Logo
NIEUWSBRIEF   
2 december 2011   

Terugblik op de migratie: inspirerend en heilzaam

'De mensen die er niet zijn hebben pech!'. Het klonk grappig, maar vicevoorzitter Bouchaib Saadane was ook serieus bij de afsluiting van de projectendag op 23 november 2011 in het Moluks Museum in Utrecht. Het was een zeer interessante dag die veel reacties opriep bij de meer dan 40 aanwezige kaderleden en actieve vrijwilligers uit de NOOMorganisaties. De projectendag stond dit jaar in het teken van 'Terugkijken en herinneren: Wat betekent de migratie voor ons?'. Er was veel herkenning, we konden lachen, en er was ontroering over de gedeelde ervaringen. We hebben veel geleerd over de specifieke omstandigheden van de migratie in de verschillende groeperingen, maar voelden ook een sterke verbondenheid. Oud worden in een ander land doe je niet zomaar. Terugkijken, de balans opmaken, zingeving, je verhaal vertellen. Dat is heel belangrijk.

Paulien Matze, theologe en schrijfster van het boek 'Portretten uit Bolivia, levensverhalen die inspireren', gaf de aftrap met een mooie lezing over de behoefte aan zingeving tijdens de ouderdom. Terugkijken en doorgeven horen daar op een natuurlijke wijze bij. De  lezing van Yvette Kopijn, specialist op het gebied van oral history en initiatiefneemster van Stichting Zieraad, sloot hier naadloos op aan. Zij sprak over het persoonlijke en collectieve belang van terugkijken. Het is heilzaam om jezelf een stem te geven door het vertellen van je levensverhaal. Op die manier word je je bewust van je eigen kracht en veerkracht ('Wat heb ik toch veel meegemaakt!') en het bied je de mogelijkheid om culturele kennis door te geven. Hiermee raakte Yvette een gevoelige snaar. Iedereen voelde: dit gaat óók over mij!

Na een heerlijke Molukse lunch vervolgden we in het middagprogramma met een presentatie door Kivilcim Ozmen en Gemma van Zeventer van IDTV Docs. Zij toonden fragmenten uit de documentaires Een Beter Leven en De IJzeren Vogel. In deze films vertellen Turkse en Marokkaanse ouderen van de eerste generatie over hun komst naar Nederland. Twie Tjoa van Fos'ten, de organisatie van Surinaamse 50+vrouwen binnen het NOOM, vertelde over het project Levensboek en Levenskoffer. Zij liet zien hoe je in de praktijk binnen je eigen organisatie kunt werken met levensverhalen. De dag werd besloten met een mooie rondleiding door het Moluks Museum, verzorgd door Nanneke Wigard. Onder haar plezierige leiding verdiepten de deelnemers zich kort en bondig in de specifieke migratiegeschiedenis van de Molukkers in Nederland. Diepe indruk maakte de nagebouwde kamer uit een van de barakken waarin de Molukkers zoveel jaren hebben gewoond na hun aankomst in Nederland.

Dat was tevens de kracht van deze dag. De aanwezige vrijwilligers uit de organisaties van oudere migranten zagen elkaar en zichzelf met nieuwe ogen. Opgeladen en geïnspireerd om ook in eigen kring met levensverhalen aan de slag te gaan ging iedereen huiswaarts.

In januari 2012 verzorgt Yvette Kopijn een training Oral History.
Voor meer informatie
, klik hier>>

Grijs worden we allemaal!

Onder deze titel vond op donderdag 24 november 2011 in Waalwijk een bijzondere werkconferentie plaats. Op initiatief van de gemeente Waalwijk, de lokale migrantenorganisaties en het NOOM kwamen (oudere) migranten en vertegenwoordigers van gemeente en instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg bijeen om van gedachten te wisselen. De werkconferentie vormde het vervolg op de eerder dit jaar georganiseerde multiculturele ouderenbeurs. Daar konden ouderen kennis maken met tal van voorzieningen en mogelijkheden in Waalwijk. De werkconferentie was bedoeld om te werken aan verdere ideeën en concrete afspraken om de bestaande instellingen en voorzieningen een betere aansluiting te laten vinden op de specifieke wensen en behoeften van de oudere migranten.
De belangstelling was groot! Circa 70 (oudere)migranten, professionals en vrijwilligers deden mee, onder bevlogen dagvoorzitterschap van Dilek Odabasi.

