Logo
NIEUWSBRIEF   
15 maart 2011   

Gezond na je 65ste: daar moet je wat voor doen!

Soms wordt het héél stil als de dagvoorzitter aan het einde van een studiedag vraagt: 'Wat neemt u mee naar huis?'. Het tegendeel gebeurde bij de afsluiting van de themadag 'Gezondheid na je 65ste: ouderdom is geen ziekte!' die het NOOM samen met de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen organiseerde op zaterdag 12 maart in Kumpulan Bronbeek in Arnhem.
De boodschappen buitelden over elkaar heen:
- dansavonden voor onze groepen om meer te bewegen
- voorlichting, voorlichting, voorlichting aan onze eigen mensen, maar ook aan huisartsen en andere professionals
- het is duidelijk dat we onze ouderen moeten helpen om het gesprek met de huisarts en andere hulpverleners aan te gaan
- ik wil graag contact met de regiogroep van de Hart en VaatGroep in mijn omgeving. Dan kan ik vertellen waar wij als oudere migranten behoefte aan hebben. 


Het was een prikkelende en uitdagende bijeenkomst voor de circa 60 actieve vrijwilligers uit de organisaties van en voor oudere migranten van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Molukse, Chinese, Caribische en Zuid-Europese herkomst. Het ochtendprogramma begon met een stevige inleiding van Robbert van Bokhoven van Pharos. Onder de samenvattende titel 'Het heft in eigen handen' liet hij de nieuwe inzichten rond gezondheid de revue passeren en maakten de aanwezigen kennis met begrippen als zelfmanagement, zelfregie, goed patiëntschap en preventie. Jozette van Aldenhoven van Unie KBO maakte vervolgens de overstap naar de betekenis van deze inzichten en het overheidsbeleid voor de ouderenorganisaties en de individuele ouderen zelf. Gonnie Kaptein van Lize leidde een al langer bestaande film in over het zorgverzekeringsstelsel, een bruikbaar middel dat met enige kanttekeningen direct ingezet kan worden.
De middag was gevuld met workshops over de zorgverzekering (m.m.v. Agis), valpreventie en het belang van bewegen (m.m.v. Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen), het gesprek met de huisarts (m.m.v. Rein Sohilait van LSMO) en Leven met een chronische ziekte (m.m.v. de Hart en VaatGroep). De workshopleiders hadden onze boodschap goed begrepen en maakten er een interactieve aangelegenheid van. Dat vertaalde zich direct in al die ideeën die de mensen mee naar huis hebben genomen.


Workshop Valpreventie en het belang van bewegen: even naar buiten!

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa vatte het totaal samen in een super-idee: 'Deze dag brengt me op een nieuw project. We doen mee met de campagne van NISB en organiseren een dansavond waarop de kok van de Hart en Vaatgroep lekkere verantwoorde hapjes maakt. Van dit evenement maken we een product dat door Agis in het basispakket wordt opgenomen, zodat het wordt vergoed. En mocht het dan toch ergens niet goed met ons gaan, dan komen we bij (de communicatietrainer van LSMO) Rein langs, die ons helpt met ons verhaal bij de huisarts of de specialist.'

NOOM en LSMO kijken met grote tevredenheid terug op de themadag. Er is veel nieuwe informatie aangedragen voor de vrijwilligers. Daarnaast zijn er nieuwe relaties gelegd met andere organisaties, waaruit zeker verdere samenwerking zal voortkomen.

Haken en ogen aan samenwerking

In steeds meer plaatsen komt samenwerking tot stand tussen organisaties van en voor oudere migranten. Dat is belangrijk, want 'samen sta je sterk'. Overheden juichen de bundeling toe, dwingen deze soms zelfs af. Maar samenwerking gaat niet altijd vanzelf. Wat gaat er goed? Wat zijn succesfactoren? En waar gaat het mis of kán het mis gaan?
Daarover ging de uitwisselingsbijeenkomst die NOOM, COSBO Stad Utrecht en CABO Amsterdam organiseerden op 14 december 2010. 
Twee goede voorbeelden werden gepresenteerd. De aanwezigen wisselden ervaringen uit en formuleerden succes- en risicofactoren.
Aan het einde van de bijeenkomst was de conclusie unaniem: de tijd was veel te kort. Er is behoefte aan meer verdieping over effectieve beleidsbeïnvloeding op lokaal niveau.
De uitwisselingsbijeenkomst vond plaats in het kader van het project Betrokken bij Buurtbeleid. De boven aan deze nieuwsbrief aangekondigde inspiratiebijeenkomst bevelen wij van harte aan voor degenen die zich verder willen verdiepen in lokale belangenbehartiging en concrete initiatieven van en voor ouderen. 
Voor het verslag van de uitwisselingsbijeenkomst, klik hier>>

Inspiratiedag Actie(f) voor ouderen

De actieve vrijwilligers van de lidorganisaties van het NOOM zetten zich op vele manieren in om de positie van de oudere migranten te verbeteren. Het wordt steeds belangrijker dat vitale ouderen op lokaal niveau zelf initiatieven ondernemen ten behoeve van de meer kwetsbare ouderen. Gelukkig zijn de migranten altijd al gewend geweest om goed voor elkaar te zorgen. In de toekomst zal het nog harder nodig zijn om een beroep te doen op elkaar. 
Daarom doet het NOOM mee met het project Betrokken bij Buurtbeleid, samen met PCOB, Unie KBO, NVOG en LOC Zeggenschap in Zorg. Samen organiseren we een inspiratiedag onder de titel: Actie(f) voor ouderen. In een groot aantal workshops krijgt u succesvolle ideeën en methodieken aangereikt, die ontwikkeld zijn binnen de ouderenorganisaties en cliëntenraden. Denk bijvoorbeeld aan preventief huisbezoek, aandacht voor levensvragen, een klussendienst, concrete tips en financiële berekeningen om dagbestedingsprojecten bij gemeenten en zorgaanbieders te bepleiten, de inzet van sociale media in het contact tussen ouderen en een hobbycentrum. Ook uit de NOOMgelederen worden mooie voorbeelden aangedragen. U kunt meteen aan de slag!
Datum: 5 april 2011
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Locatie: NBC Nieuwegein
Voor de uitnodiging, klik hier>> 
Voor een aanmeldingsformulier, klik hier>>
Na inschrijving ontvangt u een overzicht van de workshops en kunt u zich daarvoor inschrijven.
Actie(f) voor ouderen is gratis toegankelijk!

Oproep: Het eeuwige weekend!

St. Take CareTV, Unie KBO, NOOM en verslavingszorginstellingen werken aan een televisieserie over alcoholgebruik van 55-plussers . Alcoholgebruik is normaal voor veel senioren. Maar als er veel in het leven verandert - bijvoorbeeld door het wegvallen van werk of je partner - kan alcoholgebruik een probleem worden. De serie wil alcoholgebruik van ouderen bespreekbaar maken.
Ofschoon er nooit over gesproken wordt komt overmatig alcoholgebruik ook voor binnen de gemeenschappen van oudere migranten. Dus ook voor onze achterban kan 'Het eeuwige weekend' een eerste stap zijn om het gesprek aan te gaan.
We zijn op zoek naar mensen die openhartig over dit onderwerp willen praten.
De opnamen zullen plaatsvinden in de maanden april/mei.
Wilt u meer informatie? Overweegt u om uw bijdrage te leveren? Dan kunt u contact opnemen met: Anne-Mieke van den Berg/ 013 5 362 462/ annemieke@movedmedia.nl.
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.