Logo
NIEUWSBRIEF   
27 september 2011   

Geld voor deskundigheidsbevordering!

Het NOOM heeft goed nieuws! We hebben - na een eerste afwijzing - deze zomer een nieuwe aanvraag voor deskundigheidsbevoerdering van onze vrijwilligers ingediend. Deze is gehonoreerd. Het is jammer dat we nu alleen nog maar activiteiten in de tweede helft van 2011 kunnen organiseren. Maar we zijn erg blij dat we nu wel meteen van start kunnen gaan.

In de afgelopen jaren heeft het NOOM dankzij de subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport veel mooie activiteiten kunnen organiseren. Grote winst is gelegen in de groei van de onderlinge verbondenheid van de organisaties van en voor oudere migranten. We hebben veel kunnen leren van elkaar. We hebben succesvolle ideeën en methodieken aan elkaar overgedragen. Samen is gewerkt aan de versterking van de afzonderlijke lidorganisaties en het NOOM als samenwerkingsverband. Met een relatief bescheiden bedrag hebben we al veel kunnen bereiken.

Het ziet ernaar uit dat het de laatste keer is dat het Ministerie mogelijkheden biedt voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Ook hier slaan de bezuinigingen toe. Onze bijeenkomsten worden altijd druk bezocht en voorzien in een duidelijke behoefte.
Dus maak vooral gebruik van de activiteiten die we de komende maanden organiseren!

Themadag: Bezuinigingen - wat nu?

Iedereen heeft het er over: Waar moet het heen met al die bezuinigingen? De bezuinigingen hebben gevolgen voor mensen persoonlijk, maar ook voor de organisaties. Daarom organiseert het NOOM op dinsdag 25 oktober een themadag onder de titel 'Bezuinigingen - wat nu?'.
De dag is bedoeld voor kaderleden en actieve vrijwilligers van de lidorganisaties van het NOOM en andere organisaties die zich inzetten voor oudere migranten.  

In het ochtendprogramma wordt een schets gegeven van de gevolgen van de bezuinigingen voor de ouderen in het algemeen en de oudere migranten in het bijzonder. Tegelijk wordt vooruitgekeken naar de perspectieven voor de toekomst. Tijdens workshops in het middagprogramma zullen de workshopleiders ons laten zien langs welke wegen we in deze veranderende tijden nog wél dingen voor onze ouderen tot stand kunnen brengen.

Datum: dinsdag 25 oktober 2011
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Hotel Van der Valk, Breukelen

Voor de uitnodiging, klik hier>>
Voor het programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

50 Plus Beurs krijgt steeds meer kleur

Dit jaar is de deelname van de oudere migranten aan de 50 Plus Beurs weer verder uitgebreid. Dankzij inspanningen van het NOOM wordt de 50 Plus Beurs steeds meer toegankelijk voor oudere migranten. Dit jaar hebben meer dan 1.100 ouderen uit onze achterban een bezoek gebracht aan de beurs voor ouderen die van 13 tot en met 18 september plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht. Het NOOM stond er alle dagen met een eigen stand.
Op zaterdag 17 september organiseerde Fos'ten (Surinaamse 50 plus vrouwen) een eigen programma in een zijzaal onder de titel Moni Tori (Surinaams voor 'verhalen over geld' - ook hier was er dus aandacht voor de lastige tijden waarin we verkeren!). Aansluitend gingen de aanwezigen uiteraard ook naar de beurs.
Vanaf half vier verzorgde Chun Pah, de Chinese lidorganisatie van het NOOM een gevarieerd optreden met zang, dans en t'ai chi. Collega-ouderenbond maakte hiervoor ruim baan op het eigen podium, waarvoor onze hartelijke dank!

Voor vragen rond remigratie

Blijf ik in Nederland of ga ik terug naar mijn herkomstland? Dit is een moeilijke vraag voor veel oudere migranten in Nederland.

Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) biedt migranten informatie en begeleiding op alle terreinen die verwant zijn aan vrijwillige remigratie. Zo kunnen zij zélf een weloverwogen en verantwoorde keuze maken voor het land waar zij het liefst hun oude dag willen doorbrengen. In het kader van remigratie verstrekt het NMI informatie over bijvoorbeeld verblijfsdocumenten, export van uitkeringen zoals de AOW, pensioenen, verzekeringen, schulden, en het zorgaanbod. Indien de migrant een definitieve keuze maakt voor vertrek biedt het NMI deskundige hulp en ondersteuning bij het afwikkelen van administratieve zaken en de voorbereiding daarvan. De dienstverlening van het NMI is gratis.

Op uitnodiging van migrantengroepen en -organisaties, geeft het NMI groepsvoorlichtingen. Hier komen de Remigratiewet en remigratiemogelijkheden aan de orde. Voor meer informatie over de Groepsvoorlichtingen kunt u contact opnemen met Margreet Macco,
T 030 234 29 36 of E margreet.macco@nmigratie.nl.  

Migranten die telefonisch advies willen, kunnen bellen met de Remigratie-infolijn T 030 236 42 45 of een vraag stellen via http://www.nmigratie.nl/contact.php.

Voor een persoonlijk gesprek op afspraak zijn migranten welkom bij een van de NMI-spreekuurlocaties in het land. Zie www.nmigratie.nl of bel: 030 234 29 36 .

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.