Logo
NIEUWSBRIEF   
21 februari 2012   

Valpreventie en valtraining

Valpreventie bij ouderen staat de laatste tijd hoog op de agenda. Ook bij de organisaties van oudere migranten is de belangstelling groot. Als je ouder wordt heb je meer kans om te vallen. Dat kan met verschillende oorzaken te maken hebben: je wordt minder beweeglijk, het gezichtsvermogen wordt minder, de spierkracht is niet meer wat die vroeger was. Jaarlijks moeten vele duizenden ouderen naar het ziekenhuis vanwege een val in huis of op straat. Gelukkig kunnen ouderen er zelf veel aan doen om vallen te voorkomen.  

Het NOOM organiseert een training over ‘Valpreventie en valtraining’ voor vrijwilligers die activiteiten organiseren met en voor oudere migranten. Het wordt een hele praktische dag waarop iedereen veel zelf kan oefenen. De oefeningen zijn leuk en nuttig voor jezelf, maar ook goed toe te passen in het werken met minder vitale ouderen. We werken aan balans, evenwicht, spierkracht, coördinatie, souplesse en reactievermogen. De oefeningen zijn gebaseerd op t’ai chi.

De training wordt verzorgd door dhr. Kierty Verbooy (docent Krijgskunsten en KOAN-therapeut) en Mw. Jeannette Verbooy-Tatipata (docent Meer bewegen voor Ouderen, Yoga-docent en oefentherapeut Mensendieck)

Datum:                       Vrijdag 9 maart 2012
Tijd:                            10.00 - 16.30 uur
Locatie:                     Aristo Utrecht,
                                     t.o. station Utrecht Lunetten
                                    Brennerbaan 150
                                    3524 BN Utrecht

Deelnemers aan de training krijgen een dvd en handleiding voor ondersteuning van activiteiten in eigen kring.

Deelname is gratis. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Opgave zo spoedig mogelijk bij Yvonne Heygele,
E heygele@netwerknoom.nl of T 06 133 54 327.

Voor het programma, klik hier>>
Voor het opgaveformulier, klik hier>>

Seniorvriendelijke ziekenhuizen

Met de toenemende vergrijzing is de tijd meer dan rijp voor seniorvriendelijke ziekenhuizen. Op dit moment bestaat de ziekenhuispopulatie voor bijna 60% uit senioren. De ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG starten daarom een initiatief om de seniorvriendelijkheid in kaart te brengen, met als focus de doelgroep kwetsbare ouderen. MediQuest ondersteunt de ouderenbonden bij dit traject.
Voor meer informatie, klik hier>>

Website huisarts-migrant.nl

Eind vorig jaar heeft Pharos de website huisarts-migrant.nl gelanceerd. De website is ontwikkeld voor huisartsen met specifieke vragen over de zorg aan allochtone patiënten en biedt online ondersteuning bij consulten.

Huisartsen, met name in achterstandswijken, hebben behoefte aan snel opzoekbare informatie over etnische- en culturele aspecten van ziekten en gezondheidszorg. De nieuwe informatiesite biedt hen goed onderbouwde maar beknopt opgeschreven informatie over specifieke aspecten van de huisartsenzorg voor allochtone patiënten, een taalbarrière of cultuurverschillen. De teksten zijn zo geschreven dat ze tijdens het consult gemakkelijk en snel te raadplegen zijn. Huisartsen krijgen digitaal toegang tot uitgebreide en praktische informatie variërend van ziektebeelden specifiek voor allochtone patiënten tot aan kennis over sociale problematiek en reizigersgeneeskunde.

Pharos heeft de website ontwikkeld in nauwe afstemming met het Nederlandse Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging. 
Voor de website huisarts-migrant.nl, klik hier>>

 

CABO Amsterdam: 10 jaar!

Stichting CABO voor oudere migranten in Amsterdam bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft CABO Amsterdam tien portretten gemaakt van vrijwilligers die actief zijn bij de ondersteuning van oudere migranten. Elk begin van de maand verschijnt het volgende portret. Als eerste in de rij kunt u kennismaken met Antonio Cogoni. Hij is al 11 jaar actief voor de Italiaanse gemeenschap.
Klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.