Logo
NIEUWSBRIEF   
4 mei 2011   

Dementie en diversiteit

PGO Support organiseert in samenwerking met het NOOM en de Stichting Allochtonen en Kanker (SAK) in 2011 drie studiebijeenkomsten over diversiteit. Deze bijeenkomsten worden gekenmerkt door uitwisseling tussen autochtone en allochtone organisaties.
Op donderdag 26 mei staat het onderwerp diversiteit en dementie centraal.
In de migrantengemeenschappen wordt vaak anders tegen ziekte en gezondheid aangekeken dan in Nederland gebruikelijk is. Aan de hand van de ziekte dementie wordt ingegaan op:

•Opvattingen over ouderdom;
•Taboes rond ziekte;
•Opvattingen over zorg voor je ouders;
•Dilemma's bij de familie rond het inroepen van hulp van buitenaf.

Deze onderwerpen zijn niet alleen in het kader van dementie van belang, maar geven ook in meer algemene zin inzicht in het benaderen en bereiken van allochtone doelgroepen. 
Tijdens de bijeenkomst wordt de fim Meer dan vergeten vertoond, er zijn twee inleiders en aansluitend gaat het gesprek over de vraag: Wat betekent dat voor het werk van patiëntenorganisaties en migrantenorganisaties?

Datum: donderdag 26 mei 2011
Tijd: 17.00 - 20.00 uur
Locatie: PGO Support, Churchilllaan 11 (17e etage), Utrecht

Toegang is gratis. Wel graag vooraf aanmelden. Voor broodjes wordt gezorgd!
Voor meer informatie en aanmelding, klik hier>>

Skanfonds: aandacht voor levensvragen en ouderen

Skanfonds is een fonds dat zich inzet om mensen in kwetsbare posities de kans te bieden om te participeren in de samenleving zodat hun kwaliteit van leven verbetert. In 2011 en 2012 gaat Skanfonds aandacht besteden aan het thema: levensvragen en ouderen. Daarbij is de aandacht met name gericht op (vrijwilligers) projecten voor thuiswonende en geisoleerde ouderen maar ook op innovatieve projecten voor ouderen in zorginstellingen. Er zijn financieringsmogelijkheden voor de start, doorstart en implementatie van een project gericht op activiteiten zoals bv. deskundigheidsbevordering van medewerkers, gespreksgroepen voor ouderen over dit thema en dergelijke.
Voor meer informatie, klik hier>>

Handboek participatie van ouderen

In het kader van 'Krachtig cliëntperspectief binnen het NPO' is een handboek samengesteld om ouderen te ondersteunen bij het meepraten over gezondheids- en welzijnsinitiatieven. In het Handboek vindt u handige informatie en tips. Zo wordt u aangemoedigd om na te denken over uw eigen rol. Op welke wijze wilt u betrokken zijn? Doet u mee op persoonlijke titel of voor een achterban? Ook kunt u lezen hoe u effectief kunt onderhandelen, of een constructief gesprek kunt voeren. Zaken die van belang zijn om op een goede manier te kunnen participeren. Of tips hoe u de achterban kunt raadplagen. En hoe u diezelfde achterban in een later stadium kunt informeren over de stand van zaken.
Het Handboek participatie van ouderen in zorg- en welzijnsprojecten is te bestellen bij:
CSO
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T 030 276 99 85
E cso@ouderenorganisaties.nl
U betaalt alleen de verzendkosten.
U kunt het handboek ook downloaden, klik hier>>
Voor meer informatie over het Nationaal Programma Ouderenzorg, de rol van de ouderenorganisaties daarbinnen en de inbreng vanuit het NOOM, klik hier>>

Afmelden nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.

Signalen? Signaleren!

In een tijd van steeds verdergaande bezuinigingen raken ouderen steeds meer op zichzelf en hun directe omgeving aangewezen. Zelfredzaamheid is natuurlijk een goede zaak. Maar er kan een moment komen dat er meer en andere hulp geboden is. De organisaties van (oudere) migranten kunnen een bijdrage leveren door goed te observeren hoe het met de ouderen gaat en bijtijds ondersteuning te organiseren. De vrijwilligers die actief zijn voor de oudere migranten krijgen langs allerlei wegen signalen binnen en kunnen knelpunten signaleren.
Wat zijn relevante signalen? Hoe signaleer je? En wat doe je met deze signalen? Hoe gebruik je signalen om het lokaal beleid te beïnvloeden?

Daarover gaat de handreiking 'Signalen? Signaleren!' die is samengesteld vanuit het project Betrokken bij Buurtbeleid. In dit project werken PCOB, Unie KBO, NOOM, NVOG en LOC Zeggenschap in Zorg samen om belangenbehartiging van kwetsbare ouderen en projecten voor deze groepen verder te ontwikkelen.
Voor de handreiking 'Signalen? Signaleren!', klik hier>>