Logo
NIEUWSBRIEF   
1 december 2010   

Hoge Spaanse onderscheiding voor Emiliano Ruiz

In oktober heeft het Ministerie van Arbeid en Immigratie van Spanje de 'Medalla de Honor de la Emigración' toegekend aan Emiliano Ruiz, mede-oprichter en penningmeester van het NOOM. Deze welverdiende onderscheiding in de hoogste (gouden) categorie  is een erkenning voor zijn jarenlange inzet voor het welzijn van de Spaanse gemeenschap in Nederland. Dhr. Ruiz was onder andere voorzitter van Lize, gesprekspartner voor de rijksoverheid voor de Zuid-Europese gemeenschappen, en is nog steeds actief binnen de Federatie van Spaanse verenigingen in Nederland (FAEEH).
Het NOOM feliciteert Emiliano met de onderscheiding en dankt hem voor zijn volhardendheid en strijdbaarheid voor de zaak van de oudere migranten!
Voor meer informatie over Emiliano Ruiz, klik hier>> Verslag projectendag beschikbaar

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al konden vermelden bracht de projectendag van het NOOM op 4 november j.l. voor de deelnemers veel inspiratie en informatie. Het verslag is inmiddels gereed. U kunt het hier downloaden>>

Wtcg

Bij de oudere migranten zijn veel vragen over financiële regelingen. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is er daar één van. De PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) heeft een handreiking gemaakt voor de eigen kaderleden. Het NOOM bedankt de PCOB dat wij deze informatie ook aan onze achterban ter beschikking mogen stellen. 
U kunt de handreiking hier downloaden>>  

Ontmoeting met zorgverzekeraar AGIS

Acht aanknopingspunten voor een verder gesprek leverde de ontmoeting met zorgverzekeraar AGIS op tijdens de werkconferentie die het NOOM samen met Pharos (kennis- en adviescentrum op het gebied van gezondheid van migranten en vluchtelingen) organiseerde op zaterdag 27 november 2010. De vertegenwoordigers van AGIS toonden zich zeer geïnteresseerd in de achterban van het NOOM en de lidorganisaties. Aan de orde kwamen zaken als de effectiviteit van de huidige voorlichting en communicatie, het opleiden van eigen voorlichters binnen de NOOMorganisaties en de winst die te behalen is op het terrein van preventie. Ook is gesproken over het managen van verwachtingen van oudere migranten binnen het zorgstelsel, de mogelijkheden van collectieve korting op de zorgverzekering en het uitvoeren van kwalitatief onderzoek bij oudere migranten. De ontmoeting leidde tot een geanimeerde uitwisseling van standpunten, kennis en ideeën, waarop zeker een vervolg zal komen.

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.