Logo
NIEUWSBRIEF   
8 februari 2011   

Bestuur TOF presenteert zich!

Na een lange en zorgvuldige voorbereiding was het op zondag 23 januari 2011 eindelijk zover: de Turkse Ouderen Federatie (TOF) presenteerde zijn kersverse bestuur. In het bestuur hebben zowel vertegenwoordigers van diverse groeperingen als regiovertegenwoordigers een plaats gekregen. Op deze manier staat TOF borg voor een zeer breed draagvlak en kan TOF met recht stellen dat zij de stem van de Turkse ouderen kan laten horen. TOF doet dat zelfstandig en ook via het NOOM. Op de bijeenkomst trad het nieuwe bestuur officieel naar buiten in een grote bijeenkomst waar actieve kaderleden en experts spraken over de positie van de Turkse ouderen nu en in de toekomst.

'Je kunt alle vakken leren, maar ouderdom kun je niet leren. Dat moet je meemaken. Nog moeilijker is het om ouderdom als migrant te beleven. Als migranten hebben we te lang niet nagedacht over ouderdom. We hebben niet nagedacht over voorzieningen die we nodig hebben. Want we dachten dat we terug zouden gaan.' Met deze woorden opende dagvoorzitter Omer Hunkar Ilik de conferentie. Sabri Kenan BaÄŸci, bestuursvoorzitter van TOF, vulde dit in zijn toespraak verder aan: 'Omdat onze toekomst híer ligt moeten we investeren in de dienstverlening aan ouderen. Daarom hebben we TOF opgericht!' Er is veel behoefte aan informatie. TOF verzorgde sinds de oprichting in 2008 al 97 voorlichtingsbijeenkomsten, verspreid over het hele land.
Fatma Koser Kaya, Tweede Kamerlid voor D'66 was aanwezig om haar steun aan de eerste generatie kracht bij te zetten. Zij wees op de plannen van het kabinet om de AIO (Aanvullend Inkomen Ouderen) af te schaffen voor ouderen die niet eerder in de bijstand hebben gezeten: 'Het is voor iedereen duidelijk dat een dergelijke maatregel met name oudere migranten zal treffen. Een extra reden om bij de komende provinciale verkiezingen te gaan stemmen!'Het tweede gedeelte van het programma bestond uit drie inleidingen over belangwekkende initiatieven op het gebied van zorg vanuit de Turkse gemeenschap zelf. Ali Bingöl presenteerde de multiculturele zorgboerderij, die zeer binnenkort in Overijssel van start zal gaan. Ibrahim Kapanci gaf een inleiding over Sifa Gezondheid en Ouderenzorg in Turkije en Nederland, dat toerisme en goede gezondheidszorg op een vernieuwende manier weet te combineren. Tot slot vertelde Mehmet Uygun over de Stichting Allochtonen en Kanker, die in staat is geweest in korte tijd vele honderden allochtone kankerpatiënten te bereiken en verder te helpen in het Nederlandse systeem van gezondheidszorg.

Debat Provinciale Statenverkiezingen

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseren de LOM Samenwerkingsverbanden een politiek debat, waarin politici van uiteenlopende partijen vragen beantwoorden die migrantenorganisaties hen voorleggen.
Het debat vindt plaats op donderdag 17 februari 2011 van 19.00 - 21.30 uur in Culturalis Theater, Hobbemastraat 120 in Den Haag.
Het NOOM ondersteunt de oproep om te gaan stemmen van harte en geeft de uitnodiging voor het politieke debat graag aan u door. Voor meer informatie, klik hier>>

Effectief vrijwilligersmanagement

PGO Support organiseert ook dit jaar enkele trainingen speciaal voor de ouderenorganisaties. Een daarvan betrefteen driedaagse cursus rond het ontwikkelen van een aantrekkelijk vrijwilligersbeleid op lokaal en regionaal beleid. Deze training staat ook open voor de achterban van het NOOM. Vorig jaar hebben enkele bestuursleden van de lidorganisaties van het NOOM deelgenomen. Hun reacties waren zeer positief. Zij hebben goede handvatten gekregen om te werken aan vrijwilligersbeleid en vonden de interactie met de leden van de andere ouderenbonden stimulerend en leerzaam. 
De cursus Effectief vrijwilligersmanagement vindt plaats in het Piet van Dommelenhuis, Churchilllaan 11 in Utrecht op 1 en 29 maart en 4 april. Er zijn geen kosten aan verbonden. U betaalt wel 100 euro 'statiegeld', die u weer retour krijgt als u de cursus heeft bijgewoond.
Voor meer informatie en aanmelding, klik hier>>

Zorg voor je ouders

Het NOOM participeert in een belangrijk en zorgvernieuwend project, getiteld Zorgvoorje ouders.nl. Dit driejarige project is een initiatief van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en Marokko Media en maakt deel uit van het netwerk Kring Ouderenzorg AMC. Zorg voor je ouders.nl is geselecteerd door het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Zorgvoorjeouders.nl is een reeds bestaande site voor Marokkaanse jongeren die zorg dragen voor hun ouders. Door hen toe te rusten met praktische informatie en tips kunnen die jongeren het gat tussen hun ouders en de medische zorg helpen dichten. De site is zeer succesvol en absoluut een good practice die navolging verdient. Momenteel wordt de site wetenschappelijk onderzocht door het AMC. Later zullen naar dit goede voorbeeld specifieke sites gemaakt worden voor jongeren van Turkse, Surinaamse en Chinese herkomst.

Ten behoeve van het onderzoek zijn we op zoek naar Marokkaanse jongeren die op een of andere manier zorgen voor hun ouders. In kleine groepen zullen verschillende vragen besproken worden. Er staat een kleine vergoeding tegenover. De bijeenkomsten zullen worden gehouden op het kantoor van Marokko Media in Amsterdam.

Heb je interesse? Vul dan een formulier in en stuur het aan Soumaya Azzagari, Soumaya@marokkomedia.nl.
Wees er snel bij, want vol=vol!

Voor het aanmeldingsformulier voor jongens/jonge mannen, klik hier>>
Voor het aanmeldingsformulier voor meisjes/jonge vrouwen, klik hier>>
Voor meer informatie over het project Zorg voor je ouders, klik hier>>
Bekijk de site Zorgvoorjeouders.nl, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.