Logo
NIEUWSBRIEF   
7 oktober 2011   

Terminale zorg en diversiteit

Voor de derde maal op rij organiseren PGO Support, Stichting Allochtonen & Kanker en het NOOM een studiebijeenkomst over diversiteit.

Datum:      donderdag 27 oktober 2011
Tijd:           17.00 - 20.00 uur
Locatie:     PGO Support, Churchilllaan 11, 17e etage, Utrecht

De bijeenkomst is bedoeld om contact te bevorderen tussen patiëntenorganisaties en organisaties van migranten en daarmee input te leveren voor het versterken van het migranten- en diversiteitsbeleid. 
Het programma biedt concrete informatie vanuit de praktijk en veel gelegenheid tot vragen en uitwisseling.

U kunt zich aanmelden via de agenda op de website van PGO Support. Daar vindt u ook meer details over het programma. Klik hier>>

Van de twee eerdere bijeenkomsten over diversiteit kunt u de verslagen hier bekijken:
Voor Diversiteit en pijnbeleving en pijnbestrijding, klik hier>>
Voor Diversiteit en dementie, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.

Voorlichting over AOW opnieuw van start!

Eerder dit jaar meldden we al dat de vraag naar informatie over de AOW en de afschaffing van de partnertoeslag vanuit de oudere migranten onverminderd hoog blijft. Daar komt nog bij dat er de laatste tijd wel erg veel verandert of dreigt te gaan veranderen. Omdat vrijwel alle oudere migranten te maken hebben met een onvolledige AOW komen de wijzigingen bij hen extra hard aan.
Gelukkig heeft het NOOM dit jaar, door bemiddeling van Stichting Pensioenkijker.nl, opnieuw de mogelijkheid gekregen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om voorlichtingsbijeenkomsten te gaan verzorgen. In de periode tot en met februari 2012 zal op veel plaatsen voorlichting gegeven worden.  
Deze keer pakken we het iets anders aan. In alle lidorganisaties zijn voorlichters getraind die zelf de voorlichtingen zullen gaan verzorgen. Daarmee kunnen we het bereik in de komende periode van oktober 2011 tot en met februari 2012 verder vergroten.

Groepsvoorlichting: gratis service van Agis

Vijf jaar na de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel zitten nog steeds veel mensen met vragen. Heb ik wel de goede zorgverzekering? Betaal ik niet teveel? Heb ik een aanvullende verzekering nodig? Hoe zit het als ik tijdens de vakantie ziek word in mijn land van herkomst?

Zorgverzekeraar Agis biedt de organisaties van oudere migranten gratis groepsvoorlichting aan over de zorgverzekering. De voorlichting heeft een algemeen en neutraal karakter. Aan de orde komen:
- De rechten en plichten in het zorgverzekeringsstelsel in Nederland
- Aanvullende verzekering: wat wel en wat niet?
- Welk verzekeringspakket past bij u?
- Aandachtspunten bij het kiezen van uw zorgverzekering
- Verandering van zorgverzekeraar: hoe gaat dat in zijn werk?
- Voorbereiding van vakantie in het land van herkomst
- Ziek tijdens de vakantie in het land van herkomst: wat nu?
Groepsvoorlichting kan gegeven worden in het Nederlands, Turks, Arabisch, Engels en Frans.

Een paar regels zijn van toepassing:
- Agis komt naar uw organisatie toe in de regio’s in en rond Amsterdam, Utrecht, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag en Rotterdam
- Uw organisatie zorgt zelf voor werving van deelnemers, de locatie en de ontvangst
- Minimaal 10 deelnemers.

Voor meer informatie en boekingen:
Agis Zorgverzekeringen, afdeling Groepsvoorlichting
T: 033 445 54 78
E: groepsvoorlichting@agisweb.nl

Behalve algemene voorlichting over de zorgverzekering biedt Agis ook:
- Voorlichting over de eigen zorgverzekeringsproducten van Agis
- De servicepunten in Marokko, Turkije en Suriname
- Persoons Gebonden Budget (de regels voor de administratie)
- Medewerking aan een informatiemarkt d.m..v. een stand
- Medewerking aan een evenement dat raakvlakken heeft met gezondheid of verzekering
- Spreekuur: persoonlijke advisering bij verzekeringsvragen.

Effectief vrijwilligersmanagement

Op donderdag 1 november start weer een driedaagse cursus Effectief Vrijwilligersmanagement Ouderen, georganiseerd door PGO Support.
De cursus is speciaal ontwikkeld voor ouderenorganisaties. Centraal staat het vinden, selecteren en binden van vrijwilligers.
Vanuit het NOOM hebben eerder mensen meegedaan. Zij hebben de cursus zeer gewaardeerd. Dus mocht u zich toch nader willen oriënteren op het ontwikkelen van een goed vrijwilligersbeleid, dan kunt u zich aanmelden. Klik hier>>