Logo
NIEUWSBRIEF   
19 april 2011   

Veel kleur op ouderenbeurs in Waalwijk!

Bloedsuiker prikken: dat bleek de grote attractie op 'Kleurrijk in welzijn en zorg', de markt voor oudere migranten die het NOOM in opdracht van de gemeente Waalwijk organiseerde op zaterdag 16 april 2011. Meer dan 100 bezoekers lieten zich prikken en informeren over diabetes, een ziekte die relatief veel voorkomt bij de migrantenouderen.  


In de rij om bloedsuiker te laten prikken - Foto: Sjannie Kasbolah

Maar ook voor de demonstraties van goede schoenen en voetverzorging, hulpmiddelen, spelmaterialen voor ouderen en voor de verschillende vormen van massage was grote belangstelling. Ter plaatse meldden zich tien ouderen aan voor een cursus om te leren per computer te chatten en te bellen met hun (klein)kinderen. De bezoekers konden er ook terecht voor voorlichting over seniorenwoningen, woningaanpassingen, dagverzorging en verpleeghuiszorg, zorgverzekering en financiële tegemoetkomingen. Er waren gezonde koekjes uit Iran, er was Turkse thee, er waren massageolieën uit Indonesië. De instellingen en organisaties die zich presenteerden hadden de boodschap vooraf goed begrepen: U bent welkom, maar zorg voor een interactieve en aantrekkelijke aanpak!

Cruciaal voor het welslagen van het evenement was de grote betrokkenheid van de lokale zelforganisaties Molukse Vrouwengroep GPPA, Turkse vrouwengroep Motif, Marokkaanse Werkgroep Waalwijk, de Vrouwensalon, A.K. Geylani Moskee en Stichting Senioren Waalwijk. Zij gaven vooraf aan over welke voorzieningen en activiteiten de ouderen uit hun gemeenschappen meer informatie zouden willen hebben. Minstens twintig vrijwilligers hielpen met het maken van de hapjes, het serveren ervan, de ontvangst van de bezoekers, het rondleiden en vertalen, het scootmobielcircuit en de begeleiding naar het zorgappartement. Zij zorgden voor de grote toeloop van bezoekers: meer dan 250 Molukse, Turkse, Marokkaanse en Nederlandse ouderen en hun familieleden kwamen deze middag een kijkje nemen. 

Wethouder Sjoerd Potters van Sociale Zaken liet zich met veel plezier rondleiden. Dilek Odabasi, die de presentatie voor haar rekening nam, interviewde hem op het podium. Hij zegde de aanwezigen toe dat hij nog meer gaat ondernemen om ouderen in contact te brengen met de zorg in hun omgeving. De wethouder toonde zich zeer tevreden over de formule van de drukbezochte markt. Hij sprak zelfs al van een herhaling voor volgend jaar.


Wethouder Sjoerd Potters, tweede van links - Foto: Sjannie Kasbolah

De markt vormt onderdeel van een langerlopend traject dat het NOOM uitvoert voor de gemeente Waalwijk. De bedoeling is om verdere afspraken te maken met de organisaties in Waalwijk om de participatie van oudere migranten en hun gebruik van ondersteuningmogelijkheden te vergroten, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Heel belangrijk is daarbij om de behoeften van de ouderen goed naar voren te brengen. Een begin is gemaakt op de markt: jongeren van Team MATCH uit Waalwijk interviewden meer dan 50 ouderen om hen te bevragen op hun wensen voor de toekomst.

