Logo
NIEUWSBRIEF   
5 november 2011   

Film Actief Oud: positief beeld van oudere migrant

Over het algemeen genomen komen de oudere migranten niet vaak in beeld. En áls de blik op hen wordt gericht dan is dat meestal omdat ze in de hoek zitten waar de klappen vallen. Dat is echter maar één (helaas reële) kant van het verhaal.
Daar staat tegenover dat de migranten van 'toen' destijds als echte pioniers naar Nederland zijn gekomen. Velen van hen tonen nog steeds het elan en de strijdbaarheid die daarbij horen.
Stichting Voorbeeld presenteert de film Actief Oud over oudere migranten en de positieve manieren van omgaan met oud worden in Nederland. Het verhaal wordt verteld door ouderen, professionals en vrijwilligers uit verschillende etnische groepen.
Diverse 'boegbeelden' uit de NOOMgelederen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de film. Dus we nodigen u graag uit om aanwezig te zijn bij de filmpresentatie!

Presentatie Actief Oud
Datum:     zaterdag 12 november 2011
Tijd:           De Gouvernestraat (vh theater Lantaarn 't Venster)
                  Gouvernestraat 133, Rotterdam

Voor de uitnodiging en informatie over aanmelden, klik hier>> 

Oudere migranten actief in het Pluspuntproject Ontdek Elkaars Wereld

Ouderen en nieuwe technologie

Nieuwe technologieën: ze lijken ver af te staan van de oudere migranten. Stichting Digital Education Foundation (DEF) uit Rotterdam laat zien dat deze ook voor oudere migranten bereikbaar zijn. In samenwerking met Stichting Prefuru organiseert DEF eind november een conferentie over de vraag: Hoe kunnen nieuwe technologieën en methodieken ingezet worden ten dienste van kwetsbare groepen zoals senioren en mensen met een beperking?

Op de conferentie zal de methodiekbeschrijving van Stichting DEF worden gepresenteerd. De ervaring leert dat deze met succes toepasbaar is bij oudere migranten. In tien bijeenkomsten leren de deelnemers omgaan met de digitale ontwikkelingen in de samenleving: het gebruik van de bankpas, de ov-chipkaart, internetbankieren, het invullen van digitale formulieren en ook bijvoorbeeld skypen met familieleden hier of in het buitenland. De training vergroot de zelfredzaamheid van de ouderen en biedt hen nieuwe mogelijkheden om hun netwerk te onderhouden en te vergroten.
Stichting Prefuru organiseert inloop-dagopvang in samenwerking met Humanitas voor verschillende groepen migrantenouderen. Deze middag laten zij zien op welke moderne en uitnodigende wijze bondgenootschappen tot stand kunnen komen tussen algemene instellingen en zelforganisaties van migranten.

Datum:      dinsdag 29 november 2011
Tijd:           13.30 - 17.30 uur
Locatie:     Humanitas, Bergwegplantsoen 10, Rotterdam

Voor de vooraankondiging en informatie over aanmelden, klik hier>>

Verslag bijeenkomst Diversiteit en terminale zorg

Het was een zeer leerrijke bijeenkomst. Daarover waren de deelnemers van de studiebijeenkomst over terminale zorg en diversiteit op 27 oktober 2011 het roerend eens. In een open en verkennende sfeer werd gesproken over dit gevoelige en voor de migrantenorganisaties ‘nieuwe’ onderwerp. Voor de andere aanwezigen was het verhelderend om deelgenoot te worden van de taboes en culturele barrières waarmee terminale zorg in de migrantengemeenschappen is omgeven.

Voor het verslag, klik hier>>

Zorghuis Sefkat wint Avicennaprijs 2011

De Avicennaprijs 2011 is deze week uitgereikt aan Zorghuis Sefkat. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een zorgverlener of organisatie die in de afgelopen periode heeft bijgedragen aan een wezenlijke verbetering van de zorg aan allochtonen.
In onze nieuwsbrief maakten we onlangs al melding van de opening van het Zorghuis in Boxtel. Al eerder ging in Den Bosch in samenwerking met Stichting Alzheimer Nederland het Alzheimer Theehuis van start. De bevindingen, ervaring en onderzoeksresultaten van Sefkat zijn gebundeld in de vorm van leerproducten die voor iedereen beschikbaar zijn op www.sefkat.nl. Het project heeft geleid tot instroom van 12 allochtone leerlingen die opgeleid worden tot verzorgende.
De jury beoordeelde het opzetten van voorzieningen voor allochtone patiënten met dementie, in een omgeving waarin geen zeer grote concentraties allochtonen aanwezig zijn, bijzonder positief. Juist dementerende mensen, die hun recente geheugen als eerste verliezen, hebben behoefte aan een hen vertrouwde omgeving waar in een voor hun bekende taal gesproken wordt. De integrale samenwerking met andere zorginstellingen, welzijnsinstellingen, maar vooral ook de opleidingen waardeert de jury positief.
Het NOOM feliciteert de mensen van Sefkat van harte met deze mooie erkenning van hun volhardende werk!

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingspartners ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.