Jan Booij, pionier in de interculturele ouderenzorg, complimenteerde de gemeente Waalwijk in zijn inleiding met het initiatief. Frans Verhagen, bekend van zijn boek 'Hoezo mislukt? De nuchtere feiten over de integratie in Nederland' stak de ouderen van de eerste generatie een hart onder de riem. 'Ze hebben het heel goed gedaan! De migranten van het eerste uur zijn hier gekomen om hun kinderen een beter leven te geven. Op heel veel fronten zijn ze daar uitstekend in geslaagd', zo liet Verhagen zien.
Freddy May, coördinator van het NOOM, presenteerde de uitkomsten van een (beperkte) inventarisatie van de wensen van de oudere migranten in Waalwijk. Usman Santi, voormalig wethouder, Rob van Schaik, voormalig burgemeester en lid van Stichting Senioren Waalwijk, Jan Booij en Freddy May gaven daarop een korte reactie.

Met deze bagage gewapend gingen de aanwezigen - na een heerlijke Turkse lunch! - aan de slag in de werkgroepen. De onderwerpen kwamen voort uit de inventarisatie. Het ging om wonen en groepswonen; eenzaamheid en psychische klachten; (gezondheids)voorlichting en mantelzorgondersteuning; en ontmoeting en kennismaking met de zorg. Er lag een fikse opgave voor de werkgroepen: onderlinge kennismaking, nieuwe verbindingen maken en meteen ook nieuwe ideeën formuleren en liefst al concrete afspraken maken. Veel kaartjes werden onderling uitgewisseld. De professionals hadden een open oor voor de aanwezige migranten en legden uit waarvoor mensen bij hun organisatie terecht kunnen. En inderdaad kwam het tot concrete vervolgafspraken om bepaalde onderwerpen samen verder uit te werken.

Aan het slot van de conferentie sprak Wethouder Sjoerd Potters zijn waardering uit: 'Het is bekend dat de oudere migranten moeilijker te bereiken zijn. Vandaag is de afstand verkleind tussen de ouderen, de instellingen en de gemeentediensten. Nederlanders hebben ook veel te leren van de oudere migranten. Eigen kracht - daar zijn ze goed in.' 

Terugkijkend op dit bijzondere initiatief kan de conclusie zijn: Ook al wordt vaak gezegd dat oudere migranten moeilijk te bereiken zijn, als je een actieve en persooonlijke aanpak kiest, dan doen ze wel degelijk mee. Samen met hen is op deze werkconferentie het netwerk van en rond de oudere migranten in Waalwijk zichtbaar gemaakt. Het hoeft niet per se om grote projecten te gaan. Met kleine stapjes en een andere manier van communiceren is voor deze groeperingen al heel veel te winnen. Deze aanpak wordt vervolgd!

Strijders tegen eenzaamheid

De laatste jaren groeit de maatschappelijke aandacht voor de problematiek van eenzaamheid, zowel onder jongeren als ouderen. Met een goede aanpak kan eenzaamheid verminderd of voorkomen worden. Coalitie Erbij is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties om aandacht te vragen voor de problematiek van eenzaamheid. Het NOOM is netwerkpartner in dit samenwerkingsverband.
Tijdens de week tegen eenzaamheid in september 2011 bracht de Coalitie Erbij een mooi boekje uit met dertien portretten van gedreven mensen die zich inzetten om mensen het gevoel te geven er (weer) bij te horen. De interviews zijn gehouden door Paul Hazebroek.
George Wong,  die namens Chun Pah, de landelijke federatie van Chinese ouderenverenigingen, lid is van het NOOMbestuur, is een van de geportretteerden. Lees zijn verhaal op pagina 50!
Voor Strijders tegen eenzaamheid, klik hier>>

Dvd Actief Oud

Onlangs berichtten wij u al over de presentatie van de film Actief Oud, gemaakt door Stichting Voorbeeld. Deze film die ongeveer 40 minuten duurt brengt oudere migranten in beeld als rolmodellen. Het zijn ouderen uit verschillende etnische groepen die vrijwilligerswerk doen, sporten, bestuurslid zijn of zich bezighouden met het opzetten van woongroepen voor leeftijdsgenoten. Vanuit het NOOM is volop medewerking gegeven aan de totstandkoming van de dvd en we zijn erg trots op het resultaat!
De dvd is geschikt om individueel en in groepsverband te bekijken. Voor Turkse en Marokkaanse ouderen die slecht nederlands spreken is er een voice-over in de moedertaal. De film kan helpen om het onderwerp eenzaamheid bespreekbaar te maken met ouderen zelf of vrijwilligers.

De dvd Actief Oud + brochure met achtergrondinformatie is voor 15 euro te bestellen bij Stichting Voorbeeld, rekeningnummer: 4845388 o.v.v. 'DVD Actief Oud'. Vergeet niet uw naam, adres en email te vermelden.
Ouderenorganisaties kunnen per mail van hun organisatie een exemplaar kosteloos aanvragen.
Voor meer informatie, zie http://www.stichtingvoorbeeld.nl/

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.