Logo
NIEUWSBRIEF   
2 november 2010   

Uitwisseling dagopvangprojecten

Op woensdag 24 november 2010 organiseert het NOOM een uitwisselingsbijeenkomst voor vrijwilligers van ontmoetings- en dagopvangprojecten voor oudere migranten.
De bijeenkomst vindt plaats bij PGO Support, Churchilllaan 11 (4e etage) in Utrecht en duurt van 10.00 tot 16.00 uur.
Op het programma staan:
- stand van zaken (her)indicaties AWBZ
- goede voorbeelden van alternatieve / aanvullende financiering
- behoefte aan deskundigheidsbevordering.
Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.
Voor meer informatie, klik hier>>
Met vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij Yvonne Heygele, E heygele@netwerknoom.nl of T 06 133 54 327.

Symposium seniorenvoorlichters Molukse ouderen

In Kumpulan Bronbeek te Arnhem organiseerde de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO), lidorganisatie van het NOOM, op 14 oktober een symposium ter afsluiting van het project 'Seniorenvoorlichters Molukse Ouderen'. De cursus en training voor vrijwilligers die zich inzetten voor zorg en welzijn van Molukse ouderen vormt een belangrijk onderdeel van het project. Inmiddels heeft de cursus geleid tot het ontstaan van een landelijk netwerk van seniorenvoorlichters dat zich uitstrekt van Appingedam tot Maastricht. Molukse seniorenvoorlichters, vrijwilligers en andere belangstellenden woonden het symposium bij. Onder leiding van dagvoorzitter Wim Manuhutu konden de aanwezigen genieten van een informatief en afwisselend programma.
Namens het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) sprak Fred May over het belang van kennisoverdracht. LSMO wil de methodiek van cursus en training namelijk overdragen aan andere organisaties van oudere migranten. Tijdens het symposium werd de methodiekbeschrijving aan dhr. May uitgereikt, en ook aan dhr. S. Bagci, secretaris van het NOOM en medeoprichter van de Turkse Ouderen Federatie en aan dhr. N. Moenna, bestuurder van NEHOB, de Nederlandse Hindoe Ouderenbond.

De methodiekbeschrijving is te downloaden via de website van LSMO, klik hier>>
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, projectcoördinator van LSMO, T 06 300 245 24

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa overhandigt de methodiekbeschrijving aan
de heren Moenna, Bagci en May

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.