tot dusver blijven de meldingen van ouderen sterk achter bij de meldingen vanuit andere groeperingen. Het is belangrijk dat ook de oudere migranten laten weten wat de gevolgen van de AWBZveranderingen voor hen zijn en hoe zij die ervaren. De uitkomsten van de meldactie zullen onder de aandacht worden gebracht van alle politieke partijen met het oog op de verkiezingen van juni.
U kunt melden namens u zelf, maar ook namens uw partner, vader of moeder, tante of buurman. Klik hier>>

Oudere Marokkanen hebben eigen bond

Op zondag 28 maart is de Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland (MOBiN) officieel opgericht. Daarmee hebben ook de ouderen van Marokkaanse herkomst een eigen organisatie die opkomt voor hun belangen. 
Mohammed Rabbae, dagvoorzitter: 'Dit is een historische dag! De oprichting van MOBiN is de afronding van onze strijd voor een plaats in Nederland. We mogen er trots op zijn dat de Marokkanen actief zijn in alle sectoren van de maatschappij. We kwamen zonder kennis van de Nederlandse taal. Het is goed om te constateren dat van de belangrijke Nederlandse schrijvers er vier of vijf van Marokkaanse afkomst zijn. Onze kinderen dragen bij aan de Nederlandse samenleving  als arts, ingenieur, voetballer. Nederland kan niet meer zonder de Marokkanen.' 
Latifa Brahmi, bestuurslid van SMN (Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders) memoreerde de inspanningen die gedaan zijn om te komen tot MOBiN. SMN heeft hierin een belangrijke ondersteunende rol gespeeld en zal deze ondersteuning voorlopig blijven continueren. Ze riep de oudere Marokkanen op om zich te laten registreren als lid van MOBiN en eindigde haar toespraak door haar beide ouders lid te maken van de nieuwe Marokkaanse ouderenbond.

Het NOOM is erg blij met de totstandkoming van MOBiN en wenst het nieuw gekozen bestuur veel succes met de opbouw van de organisatie!

Voor het persbericht over de oprichting van MOBiN, klik hier>> 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van MOBiN (tevens vice-voorzitter van het NOOM), dhr. Bouchaib Saadane, 06-52468389 of bsaadane@hotmail.com.

Afmelden nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.