Logo
NIEUWSBRIEF   
17 mei 2011   

Actie(f) voor ouderen: veel inspiratie!

Op 5 april 2011 organiseerden PCOB, Unie KBO, NOOM, NVOG en LOC Zeggenschap in zorg een studiedag ‘Actie(f) voor ouderen'. Ongeveer 100 ouderen kwamen bij elkaar om activiteiten van 'vitale ouderen voor kwetsbare ouderen' zichtbaar te maken en elkaar te inspireren tot nieuwe initiatieven. We mogen terugkijken op een mooie en veelzijdige dag, waarop ook vanuit de NOOMgelederen goede voorbeelden zijn gepresenteerd en vernieuwende ideeën zijn opgedaan.

Dagvoorzitter Gijp Van Soest, tevens voorzitter van ouderenkoepel CSO, opende de inspiratiedag. In zijn betoog pleitte Van Soest voor veel lokale contacten met politici. Belangenbehartigers en politici zouden een plek moeten hebben (een soort 'Nieuwspoort', zoals in Den Haag bestaat voor de landelijke politiek), waar zij op informele wijze ervaringen kunnen delen en nieuwe ideeën kunnen genereren. 
Cretien van Campen (onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau) was uitgenodigd om een aantal belangrijke bevindingen uit de recent verschenen rapportage 'Kwetsbare ouderen' toe te lichten. Ook verkende Van Campen de vraag wat ouderen zou kunnen beschermen tegen kwetsbaarheid.
Voor zijn presentatie, klik hier>>
Voor de journalistieke samenvatting van de SCP-rapportage Kwetsbare ouderen, klik hier>>

  

Daarna was het tijd voor twee stevige rondes met workshops rond succesvolle lokale initiatieven, waarmee de eigen kracht en mogelijkheden van ouderen worden aangeboord. Een kleine greep: huisbezoek, maatjesprojecten, voorlichting over dementie, een hobbycentrum voor ouderen, centrum voor levensvragen, zorg voor de mantelzorger.
Voor een overzicht van alle presentaties, klik hier>>
Via de website van het NOOM zijn de presentaties te downloaden, klik hier>>.

Tijdens de inspiratiedag zijn een aantal portretten van mensen gemaakt die vanuit hun passie of beroepsmatig zelf een initiatief in hun eigen omgeving hebben ontplooid. Klik hier>>NOOM wint stimuleringsprijs NUZO

Voor het NOOM was het nog moeilijk om te kiezen welke best practices in de ouderenzorg we wilden insturen naar de NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen). Want binnen het NOOM en de lidorganisaties zijn tal van voorbeelden te vinden van vernieuwende en doeltreffende activiteiten voor ouderen in onze achterban. Met het project 'Bewegen en cognitieve stimulatie' viel het NOOM in de prijzen, net als zes andere organisaties.

De methodiek is ontwikkeld door Laura Kerszenblatt, bewegingswetenschapper en trainer. Zij leert ouderen op een plezierige manier bewegen door het gebruik van muziek en spelvormen. Deze lichamelijke stimulatie combineert zij met geheugenspel, het oplossen van raadsels en dergelijke. Dit leidt tot een significante verbetering van de kwaliteit van leven.
In een workshop op de projectendag van het NOOM op 4 november 2010 bleek het enthousiasme van de actieve vrijwilligers van het NOOM voor deze aanpak.

  

Positieve aspecten zijn:

  • de werkwijze is ongedwongen: spelenderwijs
  • de werkwijze is herkenbaar: muziek en onderwerpen kunnen aangepast worden naar de belevingswereld van de deelnemers
  • de methode is goed toepasbaar in ontmoetings- en dagopvangprojecten.
  • de deelnemers worden op verschillende niveaus geprikkeld: geheugen, motoriek en concentratie. 
  • interactie wordt gestimuleerd

Met de gewonnen prijs kan het NOOM in de provincie Utrecht aan de slag met het uitdragen van de methodiek.

Wet Publieke Gezondheid biedt kansen

Op maandag 6 juni organiseren de Samenwerkende Bonden van Ouderen In Gelderland (SBOG) een informatiebijeenkomst. Janneke van der Hoek van UnieKBO zal uitleg komen geven over de Wet Publieke Gezondheid (WPG).
Gemeenten hebben een belangrijke taak. Zij zijn verantwoordelijk voor de publieke gezondheid van hun burgers, waaronder de ouderen. Elke vier jaar maakt de gemeente een Nota gezondheidsbeleid waarin beleidskeuzes voor de publieke gezondheidszorg worden neergelegd. Vele partners zijn hierbij betrokken.
Ook voor de organisaties van oudere migranten kan de WPG aanknopingspunten bieden om bijvoorbeeld preventieactiviteiten, zoals valpreventie en bewegen of voorlichting over ziekten die in bepaalde etnische gemeenschappen relatief meer voorkomen van de grond te krijgen. Het kan interessant zijn om in de eigen gemeente uit te zoeken hoe het WPG-beleid er uit ziet en welke partners hierbij betrokken zijn. Op de bijeenkomst SBOG zal het tweede deel van de bijeenkomst gewijd worden aan de WPG.
Datum: maandag 6 juni 2011
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11 in Westervoort
Voor actieve vrijwilligers uit de achterban van het NOOM in Gelderland zijn een aantal plaatsen beschikbaar.
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij Maria Smits (E: maria@sbog.nl of T: 0481 453680)

Mag ik deze dans van u?

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Consument en Veiligheid zijn gestart met een campagne om 65plussers zoveel mogelijk aan het bewegen te krijgen. Onder de enthousiasmerende titel: 'Mag ik deze dans van u?' zet de campagne in op de organisatie van lokale dansfeesten in oktober 2011. Meer beweging vermindert het aantal valongevallen. Het houdt mensen langer gezond en zelfstandig. En dat is ook voor de oudere migranten van belang.

In de campagne liggen goede mogelijkheden voor de organisaties van oudere migranten. Want de campagne legt veel nadruk op deelname van allochtone senioren en ouderen in achterstandswijken. 
'Mag ik deze dans van u?' stimuleert gemeenten en organisaties om dansfeesten te organiseren als promotiemiddel voor bewegen. Het dansfeest moet de start zijn om meer ouderen structureel aan het bewegen te krijgen. Samenwerking tussen meerdere partijen (gemeente, fitnessscholen, dansscholen, sportclubs en organisaties van ouderen) is daarbij van belang. Op het dansfeest moeten ook organisaties aanwezig zijn die beweegactiviteiten voor ouderen aanbieden. Wie een dansfeest organiseert maakt kans op een bijdrage van 500,-. Let op: Wees er snel bij, want er is voor deze aanmoedingsbijdrage een beperkt budget beschikbaar!
Voor meer informatie over de voorwaarden, klik hier>> 

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.