  
Oefenen met de scootmobiel
Foto: Hans Schellekens

AOW voorlichting voldoet aan grote behoefte

Begin maart hebben de lidorganisaties van het NOOM voor de tweede maal een voorlichtingscampagne over de AOW afgesloten. In de periode tussen september 2010 en februari 2011 zijn in totaal 45 bijeenkomsten georganiseerd voor ouderen uit de Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Zuid-Europese, Chinese, Molukse, Caribische en vluchtelingengemeenschappen. Meer dan 2.000 mensen hebben zich laten informeren over hun rechten en plichten rond de AOW, de afschaffing van de partnertoeslag en de recente ontwikkelingen rond de AOW en de pensioenen. Dankzij een bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in samenwerking met Stichting Pensioenkijker.nl kon het NOOM tegemoetkomen aan de enorme vraag in de achterban naar informatie. De voorlichtingen zijn verzorgd door Pensioenkijker.nl, voorlichters van het Nederlands Migratie Instituut, Lize, Sociale Verzekerings Bank en/of deskundigen uit de lidorganisaties zelf.

Bouchaib Saadane, voorzitter van MOBiN (Marokkaanse Ouderen Bond In Nederland) verwoordde het aldus: 'Het lijkt wel of onze mensen nu pas wakker worden. Zij realiseren zich nu dat zij oud gaan worden in Nederland. Zij zijn hongerig naar informatie. Als er in een bepaalde plaats een voorlichtingsbijeenkomst is geweest, bellen ze vlak daarna uit een andere plaats om te vragen of zij ook zo'n bijeenkomst mogen organiseren!'. Sabri Bagci, voorzitter van TOF (Turkse Ouderen Federatie) benadrukt eveneens de grote behoefte: 'Onze ouderen hebben vaak financiële problemen. Goede voorlichting is heel hard nodig, zodat ze weten hoe het hier in Nederland geregeld is met de AOW.'

Conclusie van het NOOMoverleg bij de evaluatie van de campagne was dan ook, dat een vervolg zeker gewenst is. Door de opzet is het mogelijk ook oudere migranten in kleinere plaatsen, zowel binnen als ver buiten de Randstad in staat te stellen zich te informeren. Ook de kleine taalgroepen maken hier graag gebruik van. Het NOOMoverleg spreekt dan ook de hoop uit dat een nieuw vervolg weer mogelijk gemaakt zal worden en dat later dit jaar een nieuwe informatieronde gestart kan worden.

Nieuwe subsidieronde Etniciteit en gezondheid

Op 17 maart is ZonMw de subsidieronde 'Winst door verschil' van het programma Etniciteit en Gezondheid gestart. 'Winst door Verschil - Etniciteit en Gezondheid' heeft als belangrijkste doel de gezondheid van en zorg aan niet-westerse allochtonen te verbeteren. Deze gezondheidswinst komt niet alleen individuen ten goede maar ook de maatschappij in de meest brede zin.
ZonMw ontvangt graag projectideeën die gericht zijn op onderzoek, ontwikkeling en/of implementatie van kosteneffectieve (cultuursensitieve) interventies c.q. ‘good practices' binnen de gezondheidszorg (cure en care) met als doel de verbetering van de gezondheid van niet-westerse allochtonen. Het gaat hier om kosteneffectiviteit variërend op het niveau van de zorginstelling, de gezondheidszorg in zijn geheel en de maatschappij. De deadline is op 10 mei 2011.

Voor meer informatie over het programma Winst door Verschil op de website van de ZonMw, klik hier>>
Voor een volledige beschrijving van de oproep, klik hier>>

Let op! Patiëntenorganisaties kunnen niet zelf indienen maar wel samen met een instelling/praktijk waar zorg wordt verleend of een onderzoeksinstelling als hoofdaanvrager.

Werkconferentie clientmonitor AWBZ

Op vrijdagmiddag 20 mei vindt de afsluitende werkconferentie plaats van de Cliëntmonitor AWBZ. In de bijeenkomst wordt stilgestaan bij de informatie die 2 jaar meldacties en onderzoek in de AWBZ heeft opgeleverd. Tevens komt aan de orde wat deze bevindingen betekenen voor de veranderingen in de AWBZ die de regering voornemens is.
Datum: 20 mei 2011
Tijd: 13.30 - 17.00 uur
Locatie: NBC Nieuwegein
Voor de uitnodiging, klik hier>>
Deelname aan de werkconferentie gratis. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding. Het aantal plaatsen is beperkt!

Afmelden nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.