Logo
NIEUWSBRIEF   
27 oktober 2011   

Projectendag over terugkijken en herdenken

Het NOOM organiseert binnenkort weer de jaarlijkse projectendag. De dag is dit jaar helemaal gewijd aan het terugblikken op de migratie.
Wat heeft de migratie voor mij persoonlijk betekend?
Wat betekent de migratie voor onze groep?
Hoe staan we ervoor?
Hoe bewaren we onze geschiedenis?

Belangrijke vragen voor de oudere migranten als individu én als groep. In alle groeperingen worden herdenkingsactiviteiten georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld om elkaar te laten zien op welke creatieve en kleurrijke manieren aandacht besteed kan worden aan de migratiegeschiedenis.

Datum:        woensdag 23 november 2011
Tijd:             10.00 - 16.30 uur
Locatie:       Moluks Museum
                     Kruisstraat 313, 3581 GK Utrecht

De projectendag is bestemd voor kaderleden van de aangesloten lidorganisaties en actieve vrijwilligers die werken voor en met oudere migranten.
Het wordt een zeer interactief en afwisselend programma. Een rondleiding door het Moluks Museum maakt hiervan onderdeel uit!

Voor het programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>> 

Deelname is gratis. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

U kunt zich opgeven door het opgaveformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 17 november 2011 in te sturen of een email met de gevraagde gegevens te sturen naar heygele@netwerknoom.nl.
In de week voorafgaand aan de projectendag ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

Training Bewegen voorkomt vallen!

Als je ouder wordt heb je meer kans om te vallen. Dat kan met verschillende oorzaken te maken hebben: je wordt minder beweeglijk, het gezichtsvermogen wordt minder, de spierkracht is niet meer wat die vroeger was. Jaarlijks moeten vele duizenden ouderen naar het ziekenhuis vanwege een val in huis of op straat. Gelukkig kunnen ouderen er zelf veel aan doen om vallen te voorkomen.  

Het NOOM organiseert in samenwerking met NISB (Nederlands Instituut Sport en Bewegen) en Consument en Veiligheid een training voor actieve vrijwilligers die op willen treden als voorlichters. In een ééndaagse training worden zij hiervoor opgeleid. De training omvat onder andere:
- basisinformatie over het belang van bewegen om vallen te voorkomen
- eenvoudige testjes om ouderen aan het denken te zetten en kennis te geven over hun conditie
- bewegingsoefeningen om de groep actief te maken 
De geboden informatie kan gebruikt worden voor groepsvoorlichting, maar ook bij persoonlijk huisbezoek bij ouderen.

Datum:       donderdag 8 december 2011
Tijd:            10.00 - 16.30 uur
Locatie:      nader te bepalen

Deelnemers aan de training krijgen een handleiding en een koffertje met testmaterialen. 

Deelname is gratis. Reiskosten zijn voor eigen rekening.
Er is een beperkt aantal plaatsen. Dus meldt u snel aan door middel van het opgaveformulier!

Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Dynamisch weekend voor Zuid-Europese ouderen!

Goed om met zoveel ouderen van zoveel verschillende achtergronden bij elkaar te zijn!
Leerzaam, inspirerend, informatief.
Heel hard nodig.
Dat waren de reacties van de Zuid-Europese ouderen die deelnamen aan het weekend dat de ouderencommissie van Lize organiseerde op 8 en 9 oktober 2011. De dagen waren afwisselend en vol. Wim van Minnen van CSO (koepelorganisatie van de ouderenorganisaties) en Freddy May, coördinator van het NOOM gingen op de zaterdag in gesprek met de aanwezigen over het belang van collectieve belangenbehartiging en de actuele thema's daarbij. Tal van ideeën, knelpunten, aandachtspunten en wensen vanuit de Zuid-Europese gemeenschappen kwamen op tafel.


Laura Kerszenblat, bewegingswetenschapster, liet de deelnemers meedoen aan oefeningen voor lijf en hersenen. Er was een bonte avond met optredens.
Zondagmorgen startte opnieuw met bewegen: binnen op muziek en buiten met een fikse wandeling. Het programma werd afgesloten met een workshop over Gelukkig Oud Worden in Nederland. Yvonne Heygele, projectontwikkelaar en trainer van NOOM, stimuleerde de deelnemers na te denken over hun wensen ten aanzien van hun oude dag. Aansluitend ging men in eigen groep aan het werk om na te gaan op welke wijze de organisaties bij kunnen dragen om de ouderen in hun eigen groepering te ondersteunen. Het resultaat: een prachtig overzicht van ideeën waar de ouderencommissie van Lize en de met hen verbonden organisaties actief mee aan de slag kunnen. 

Bezuinigingen? Doorgaan!

Dat was de dringende boodschap van de themadag die het NOOM organiseerde op dinsdag 25 oktober. In de ochtend schetste Wim van Minnen, directeur van de CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties) een totaalbeeld van de bezuinigingen die afkomen op de ouderen. Met name de stapeling van maatregelen pakt slecht uit voor hen. Freddy May, coördinator van het NOOM kleurde het beeld verder in door de specifieke gevolgen voor de oudere migranten te benoemen.
In de daaropvolgende discussie klonken de zorgen door. Maar de circa 80 aanwezige actieve vrijwilligers en kaderleden uit de lidorganisaties van het NOOM lieten het hoofd niet hangen. Samen verkenden we manieren waarop we tóch met elkaar verbeteringen voor de achterban kunnen realiseren. Het zoeken naar bondgenoten, het benutten van formele kanalen zoals cliëntenraden en Wmo-raden, het informeren en betrekken van gemeenteraadsleden en wethouders bij de problematiek van de oudere migranten kwamen aan de orde.

In vier workshops gingen we 's middags dieper in op de vraag waar voor onze doelgroepen kansen liggen: belangenbehartiging door krachtenbundeling op lokaal niveau (onder leiding van Marieke Lampe van COSBO-Stad-Utrecht), bondgenootschap met een zorgorganisatie (onder leiding van Anne-Rose Abendanon van Cordaan), groepswonen voor oudere migranten (onder leiding van Najia Aajib en Emin Ustuner van Woonsaem), en kansen in de Wmo (onder leiding van Shirley Dewkinandan-Ramdas van Stichting Meander). Opvallend was de stroom aan goede ideeën en tips die ook onderling werd uitgewisseld.

Hoe zorgelijk de dag ook begon, de uitkomst was zonder meer zonnig te noemen. Dagvoorzitter Lucia Lameiro, directeur van Lize, uitte haar trots als 'dochter' van de oudere generatie die zich zo enorm strijdbaar en gemotiveerd toonde. Opgeladen en gesteund door een berg aan goede ideeën gingen de deelnemers naar huis!

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nlmet als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.