Logo
NIEUWSBRIEF   
30 september 2010   

Doe mee aan de nieuwe meldactie AWBZ!

Van 1 tot en met 31 oktober 2010 wordt opnieuw een landelijke meldactie gehouden over de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Ook de CSO, de koepel van de ouderenorganisaties, waarbij het NOOM is aangesloten, doet hieraan mee. Op deze manier proberen we samen met andere cliëntenorganisaties de gevolgen van de wijzigingen in de AWBZ in kaart te brengen.
Er zijn al eerder meldacties geweest. Daaraan is door ouderen relatief weinig deelgenomen. De oudere migranten waren zelfs geheel afwezig. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat de meldactie via internet verloopt. Maar het zou toch goed zijn als bij deze meldactie wel gegevens van oudere migranten zichtbaar worden. Daarom roepen we kinderen en andere familieleden, vrijwilligers van zelforganisaties en dagverzorgingsprojecten op om melding te doen van de problemen die ouderen ondervinden bij het verkrijgen van een indicatie! Ons onderzoek 'Samen uit, samen thuis' dat begin dit jaar is verschenen laat zien dat de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ de oudere migranten extra hard treft. De meldactie is een manier om dit opnieuw onder de aandacht te brengen. Het invullen van de vragenlijst kost niet veel tijd.
Om de vragenlijst vooraf in te zien, klik hier>>
Om de online vragenlijst in te vullen, klik hier>>

Symposium seniorenvoorlichters Molukse ouderen

De Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) organiseert op 14 oktober a.s. een symposium ter afsluiting van het project ‘Seniorenvoorlichters Molukse Ouderen'. De cursus en training voor vrijwilligers die zich inzetten voor zorg en welzijn van Molukse ouderen vormt een belangrijk onderdeel van het project. Inmiddels heeft dit geleid tot het ontstaan van een landelijk netwerk van seniorenvoorlichters dat zich uitstrekt van Appingedam tot Maastricht. LSMO wil hierbij stilstaan en met dit symposium u de mogelijkheid bieden kennis te maken met Molukse Seniorenvoorlichters, hun lokale en regionale samenwerkingspartners in zorg en welzijn en alle mensen die hebben bijgedragen tot de uitvoering en ontwikkeling van de cursus.
Tijdens de dag zal de methodiekbeschrijving uitgereikt worden. Ook andere groeperingen van oudere migranten kunnen met dit prachtige en doeltreffende voorbeeldproject aan de slag.
Het symposium vindt plaats in Kumpulan Bronbeek in Arnhem en duurt van 11.00 - 17.00 uur..
Voor de uitnodiging en het programma, klik hier>>

Wereld Alzheimer Dag in Rotterdam groot succes

Meer dan 150 oudere migranten en andere belangstellenden van Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse, Turkse, Chinese en Kaapverdiaanse herkomst  kwamen op maandag 20 september ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag naar een informatiebijeenkomst in  Rotterdam. De lokale afdeling van Alzheimer Nederland had het initiatief genomen om deze dag speciaal te organiseren voor de allochtone gemeenschappen. Het NOOM, MEE Rotterdam Rijnmond, Pluspunt Rotterdam, Zorgbelang Zuid-Holland en Dona Daria sloten zich hierbij aan. Alzheimer Nederland zorgde voor een inleiding. Er waren informatietafels. Het Kokospel werd gespeeld, waarbij de deelnemers op een plezierige manier kennis met elkaar maken. Het geheel werd opgeluisterd met lekkere hapjes, muziek en dans.
Het NOOM droeg bij aan de dag door middel van een quiz over dementie. Dat maakte al snel duidelijk dat er nog veel kennis ontbreekt. Tweemaal werd de film 'Meer dan vergeten' (van Unie KBO en NOOM in samenwerking met Kleurrijk Advies) gedraaid, waarin Surinaamse families vertellen over hun ervaringen met dementie en de keuzes die zij gemaakt hebben in de zorg voor hun dementerende familielid. Dat maakte veel emoties los:
'Ik heb het ook meegemaakt met mijn moeder. Het kan je heel erg eenzaam maken als je niemand hebt om mee te praten'.
'Confronterend om de film te zien. Maar het is goed dat we informatie krijgen, zodat we beter de weg weten als het op ons pad komt.'
'Ik heb een van mijn cursisten meegebracht. Zij denkt dat haar man ook dementie heeft. Ze wil graag meer informatie hebben'.

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.