Logo
NIEUWSBRIEF   
16 december 2010   

Uitwisseling rond dagopvang

Wij hebben veel bezoekers verloren door de herindicaties AWBZ. We werken hard aan verbetering van de diagnostiek en nu lukt het wel om opnieuw indicaties aan te vragen.

Als de ouderen pas bij ons binnenkomen, dan willen ze alleen maar praten, maar na een poosje gaan ze toch mee doen met allerlei activiteiten. Je moet gewoon wat spullen op tafel leggen en zeggen: nu gaan we aan de slag!

Wij zijn bezig een huiskamerproject voor beginnend dementerenden op te zetten. Daar liggen kansen binnen de Wmo.

Deze en tal van andere goede voorbeelden brachten de deelnemers aan de uitwisselingsbijeenkomst voor vrijwilligers die betrokken zijn bij ontmoetings- en dagopvangprojecten op 24 november 2010 naar voren. In het kader van het project Betrokken bij Buurtbeleid kon het NOOM de vrijwilligers deze studiedag aanbieden. Ook enkele professionals haakten aan, omdat ze geínteresseerd waren in de ideeën en wensen van de vele vrijwilligers die zich zo actief inzetten voor de ouderen binnen hun eigen gemeenschap. Het ging over de activiteiten van de ouderen zelf, deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers, maar ook van professionals in het veld (CIZmedewerkers, bijvoorbeeld) en natuurlijk ook over het zoeken naar financiering en nieuwe samenwerkingspartners.
In totaal 35 deelnemers spraken intensief met elkaar over de actuele ontwikkelingen in de AWBZ en de Wmo en de betekenis daarvan voor ontmoetings- en dagopvangprojecten. Met name de onduidelijkheid bij veel gemeenten over wat wel en niet mogelijk is binnen de Wmo, de noodzaak om vooral cliënten met zwaardere problematiek toe te laten en problemen rond samenwerking met instellingen kwamen naar voren als knelpunten. Ook opvallend waren de berichten over de uiteenlopende ervaringen met de medewerkers van CIZ. In sommige regio's loopt dat uitstekend, op andere plaatsen loopt de communicatie moeizaam. De dag werd afgesloten met concrete handvatten voor het starten van ontmoetings- en dagverzorgingsprojecten. 
Voor het verslag van de uitwisselingsbijeenkomst, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.

Het NOOM wenst u een kleurrijk 2011!

Bestuur en medewerkers van het NOOM wensen alle lezers van onze digitale nieuwsbrief een voorspoedig en kleurrijk nieuwjaar. De oudere migranten zijn in beweging. Uw solidariteit is onontbeerlijk bij hun proces van emancipatie en participatie. Wij hopen op een voortzetting van de samenwerking met u allen en zien uit naar nieuwe initiatieven.

  \

Diversiteit in pijnbeleving en pijnbestrijding

In samenwerking met het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en Stichting Allochtonen en Kanker (SAK) organiseert PGOsupport in 2011 drie studiebijeenkomsten over diversiteit. De studiebijeenkomsten worden gekenmerkt door uitwisseling tussen allochtone en autochtone organisaties.
Op 27 januari 2011 staat het onderwerp Pijnbeleving en pijnbestrijding op de agenda. Er wordt een schets gegeven van de actuele ontwikkelingen op het gebied van pijnbestrijding. Een hindoepriester, een islamitisch theoloog en een Turkse oncoloog-internist vertellen over de diversiteit in pijnbeleving en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden en onmogelijkheden inzake pijnbestrijding. In een aansluitend gesprek gaan de deelnemers aan de bijeenkomst na wat deze informatie betekent voor het werk binnen hun organisatie. 
De bijeenkomst vindt plaats bij PGO Support, Churchilllaan 11, 17e etage, in Utrecht. Deelname is gratis. 
Voor meer informatie en aanmelding, klik hier>>

Terugblik op 2010

Het NOOM mag terugkijken op een druk en succesvol jaar. We zijn er trots op dat we met beperkte middelen in grote saamhorigheid op zoveel plaatsen aandacht weten te vragen voor de oudere migranten. De lidorganisaties van het NOOM ontwikkelen veel initiatieven ten behoeve van hun eigen groeperingen, van ontmoeting tot informatievoorziening. De onderlinge kennisoverdracht en samenwerking tussen de lidorganisaties heeft in 2010 weer meer gestalte gekregen.

Een kleine greep uit de activiteiten in 2010:
* De rapportage 'Samen uit, samen thuis' verscheen in januari 2010. Het onderzoek toonde aan dat de herindicaties AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) de oudere migranten onevenredig hard treffen. Vele gesprekken, onder andere op het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), met politieke partijen en CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) waren het gevolg. Op 15 april organiseerden Actiz, CSO en NOOM een werkconferentie om de gevolgen van de veranderingen in de AWBZ in samenhang met goede voorbeelden van organisatie en financiering van dagverzorging te bestuderen.
* Op initiatief van PGO Support en in samenwerking met Stichting Allochtonen en Kanker en Forum ontmoetten vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en organisaties van (oudere) migranten elkaar.
* De zaal in de Verkadefabriek in Den Bosch was te klein voor alle belangstellenden die zich aanmeldden voor de presentatie van 'Meer dan vergeten', twee films waarin Surinaamse en Turkse families vertellen over hun ervaringen met dementie en de oplossingen die zij hebben gezocht voor de zorg voor hun zieke vader of moeder. De film vormde onderdeel van een project van Unie KBO en NOOM in samenwerking met Kleurrijk Advies om dementie bespreekbaar te maken. Surinaamse en Turkse gespreksleiders zijn getraind. Zij hebben in 2010 veertig gespreksbijeenkomsten verzorgd op tal van plaatsen in Nederland.
* Meer dan 80 bestuursleden en actieve vrijwilligers namen deel aan de themadag 'Zorg na je 65ste', waarop de actuele ontwikkelingen de revue passeerden.
* Vier fondsen namen deel aan een werkconferentie van het NOOM in juni 2010. Deze ontmoeting vormde de opmaat naar een kadertraining fondsenwerving, waaraan begin oktober meer dan mensen deelnamen. Vanwege de overweldigende belangstelling moesten we helaas bijna een zelfde aantal mensen teleurstellen. 
* Ook dit jaar was het NOOM zichtbaar op de 50 plus beurs in de jaarbeurs in Utrecht in september. Surinaamse, Molukse en chinese ouderen gaven acte de présence met muziek, zang en dans.
* Een eerste kennismaking met zorgverzekeraar AGIS, georganiseerd in samenwerking met Pharos in november 2010 biedt een reeks van aanknopingspunten voor een vervolgontmoeting in het nieuwe jaar.
* Vanaf september vinden momenteel, net als vorig jaar, op vele plaatsen in het land, voor alle groepen oudere migranten voorlichtingsbijeenkomsten plaats over de AOW en de afschaffing van de partnertoeslag.