Logo
NIEUWSBRIEF   
27 januari 2012   

Verslag projectendag gereed

Regelmatig wordt het NOOM door deelnemers nog gecomplimenteerd met de projectendag van 23 november 2011, georganiseerd in het Moluks Museum in Utrecht. Het thema was: Terugkijken en herinneren: wat betekent de migratie voor ons?

Met veertig actieve vrijwilligers uit de verschillende lidorganisaties besteedden we aandacht aan het belang van het terugkijken voor ieder van ons als individu, maar ook voor ons als collectief. In alle gemeenschappen worden belangrijke data en gebeurtenissen herdacht. Dat is belangrijk voor het zelfrespect en de zingeving aan alle pijn die de migratie met zich mee heeft gebracht. Ook de Nederlandse samenleving heeft er baat bij, want zo krijgen nieuwe perspectieven op de geschiedenis een plaats.
Voor het verslag van de projectendag, klik hier>>

In gesprek met...

Swon het Seniorennetwerk en studenten van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) voerden gesprekken met Antilliaanse, Surinaamse, Indische, Molukse, Turkse en Marokkaanse ouderen in Nijmegen over thema's op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De bevindingen uit deze gesprekken zijn besproken met vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappen en instellingen. Uit de ontmoetingen zijn acht vraagpatronen gedestilleerd, zoals bijvoorbeeld: 'Wij worden ouder. Wie moet er voor ons zorgen als onze kinderen dat straks niet kunnen?' of 'Ouder worden en wonen in Nederland. Hoe ziet dat eruit?'.
Zowel de uitgebreide rapportage 'In gesprek met...' als de brochure met de samenvatting, kunt u downloaden, klik hier>>
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Conny van der Aalsvoort, c.aalsvoort@swon.nl of 024-381 27  56.

Beweeg je brein!

Als we ouder worden komt het steeds vaker voor dat we niet snel op de naam van iemand kunnen komen. In een gesprek weten we opeens niet meer hoe de plant heet die ieder voorjaar zo mooi bloeit. Gelukkig schiet ons de naam een kwartiertje later wel weer te binnen. Het is een feit: het ouder worden heeft gevolgen voor het functioneren van ons brein. Maar toch hoeven we ons daar niet zomaar bij neer te leggen. Ons brein is flexibel. Het kan zich aanpassen en is makkelijk te verbeteren en te maximaliseren.

Het NOOM organiseert in samenwerking met Kerszenblat Events een training voor actieve vrijwilligers uit de organisaties van en voor (oudere) migranten in de provincie Utrecht en het westelijk deel van Gelderland. Denk aan plaatsen als: Utrecht, Woerden, Vianen, Houten, Nieuwegein, Leerdam, Zeist, Driebergen, Soest, Barneveld, Tiel, Amersfoort, Armelo, Nunspeet.

In de training maken de deelnemers kennis met een methodiek die

  • Werken met het geheugen combineert met beweging
  • Daardoor effectiever is dan alleen cognitieve training van het geheugen
  • Goed aansluit bij de leefwereld van ouderen uit verschillende culturen.

Op basis van de training kunnen de deelnemers in hun eigen groep of omgeving aan de slag met geheugentraining.

Datum:                      Maandag 27 februari 2012
Tijd:                           10.00 - 16.30 uur
Locatie:                     Aristo Utrecht, t.o. station Utrecht Lunetten
                                   Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht

Deelnemers krijgen een uitgebreide trainingsmap met de basisinformatie over de werking van de hersenen, de methodiek, voorbeelden van oefeningen en werkmateriaal.
Deelname is gratis. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, ALLEEN voor vrijwilligers in de provincie Utrecht en westelijk Gelderland.
Voor de uitnodiging, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>> 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Yvonne Heygele, E heygele@netwerknoom of T 06 133 54 327.

Deze training vindt plaats in het kader van de Stimuleringsprijs die het NOOM heeft ontvangen van NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen).

Loesje op zoek naar wijsheden oudere migranten

Loesje - u weet wel van die eigenwijze affiches - is op zoek naar buitenlandse wijsheden. Vorig jaar heeft Loesje via workshops en haar website een heleboel Nederlandse wijsheden verzameld. Nu wil ze die graag uitbreiden met levenswijsheden van oudere migranten.
Heeft u een eigen-wijsheid? Wat zei uw moeder vroeger altijd? Welk bekend spreekwoord geeft u moed en kracht? Stuur hem in! De resultaten komen op de site van Loesje. Een selectie wordt gepubliceerd in een boek.

Een paar voorbeelden die we bij het NOOM al verzameld hebben:
Je diploma is je eerste man.
Samenkomst is het hoogste goed.
Als vrouw moet je ervoor zorgen dat je van een sinaasappelkistje naar een stoel verhuist.
Als je vroeg begint eindig je ook ook vroeg.

Uw wijs(gerig)heden kunt u mailen naar dewereld@loesje.nl of opsturen naar Loesje wijsheidsinzameling, Postbus 1045, 6801 BA Arnhem.
Schrijf in uw eigen taal en de Nederlandse vertaling erbij!

Afmelden nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te zenden naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.