Logo
NIEUWSBRIEF   
13 september 2011   

Nieuwsbrief NOOM verwelkomt 1000ste abonnee!

Vlak voor de zomer steeg het aantal abonnees van de digitale nieuwsbrief van het NOOM tot boven de 1.000! Sinds anderhalf jaar stelt het NOOM ongeveer eens per maand de nieuwsbrief samen. Centraal staan de eigen activiteiten van het NOOM en de lidorganisaties. Daarnaast communiceren we over ontwikkelingen en initiatieven die van belang zijn voor de oudere migranten. Onze lezers zijn voor een groot deel leden van de achterban die actief zijn als bestuurslid of vrijwilliger binnen de lidorganisaties en in lokale organisaties van en voor oudere migranten. Ook jongeren die zich in willen zetten voor kwetsbare ouderen in hun gemeenschap laten zich langs deze weg op de hoogte houden. En natuurlijk zijn heel veel medewerkers van organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg, ambtenaren, bestuurders en politici, vrijwilligers en medewerkers van collega-ouderenorganisaties vaste lezers van de NOOMnieuwsbrief. Getuige de maandelijkse reacties en de vragen die we binnenkrijgen mogen we met gepaste trots constateren dat het NOOM zich steeds verder ontwikkeld tot een vraagbaak, adviseur, informatiebron en makelaar op het gebied van de oudere migranten.

Verslag Themadag Gezondheid na je 65ste

Op 12 maart 2011 organiseerde het NOOM een zeer geslaagde themadag: 'Gezondheid na je 65ste: ouderdom is geen ziekte!'. Ruim 60 actieve vrijwilligers bogen zich over de vraag wat onze organisaties kunnen doen om oudere migranten te ondersteunen bij gezond ouder worden.

Workshop Valpreventie en bewegen

Het ochtendprogramma gaf inleidingen over de actuele ontwikkelingen op het gebied van gezondheid. Veel aandacht was er voor de nadruk op eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van gezondheid, waarop steeds meer nadruk wordt gelegd. In de middag waren er workshops over de zorgverzekering (m.m.v. Agis Zorgverzekering); zelfmanagement bij chronische ziekte (m.m.v. de Hart & Vaat Groep); bewegen en valpreventie (m.m.v. NISB); en het gesprek met de huisarts (door Rein Sohilait). De workshops boden informatie die de deelnemers direct voor zichzelf kunnen gebruiken, maar ook concrete aanknopingspunten voor activiteiten die vrijwilligers binnen hun eigen organisatie kunnen oppakken.

Workshop Leven met een chronische ziekte

Voor het verslag van de themadag Gezondheid na je 65ste, klik hier>>

Afmelden nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.

Zorghuis Sefkat is open!

Na een lange en zeer zorgvuldige voorbereiding is op 12 september zorghuis / verpleeghuis Sefkat in Boxtel gestart met het bieden van leefstijlgerichte verpleeghuiszorg aan Turkse en Marokkaanse ouderen of aan hen die zich prettig voelen binnen deze leefstijl. Het verpleeghuis sluit aan bij de behoefte van deze ouderen op het gebied van eten, geestelijke zorg, activiteitenbegeleiding en communicatie. Een gemengd team van ondermeer Turkse en Marokkaanse verzorgers en verpleegkundigen bieden in een warme, mediterrane sfeer 24 uur verpleeghuiszorg aan. Binnen Sefkat kunnen 18 mensen verzorgd en verpleegd worden met psychogeriatrische en of somatische zorgvragen of vragen die hieraan gerelateerd zijn. De komende weken zullen de eerste bewoners opgenomen worden.
Sefkat is een initiatief van Zorg Groep Elde. Vanuit het NOOM is geparticipeerd in de klankbordgroep om dit bijzondere huis te realiseren.
Voor meer informatie over zorghuis Sefkat, het maken van een bezoekafspraak of voor inschrijving op de wachtlijst kunt u terecht bij Deniz Özkanli, coördinator, T 06 30122133 of E d.ozkanli@zge.nl. Voor de website van Sefkat, klik hier.


Beeld van de inrichting van Zorghuis Sefkat

Vanaf vandaag is ook het boek 'In Holland staat een huis, de oprichting van Zorghuis Sefkat' beschikbaar. De oprichters van Sefkat hebben een lange, intensieve weg afgelegd. Graag delen zij hun kennis en ervaringen van deze reis met u. Ze bleven geloven in het belang van een goede leefomgeving voor iedereen. Met deze intentie hebben zij voor Turkse en Marokkaanse ouderen Zorghuis Sefkat gecreëerd. Zorg met aandacht voor diversiteit is een eerste stap naar toekomstbestendige zorg. Het boek is te bestellen bij Zorghuis Sefkat via T 0411-653811 of E d.ozkanli@zge.nl.

Wonderen met weinig geld

Het NOOM krijgt steeds meer signalen over financiële problemen in de achterban. Over de hele linie krijgen de kwetsbare groepen, waar ook de oudere migranten toe behoren, te maken met een stapeling aan financiële tegenvallers als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen. Getuige het aantal uitnodigingen dat wij ontvangen worden in veel gemeenten initiatieven genomen in het kader van armoedebeleid. Het is belangrijk dat beleidmakers daarbij ook oog krijgen voor de specifieke problematiek van de oudere migranten, en met name de oudere migrantenvrouwen.

Daarom heeft het NOOM samen met de FNV Vrouwenbond het project Wonderen met weinig geld geïnitieerd. Wereldwijd krijgt armoede steeds meer het gezicht van een vrouw. Dat geldt ook voor Nederland. Vrouwen en met name oudere vrouwen hebben extra te lijden onder de financiële crisis. Zij behoren relatief vaak tot de laagste inkomensgroepen. Velen van hen zijn niet economisch zelfstandig. Anderen zijn als weduwe of gescheiden vrouw gedurende vele jaren aangewezen op een zeer laag inkomen.
Met het project Wonderen met weinig geld willen we 50plus vrouwen uit verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact brengen, hun situatie, ervaringen en inzichten laten delen en de eigen inkomenssituatie en de mogelijkheden om die te verbeteren bespreekbaar maken. Vrouwen zijn van jongs af aan gewend om met weinig geld om te gaan. Ze kunnen wonderen doen met weinig geld. Daar ligt ook hun kracht. Met dit project proberen we die kracht te versterken.

Tijdens het project werken de deelnemende vrouwen in gespreks- en ontmoetingsbijeenkomsten onder andere aan een Tipwijzer met goede tips uit de praktijk. Dit groeidocument zal vanaf eind december op de NOOMwebsite te zien zijn. Ook wordt informatie verzameld over de culturele aspecten die een rol spelen bij de besteding van het inkomen, de keuzes die gemaakt worden en de oplossingen die gevonden worden. Deze informatie zal in een vervolgtraject gebruikt worden om beleidmakers, ambtenaren, ouderenadviseurs en andere betrokkenen te attenderen op de specifieke positie van oudere (migranten)vrouwen in het kader van armoedebeleid.

Wonderen met weinig geld wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidies van SKANFonds, Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK.

Voor meer informatie over het project 'Wonderen met weinig geld' kunt u contact opnemen met Yvonne Heygele, T 06 133 54 327 of E heygele@netwerknoom.nl