Logo
NIEUWSBRIEF   
17 november 2010   

Projectendag inspireerde de vele deelnemers

De projectencarrousel op 4 november was ook dit jaar weer zeer druk bezocht door actieve vrijwilligers van organisaties voor oudere migranten. Dit ontging ook NOOMvoorzitter Christina Harrevelt niet: ‘Het is bekend dat bij dergelijke bijeenkomsten vaak zo'n 10 tot 20% van de mensen die zich hebben aangemeld niet komen opdagen. Bij het NOOM is het net andersom. We hadden voor vandaag 40 plaatsen beschikbaar, maar er zijn nu ruim 50 aanwezigen!' En zo werden extra zitplaatsen geregeld en konden de deelnemers hun projecten presenteren aan elkaar en belangstellenden.Het ochtendprogramma stond in het teken van huisbezoek. Ken Wan Wong van Chun Pah vertelde over hun ervaringen met het opstarten van huisbezoek bij Chinese ouderen. José Laheij (Odyssee) verzorgde een verdieping over dit onderwerp, waarin ze de methodiek besprak van een intensieve vorm van huisbezoek: het activerend huisbezoek. ‘Dit is bedoeld voor ouderen die de grip op hun eigen leven kwijt zijn, wanneer meer nodig is dan contact alleen', lichtte zij toe.
In de middag spraken Christina Harrevelt en Twie Tjoa over de gespreksrondes georganiseerd door Fos'ten (Surinaamse 50+ vrouwen, gericht op dialoog tussen de verschillende generaties, over thema's als opvoeding en zorg. Deze intergenerationele dialoog werd ook ter plekke in de zaal op gang gebracht. Vervolgens presenteerde Anne van Middelaar de resultaten van haar afstudeeronderzoek over het verbeteren van de ondersteuning voor mantelzorgers van oudere migranten. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa van LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen) sprak over de inhoud van een cursus die is uitgevoerd bij het personeel van een cultuurspecifiek woonzorgcentrum. Ze vertoonde een stukje film over de Molukken in de jaren '40, en liet zien hoe deze beelden gekoppeld kunnen worden aan het gedrag van de ouderen vandaag. De dag eindigde met een demonstratie van de workshop cognitieve stimulatie en beweging bij ouderen, gegeven door Laura Kerszenblat. Alle aanwezigen deden enthousiast mee met diverse bewegingsoefeningen en logica puzzels.Tijdens de terugblik op de dag gaven de aanwezigen aan dat ze de presentaties erg inspirerend vonden. De prettige sfeer van de dag had hieraan bijgedragen. ‘En daarom verlaat ik deze bijeenkomst met een heel fijn gevoel!' concludeerde een deelnemer tot slot.

Het verslag van de projectendag verschijnt binnenkort. 

Verbetering ondersteuning allochtone mantelzorgers

Tijdens de projectendag op donderdag 4 november presenteerde Anne van Middelaar de resultaten van haar afstudeeronderzoek over mantelzorgers van oudere migranten. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van haar stage bij het NOOM. Anne heeft hiermee haar master Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht afgerond.

Van de onderzoeksscriptie is nu ook een korter verslag samengesteld. In dit verslag wordt ingegaan op de mantelzorg voor oudere migranten, die de afgelopen jaren steeds zwaarder onder druk is komen te staan. Het zorgen voor je (schoon)ouders wordt in veel families nog gezien als iets vanzelfsprekends, maar deze verantwoordelijkheden botsen met de andere verplichtingen binnen de huidige maatschappij. Tevens is bekend dat de mantelzorgers en de ouderen voor wie zij zorgen maar heel beperkt gebruik maken van de ondersteuningsmogelijkheden. Hun behoeften aan ondersteuning en het beschikbare aanbod sluiten niet goed op elkaar aan. Deze problematiek wordt in het onderzoek benaderd vanuit het perspectief van de mantelzorgers en ouderen zelf. In het verslag wordt tevens ingegaan op de vraag hoe deze alarmerende situatie kan worden verbeterd. Zo wordt gekeken naar drie voorbeelden van succesvolle ondersteuningsprojecten voor allochtone mantelzorgers. Als sluitstuk is een aantal aandachtspunten geformuleerd voor alle betrokken partijen, zoals gemeenten, welzijns- en zorginstellingen en ook voor de organisaties van oudere migranten zelf.

Voor het korte verslag over het onderzoek (Nederlands), klik hier>>
Voor de master thesis in zijn geheel (Engels), klik hier>>
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne van Middelaar, vanmiddelaar@netwerknoom.nl  

Uitwisselingsbijeenkomst samenwerkingsverbanden

Samen staan we sterk. Het NOOM laat op landelijk niveau zien hoe de bundeling van krachten de oudere migranten verder helpt. Maar ook op lokaal en regionaal niveau is samenwerking tussen de organisaties van en voor oudere migranten steeds belangrijker om de belangenbehartiging effectief te maken. In verschillende plaatsen functioneren al samenwerkingsverbanden. Sommigen bestaan al langer, anderen verkeren in opbouw. De samenwerkingsverbanden kunnen een krachtige en deskundige gesprekspartner zijn voor gemeenten en instellingen. Ook kunnen ze zelf activiteiten ontwikkelen voor hun brede en diverse achterban.
Om kennis en ervaringen uit te wisselen organiseert het NOOM samen met CABO voor oudere migranten Amsterdam en COSBO-Stad-Utrecht een landelijke bijeenkomst.
Datum: dinsdag 14 december 2010
Tijd: 18.00 - 20.30 uur
Locatie: COSBO-Stad-Utrecht
U bent welkom vanaf 17.00 uur. Voor eten wordt gezorgd!

Voor de uitnodiging, klik hier>>
Voor een opgaveformulier, klik hier>>

De uitwisselingsbijeenkomst voor lokale en regionale samenwerkingsverbanden wordt georganiseerd in het kader van het project Betrokken bij Buurtbeleid. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor vrijwilligers is een reiskostenvergoeding mogelijk.

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.