Logo
NIEUWSBRIEF   
17 augustus 2011   

Oproep: Doe mee met webenquête 50 + Werkt!

Langer doorwerken is de boodschap. Met de verhoging van de AOWleeftijd moeten ouderen langer aan het werk blijven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.De arbeidsmarkt is de motor van de economie. Volgens het Centraal Economisch Plan 2011 dreigt de arbeidsmarkt snel krap te worden. De vraag naar arbeidskrachten zal stijgen, vooral in bepaalde sectoren, o.a. in de zorg, het onderwijs en de techniek. Door de toenemende vergrijzing en de verhoging van de AOW leeftijd is het nodig dat veel meer mensen aan het werk blijven. Maar werkgevers willen vaak liever geen oudere, maar juist jongere werknemers. De arbeidsparticipatie van 50 plussers moet worden gestimuleerd en aantrekkelijker worden gemaakt. Dat is wat het project ‘50 + Werkt' van de samenwerkende ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en NOOM beoogt te bereiken. Het project wil de arbeidsmarktpositie van mensen tussen de 50 en 65 jaar versterken. Dat geldt ook voor oudere migranten, wiens positie er minder fraai uitziet, vanwege hun arbeidsverleden in veelal slechte omstandigheden, een lage scholingsgraad en onvoldoende oriëntatie van de eerste generatie op de Nederlandse samenleving. Langer doorwerken voor deze groep, indien mogelijk, zou hun financiële positie kunnen verbeteren, waardoor ze minder kwetsbaar zullen worden. NOOM wil een belangrijke bijdrage leveren aan dit project om de positie van 50 + oudere migranten te verbeteren.

Foto: Robert de Hartogh 

Het project 50+ Werkt wil laagdrempelige instrumenten en methodieken ontwikkelen om langer doorwerken te bevorderen door: - stimulerende maatregelen te nemen - belemmeringen weg te nemen - beeldvorming positief te beïnvloeden. Het project zal in samenwerking met de doelgroep van NOOM en zijn lidorganisaties worden uitgevoerd.

Om meer inzicht te krijgen in de beeldvorming die men heeft over 50-plussers op de arbeidsmarkt, belemmeringen in de praktijk en ideeën voor maatregelen om langer doorwerken te bevorderen is een webenquête samengesteld. Deze webenquête is voor ons een belangrijk hulpmiddel om de nieuwe instrumenten en methodieken te ontwikkelen.

In de enquête worden vragen gesteld over positieve en negatieve aspecten van het werk en wordt een aantal stellingen voorgelegd. De vragen nemen ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag.
Wilt u ons helpen de enquête in te vullen? Klik hier>>
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Jaarverslag 2010

'Wie had enkele jaren geleden bij de oprichting van het NOOM kunnen bedenken dat de wereld om ons heen zo snel zou veranderen!'

Met deze vraag opent NOOMvoorzitter Christina Harrevelt haar voorwoord bij het verslag over de activiteiten van het NOOM in 2010. Zij uit haar zorg over de actuele ontwikkelingen, maar is ook zeer tevreden over de wijze waarop het NOOM zich ontwikkelt: 'Soms is het guur in Nederland. Maar met elkaar genereren we toch veel warmte. We blijven onze schouders eronder te zetten. In deze tijd hoeven we ons niet af te vragen of dat wel nuttig is!'.

Voor het jaarverslag 2010, klik hier>>

Weer kaarten beschikbaar voor de 50 Plus Beurs

Met veel plezier mag het NOOM ook dit jaar weer gratis toegangskaarten voor de 50 Plus Beurs aanbieden aan de organisaties van oudere migranten. De jaarlijkse ouderenbeurs vindt in 2011 plaats van dinsdag 13 september tot en met zondag 18 september. In de afgelopen jaren is gebleken dat de beurs ook voor oudere migranten veel interessants te bieden heeft. Veel belangstelling is er bijvoorbeeld voor een check van ogen en oren, maar ook voor het uitproberen van massagestoelen en diverse hulpmiddelen voor ouderen. De toegangskaarten zijn gratis dankzij sponsoring van de organisatoren van de beurs.
Heeft uw organisatie belangstelling om een bezoek te brengen aan de 50 Plus Beurs? Dan kunt u contact opnemen met Freddy May, coördinator van het NOOM via may@netwerknoom.nl of 06 53 55 48 18.

MOVISIE Diversiteitsprijs ouderen

In november wordt de Diversiteitsprijs uitgereikt. Het thema van deze vijfde editie is 'Ouderen, de generatie van de toekomst'. NOOM zit in de adviescommissie voor de MOVISIE Diversiteitsprijs 2011. Coördinator Freddy May wil zich inzetten om meer aandacht te vragen voor de kracht van de oudere migrant. Oudere migranten hebben als pioniers veel kennis en ervaring opgebouwd, toen zij hierheen werden gehaald om Nederland in het begin van de zestiger jaren weer uit het economisch dal te trekken. Er mag best meer waardering en erkenning komen voor hun bijdrage aan de Nederlandse economie. Die erkenning en waardering zal ook hun participatie bevorderen, waardoor de samenleving veel meer de kracht en de potentie van deze groep kan benutten. Dat hebben ze in hun eigen kring met hun vrijwilligerswerk, mantelzorg en culturele activiteiten ruimschoots bewezen. Dit moet met meer positieve voorbeelden zichtbaar gemaakt worden.
Kent u een project waarbij 'Diversiteit en ouderen' een rol speelt?
Meldt het project dan aan. De deadline is 1 september 2011. Op de website van MOVISIE leest u meer over de Diversiteitsprijs. Daar vindt u ook een inschrijfformulier. Klik hier>> 

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.