Logo
NIEUWSBRIEF   
17 februari 2011   

Themadag gezondheid na je 65ste

In samenwerking met de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) organiseert het NOOM op zaterdag 12 maart 2011 een themadag, getiteld Gezondheid na je 65ste: ouderdom is geen ziekte!
De dag is bedoeld voor kaderleden en actieve vrijwilligers van alle lidorganisaties van het NOOM en andere organisaties die zich inzetten voor oudere migranten.
Locatie: Kumpulan Bronbeek in Arnhem.
Tijd: 10.00 - 16.30 uur.
De themadag bestaat uit twee onderdelen. Tijdens het ochtendprogramma wordt u geïnformeerd over het actuele beleid en de inzichten op het gebied van gezondheid. Zelfzorg, zelfmanagement, eigen verantwoordelijkheid en preventie zijn hierin centrale begrippen.
Het middagprogramma bestaat uit workshops, waarin belangrijke onderwerpen op het gebied van gezondheid van ouderen aan de orde komen. De workshops zijn tegelijk voorbeelden van activiteiten die u ook binnen uw eigen organisatie kunt oppakken.
Deelname aan de themadag is gratis. Reiskosten zijn voor uw eigen rekening.
Het aantal plaatsen is beperkt!Op de themadagen van het NOOM wordt altijd hard gewerkt, maar er is ook tijd voor ontspanning 

U kunt zich opgeven door een opgaveformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 4 maart 2011 in te sturen of een email met de gevraagde gegevens te sturen naar heygele@netwerknoom.nl.
Voor de uitnodigingsbrief, klik hier>>
Voor het programma met overzicht van de workshops, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Diversiteit in pijnbeleving

Op 27 januari 2011 organiseerde PGO Support in samenwerking met Stichting Allochtonen en Kanker en het NOOM een bijeenkomst over diversiteit in pijnbeleving en pijnbestrijding. De bijeenkomst was de eerste in een serie van drie inhoudelijke bijeenkomsten over diversiteit voor patiënten- en migrantenorganisaties.
Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op diversiteit in beleving van pijn en wat dit voor betekenis heeft voor zorgverleners. Ook de nieuwste inzichten op het gebied van het omgaan met pijn kwamen aan de orde.
Voor het verslag, klik hier>>

  

De volgende bijeenkomsten zijn op:
• 26 mei 2011: dementie
• 27 oktober 2011: terminale zorg.
U kunt zich t.z.t. hiervoor aanmelden via de website van PGO Support: www.pgosupport.nl

Presentatie methodiek dementievoorlichting

Pluspunt in Rotterdam, expertisecentrum voor senioren en participatie, heeft in 2010 een project rond dementie uitgevoerd voor Turkse en Marokkaanse ouderen. Opgeleide voorlichters hebben in eigen taal voorlichting gegeven aan grote groepen en vervolgens aan kleine groepen in een huiskamersetting. Op verzoek zijn bovendien huisbezoeken afgelegd om de mensen de weg te wijzen naar de zorginstellingen. Bij de Turkse voorlichtingen is gebruik gemaakt van de film Meer dan vergeten die Unie KBO en NOOM hebben ontwikkeld. Voor de voorlichting aan de Marokkaanse doelgroepen heeft Pluspunt een dvd gemaakt waarop een verhalenverteller een verhaal vertelt over dementie in zijn nabije omgeving.
Op donderdag 3 maart 2011 presenteert Pluspunt de methodiek in het Atrium van Humanitas-Bergweg, Bergwegplantsoen 10 in Rotterdam. Het programma begint om 13.00 uur. Het eerste exemplaar van de methodiekbeschrijving zal officieel worden aangeboden aan Freddy May, coördinator van het NOOM.
Voor meer informatie en aanmeldingen, klik hier>>

Over de drempel in Waalwijk

In opdracht van de gemeente Waalwijk gaat het NOOM in 2011 aan de slag om vraag en aanbod op het gebied van zorg en welzijn voor oudere migranten beter op elkaar te laten aansluiten. Hierbij wordt samengewerkt met de lokale zelforganisaties, zoals de Turkse moskeevereniging A.K. Geylani, de Vrouwensalon, de Molukse Vrouwengroep GPPA, de Turkse vrouwengroep Motif, de Marokkaanse werkgroep, Nos Orgullo en niet te vergeten de Stichting Senioren Waalwijk. Uit de eerste gesprekken met de welzijns- en zorginstellingen komt ook van die zijde een grote betrokkenheid naar voren. In april wordt een 'markt van welzijn en geluk' georganiseerd, waarop oudere migranten uit Waalwijk en hun familie kennis kunnen maken met voorzieningen die voor hen belangrijk kunnen zijn. De markt wordt een soort ouderenbeurs waar de bezoekers bijvoorbeeld hun ogen en oren kunnen laten testen, hun bloeddruk kunnen laten meten, gezonde hapjes kunnen proeven en een rondje op een scootmobiel kunnen rijden. Later in het jaar zal een minisymposium worden georganiseerd om dieper in te gaan op interculturalisatie en afspraken te maken over de stappen die gezet kunnen worden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Freddy May, coördinator van het NOOM, may@netwerknoom.nl.

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.