Logo
NIEUWSBRIEF   
14 januari 2011   

Welkom aan OCaN!

Het NOOM is zeer verheugd met ingang van 2011  het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) welkom te mogen heten als lidorganisatie. OCaN zet zich in voor de belangen van de Caribische (voorheen Arubaanse en Antilliaanse) Nederlanders. Inge den Heijer-Bodeutsch zal vanuit de werkgroep ouderen van OCaN deelnemen aan het NOOMoverleg. Met deze recente uitbreiding groeit het NOOM opnieuw. Het NOOM vertegenwoordigt nu de 55 plussers uit de Molukse, Indische, Italiaanse, Spaanse, Portugese, Griekse, Kaapverdiaanse, Bosnische, Montenegrijnse, Sloveense, Macedonische, Kosovaarse, Servische, Turkse, Marokkaanse, Chinese, Caribische en verschillende Surinaamse gemeenschappen.  

Subsidieaanvragen Fonds PGO

Naast het goede nieuws over de versterking van de NOOMgelederen door OCaN heeft het NOOM ook te kampen met tegenslag. Bij de projectenronde van Fonds PGO voor de periode 2011-2014 heeft het NOOM geen van de aangevraagde projecten gehonoreerd gekregen. Dat betekent een grote teleurstelling, temeer daar de lopende projecten buitengewoon succesvol zijn. Een voorbeeld daarvan is het project Meer dan vergeten, waarin het NOOM samen met Unie KBO en Kleurrijk Advies twee films heeft ontwikkeld waarin Turkse en Surinaamse families vertellen over hun ervaringen met de zorg voor hun zieke familielid. Uitbreiding naar Marokkaanse, Molukse en Chinese doelgroep is nu voorlopig niet mogelijk.
Het NOOM heeft geen structurele financiering en functioneert volledig als projectorganisatie. Dat legt een enorme druk op het bestuur en de medewerkers om de continuïteit te waarborgen.

Maar gelukkig heeft het NOOM meer pijlen op zijn boog. Zoals we al meldden aan het einde van 2010 zijn de oudere migranten volop in beweging. Zo is binnen het NOOM de AOWvoorlichtings-
campagne in volle gang. De verwachting is dat we binnen de projectperiode minimaal 40 bijeenkomsten zullen organiseren. In Waalwijk start het project Ontmoeting over de drempel. Er komen steeds meer bruggenbouwers bij het NOOM: actieve ouderen uit verschillende migrantengemeenschappen met specifieke deskundigheid die in staat zijn bruggen te slaan en op verschillende niveaus de inbreng van de oudere migranten zelf te verwoorden. Het aantal vragen om samenwerking met het NOOM vanuit overheden en andere maatschappelijke organisaties blijft groeien. Ook in 2011 zal het NOOM weer in veel projecten en door middel van talrijke presentaties laten zien dat de oudere migranten mee willen en kúnnen doen in Nederland.

Werkconferentie met Agis

In samenwerking met Pharos organiseerde het NOOM op zaterdag 27 november een werkconferentie met de titel: 'Oudere migranten in gesprek met zorgverzekeraars'. Zorgverzekeraar Agis was tijdens het middagprogramma aanwezig. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking over en weer. Aan de orde kwamen zaken als de effectiviteit van de huidige voorlichting en communicatie, het opleiden van eigen voorlichters binnen de NOOMorganisaties en de winst die te behalen is op het terrein van preventie. Ook is gesproken over het managen van verwachtingen van oudere migranten binnen het zorgstelsel, de mogelijkheden van collectieve korting op de zorgverzekering en het uitvoeren van kwalitatief onderzoek bij oudere migranten. Binnenkort wordt hier vervolg aan gegeven. Voor het verslag van de werkconferentie, klik hier>> 

Themabijeenkomsten Beter Zien

Goed kunnen zien is een groot goed. In druk verkeer is scherp zicht van levensbelang. Binnenshuis verkleint een heldere blik het risico op stoten en vallen. Veel mensen doen zichzelf tekort door geen bril of de verkeerde bril te dragen. Bij oogcontroles blijkt regelmatig dat mensen te weinig zien, zelfs wanneer ze een bril dragen.

Oogziekten blijven vaak te lang onopgemerkt. Daarom organiseren LOC, NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO bijeenkomsten rondom het thema ‘Beter zien'. Tijdens deze bijeenkomsten worden senioren bewust gemaakt van oogaandoeningen op latere leeftijd en worden mensen ook gestimuleerd om de juiste vervolgstappen zetten. Tijdens de themabijeenkomst geven een vrijwillige (oudere) voorlichter en een optometrist informatie en tips. Uiteraard is er tijdens de bijeenkomst voldoende tijd om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.


foto: Karin Oppelland

De themabijeenkomst is bedoeld voor zowel jonge als oudere senioren en hun omgeving, zoals kinderen van oudere senioren. De bijeenkomst is voor zowel leden als niet-leden toegankelijk.

Organisaties van oudere migranten die een bijeenkomst willen organiseren, kunnen een informatiepakket aanvragen. Hierin vindt u ondermeer informatie over de bijeenkomst, een checklist voor de organisatie, een uitnodigingsbrief en een persbericht voor huis-aan-huisbladen.

Kosten
De reiskosten van de voorlichter worden betaald vanuit het project ‘Gezond Ouder Worden en Blijven'.
Ook ontvangt u kosteloos de brochure ‘Beter zien' die u kunt uitdelen tijdens de bijeenkomst.
Kosten die voor uw rekening komen, zijn de kosten voor de huur van de locatie, koffie/thee en eventueel de huur van een beamer.

Brochure
De brochure Beter Zien kunt u bestellen via het bestelformulier, klik hier>>
U kunt de brochure ook downloaden, klik hier>> 

Over het project
Gezond Ouder Worden en Blijven is een gezamenlijk project van de LOC, NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO, dat drie jaar loopt. Het thema in 2010 was ‘Beter Slapen'. In 2012 staat ‘Meer Bewegen' centraal.

Informatie
Wilt u een themabijeenkomst organiseren of meer informatie? Neem dan contact op met Adinda Remigius bij de Unie KBO, Postbus 325, 5201 AH 's-Hertogenbosch,
T 073 612 34 75 (aanwezig ma, di, do)
aremigius@uniekbo.nl

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.