Logo
NIEUWSBRIEF   
23 september 2010   

Verslag themadag Zorg na je 65ste

De zorg rondom de oude dag is een van de belangrijkste speerpunten van het NOOM, naast alles wat te maken heeft met financiële zekerheid. Vorig jaar wijdden wij onze themadag aan de financiën na je 65ste. Dit jaar op 7 april stond de zorg centraal op onze themadag, die wij organiseerden in samenwerking met SES Training & Advies.
Uit het voorwoord van NOOMvoorzitter Christina Harrevelt: 'Op de themadag is ons door de inleiders dringend voorgehouden dat we in eigen kring goed moeten nadenken over onze wensen voor de oude dag. We moeten ons (beter) organiseren om de wensen van de oudere migranten te formuleren. Dat zal voor een belangrijk deel ook op lokaal niveau moeten gebeuren, nu diverse taken uit de AWBZ zijn overgeheveld naar de Wmo en daardoor belangrijke besluiten niet meer landelijk, maar door de gemeenten genomen worden. In de workshops hebben we ons verdiept in de thema's Groepswonen: hoe pak je dat aan?; Kiezen in de zorg, van mantelzorg tot verpleeghuis - over dilemma's en keuzemogelijkheden; Financiën en zorg; Zorg in het land van herkomst. Deze thema's helpen ons om nieuwe gezichtspunten te ontwikkelen en bij onze leden te brengen.'

Voor het uitgebreide verslag van de themadag, klik hier>>

Iftarmaaltijd in Dordrecht

De ramadan is alweer voorbij. Op veel plaatsen in Nederland zijn tijdens de vastenmaand van de moslims ontmoetingen en iftarmaaltijden gehouden. De Werkgroep Migranten Senioren Dordrecht organiseerde op vrijdag 3 september een bijeenkomst samen met Woonzorgcomplex het Waterwiel van stichting De Wielborgh. Circa 60 aanwezigen lieten zich inlichten over de inspanningen van personeel en management van Het Waterwiel om ook voor oudere migranten gastvrijheid te bieden. Het NOOM werkte mee aan deze avond door de vertoning van de film 'Meer dan vergeten, over dementie bij oudere migranten'. 

Foto: Wim Baauw

En alweer brengt NOOM kleur op de 50plusbeurs

Ook dit jaar heeft het NOOM zich ingespannen om de achterban kennis te laten maken met de grootste happening voor 50 plussers ter wereld: de 50 plus beurs. Deze vond plaats van 15 tot en met 19 september in de Jaarbeurs in Utrecht. Het NOOM presenteerde zich via een stand.
Op donderdag 16 september arriveerden zes volle bussen met ruim 300 Molukse ouderen die voor de eerste keer de beurs bezochten. Veel belangstelling ging uit naar gehoor- en gezichtsvermogentesten, de massagestoelen en -matten, en natuurlijk lekkere hapjes proeven bij Lonny. De Molukse ouderen verzorgden ook zelf een optreden. Dagelijks gebeurde dat door andere groepen van de lidorganisaties van NOOM. Op vrijdag hebben 40 Chinese ouderen opgetreden. Zaterdag dienden zich circa 1.000 Surinaamse ouderen aan die een eigen programma bijwoonden van Fos'ten en NEHOB en aansluitend de beurs gingen bezoeken. 

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Een van de onderwerpen op onze themadag 'Zorg na je 65ste' betrof 'Financiën en zorg'.  In een van de workshops is daar uitgebreid aandacht aan besteed. Veel vragen zijn gesteld over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze week ontvingen wij een artikel van het Centraal Administratie Kantoor (CAK), speciaal gemaakt voor de leden van de ouderen- en cliëntenorganisaties.
Voor het artikel met een korte samenvatting, klik hier>>
Voor de CAKbrochure, klik hier>>
Voor een voorbeeld beschikking Wtcg, klik hier>>