Logo
NIEUWSBRIEF   
24 augustus 2010   

Nieuwe reeks voorlichtingsbijeenkomsten AOW!

Dankzij financiering vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen het NOOM en de lidorganisaties ook dit najaar weer een reeks voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over de AOW. Aanleiding is de afschaffing van de partnertoeslag AOW die zal ingaan per 1 januari 2015. Tijdens de bijeenkomsten zal de informatie hierover in een breder kader geplaatst worden. Er is aandacht voor de opbouw van de financiën na het 65ste levensjaar, het AOWgat, aanvullende uitkering, de stand van zaken met de verhoging van de AOWleeftijd, het verschil tussen AOW en pensioen en de ontwikkelingen rond de pensioenfondsen.
In de voorlichting zal samengewerkt worden met Stichting Pensioenkijker.nl (dankzij deze organisatie heeft het NOOM de financiering verworven), het Nederlands Migratie Instituut en de Samenwerkingsverbanden van het LOM.
Zelforganisaties die belangstelling hebben voor een voorlichtingsbijeenkomst kunnen informatie vragen bij Yvonne Heygele, projectontwikkelaar van het NOOM, T 06 133 54 327 of heygele@netwerknoom.nl.  

25 jaar interculturalisatie ouderenzorg

Op 18 juni 2010 vond in Amsterdam een symposium plaats, georganiseerd door Actiz en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg (KCWZ). Tijdens de bijeenkomst blikten de deelnemers terug op 25 jaar interculturalisatie in de ouderenzorg. Deze terugblik vond bovendien zijn neerslag in een prachtig boek, getiteld 'De ontdekkingsreis', samengesteld door Yvonne Witter van KCWZ en Rohina Raghoebier, oud-programmaleider van ActiZ. Een gesprek met pioniers van het eerste uur tijdens het symposium maakte duidelijk dat er de afgelopen 25 jaar veel is veranderd. Gespreksleider Jan Booij: "Interculturalisatie is niet langer een hobby om erbij te doen. Het thema wordt door organisaties serieus opgepakt in veel gevallen samen met de mensen waar het om gaat. Het helpt daarbij dat de zelforganisaties zelfbewuster zijn geworden. Er is nog een wereld te winnen, maar al veel bereikt om trots op te zijn."
Ook Freddy May, coördinator van het NOOM, verleende medewerking aan deze dag en het boek. Voor zijn column, klik hier>>


Het boek 'De Ontdekkingsreis' bestaat uit essays, columns, interviews, artikelen van prominente personen in de wereld van wonen, zorg en welzijn, en is aangevuld met aansprekende projecten op het gebied van interculturele ouderenzorg. De kosten bedragen 25 euro excl. BTW en verzendkosten; korting bij grotere afname is mogelijk. Voor nadere informatie en bestellingen klik hier>> Daar kunt u ook terecht voor een impressie van de dag.

Kwetsbare ouderen

Onder de titel 'Kwetsbare ouderen van onzichtbaar tot onmisbaar' is vanuit het project Betrokken bij Buurtbeleid een handreiking samengesteld voor kaderleden en actieve vrijwilligers op lokaal niveau die zich in willen zetten voor kwetsbare ouderen. Centraal staan de vragen: Wie zijn het, die kwetsbare ouderen? Waar kunnen we ze vinden? Hoe vormen we ons een beeld van hun wensen? De handreiking is bedoeld om u op weg te helpen met belangenbehartiging en/of de ontwikkeling van concrete projecten. Om de handreiking te downloaden, klik hier>>. U kunt ook een of meer exemplaren van de gedrukte versie opvragen via het NOOM. 

Afmelden nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.

NOOM op 50 Plus Beurs

Ook dit jaar neemt het NOOM weer deel aan de 50 Plus Beurs, die van 15 tot en met 19 september in de Jaarbeurs in Utrecht wordt gehouden. De stand van het NOOM (025) is te vinden in Hal 9, gang B, naast het politieke plein. Gedurende alle beursdagen kan men hier terecht voor informatie over de activiteiten van het NOOM en de lidorganisaties. Op donderdag 16 september is de stand in Molukse sferen. Die dag zullen vertegenwoordigers van de LSMO, de Molukse lidorganisatie aanwezig zijn en een cultureel programma verzorgen. Op zaterdag 18 september houdt Fos'ten (Surinaamse 50plus vrouwen) in een van de zijzalen een eigen programma. Zoals gebruikelijk worden daar weer vele honderden Surinaamse ouderen verwacht. Aansluitend brengen zij ook een bezoek aan de 50plusbeurs.