Logo
NIEUWSBRIEF   
31 maart 2011   

Kleurrijke beurs in Waalwijk

Het is algemeen bekend: oudere migranten weten vaak niet goed de weg te vinden naar de voorzieningen. Er is sprake van aanzienlijk ondergebruik van de algemene voorzieningen die toch ook voor hen bedoeld zijn. Daarom organiseert het NOOM op zaterdagmiddag 16 april 2011 in opdracht van de gemeente Waalwijk en in samenwerking met de lokale migrantenorganisaties een speciale markt voor de oudere migranten. Tal van instellingen binnen en buiten Waalwijk hebben hun medewerking toegezegd om er een afwisselende en interactieve bijeenkomst van te maken. Op de markt is van alles te doen: bezoekers krijgen informatie over diabetes en kunnen meteen hun bloedsuiker laten prikken. De bloeddruk kan gemeten worden. Er zijn allerlei hulpmiddelen te zien en uit te proberen (zoals een scootmobiel). Een zorgappartement is opengesteld. Er is informatie over woningaanpassingen, seniorenwoningen, goede (en lekkere!) voeding, financiële tegemoetkomingen en nog veel meer.

  


Met deze middag neemt de gemeente Waalwijk een fantastisch initiatief, dat met enthousiasme is omarmd door de migrantenorganisaties én de instellingen. De markt vormt een start voor verdere activiteiten om de oudere migranten een betere toegang te bieden tot de welzijns- en zorgvoorzieningen en waar nodig de geboden ondersteuning beter te laten aansluiten op hun wensen en behoeften.
Een voorbeeld dat ook voor andere gemeenten interessant kan zijn.

Kleurrijk in welzijn en zorg, markt voor senioren in Waalwijk
Datum: 16 april 2011
Tijd: 14.00 - 18.00 uur
Locatie: BaLaDe, Balade 1 (nabij De Jonghestraat), Waalwijk
Voor de flyer, klik hier>>
Voor meer informatie kunt u terecht bij Freddy May (06 53 55 48 18) of may@netwerknoom.nl

Meer dan Vergeten

Ik was al een beetje ongerust over mijn man. Hij vergeet steeds meer en laatst was hij de weg kwijt geraakt. Daarom ben ik naar de bijeenkomst gegaan. Toen wist ik dat we echt naar de dokter moesten.

Ik moest huilen toen ik de film zag. Ik heb jaren voor mijn schoonmoeder gezorgd. Nu weet ik dat ze aan dementie leed. Had ik dat toen maar geweten, dan had ik haar beter begrepen.

De gespreksleidster liet ons ook zien hoe we het beste met onze dementerende vader of moeder om kunnen gaan. Nu doen we het thuis ook anders. We verbeteren mijn moeder niet meer steeds, als ze zegt dat ze op haar vader wacht. We zeggen bijvoorbeeld: Hij komt straks.

Dit zijn enkele reacties van deelnemers aan de ruim vijftig gespreksbijeenkomsten over dementie die Unie KBO en NOOM in samenwerking met Bureau Kleurrijk Advies heeft georganiseerd in het afgelopen jaar. Centraal daarin staat de film Meer dan Vergeten. Er zijn twee versies ontwikkeld, een voor de Turkse en een voor de Surinaamse gemeenschappen. Turkse en Surinaamse families spreken openhartig over hun zorgen en hun dilemma's rond de dementie.
Met behulp van de films hebben getrainde gespreksleiders de bijeenkomsten begeleid. Zij hebben ingezet op het bespreekbaar maken van dementie en het doorbreken van de taboes rond deze ziekte en het inroepen van hulp van buitenaf. Daaraan gekoppeld hebben de gespreksleiders nadere voorlichting gegeven over het ziekteproces en diverse vormen van ondersteuning. Ook konden zij handreikingen geven voor de dagelijkse omgang met een dementerende.

Het NOOM wil heel graag het project voortzetten en het project uitbreiden naar andere groeperingen van oudere migranten en hun families. Het pilotproject tot nu toe heeft een grote weerklank gevonden en voorziet in een grote behoefte.
De dvd Meer dan vergeten (met beide films) is te koop. De gespreksleiders zijn te boeken voor bijeenkomsten. Daarnaast worden workshops gegeven voor professionals en vrijwilligers in welzijn en zorg.
Voor een brochure met meer informatie, klik hier>>

 

NOOM vertegenwoordigers op werkbezoek aan de EU

Twee Europarlementariërs, Wim van de Camp en Lambert van Nistelrooij, beiden van het CDA, hebben de CSO (koepel van ouderenorganisaties) uitgenodigd voor een werkbezoek aan de Europese Unie in Brussel. Op 15 maart 2011 vond dit werkbezoek plaats. Het NOOM, lidorganisatie van de CSO, werd vertegenwoordigd door leden van NEHOB (Hindoe Ouderenbond), Fos'ten (Surinaamse 50+ vrouwen), OCaN (Organisatie van Caribische Nederlanders) en LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen). Presentaties werden verzorgd door beide parlementariërs over de wijze waarop het Europees Parlement werkt. Zo werd CSO erop gewezen om actief te letten op de invloed van Europese regelgeving in de zorg. Ook Maciej Kucharczyk, directeur van AGE Platform Europe, hield een inleiding. AGE Platform Europe is een Europees netwerk van ongeveer 150 organisaties die opkomen voor de belangen van ouderen in Europa. De organisatie houdt zich bezig met beleidsthema's als werkgelegenheid voor ouderen, pensioenen en gezond en onafhankelijk ouder worden. 2012 wordt uitgeroepen tot Europees jaar voor ‘Actief ouder worden'. Dit thema zou een ondersteuning kunnen zijn voor regio's en gemeenten om nieuwe initiatieven mee te ontwikkelen. Deze initiatieven moet de solidariteit tussen de verschillende generaties bevorderen. Voor meer informatie zie www.age-platform.eu.
De NOOM vertegenwoordigers hebben veel kennis opgedaan tijdens dit werkbezoek, maar zijn zich er ook van bewust dat initiatieven op Europees niveau er niet zo maar ‘even bij gedaan' kunnen worden.

Award voor Marokkaanse pionier!

We weten het al lang: het NOOM telt vele bijzondere mensen in de gelederen. dat bleek ook weer op de netwerkdag van SMN (Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders) op 13 maart 2011. Hier kreeg Driss Tabghi de Pioniers Award uitgereikt voor zijn inzet voor de belangen van de Marokkanse Nederlanders. Driss heeft zijn sporen verdiend in de regio Rotterdam, waar hij jarenlang actief is op het gebied van sociale cohesie. Momenteel is hij ook bestuurslid bij MOBiN, de Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland, lidorganisatie van het NOOM. In die hoedanigheid droeg hij afgelopen jaren zijn steentje bij aan de voorlichtingscampagnes over de AOW door organisatie van bijeenkomsten in de regio Rotterdam/Rijnmond.

  


Het NOOM feliciteert Driss Tabghi van harte en hoopt op voortzetting van de plezierige samenwerking.
Voor meer informatie, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.