Logo
NIEUWSBRIEF   
8 maart 2012   

Hersenen in beweging!

We hebben vandaag heel veel geleerd. Het was vooral leuk dat we zelf zo creatief aan de slag zijn geweest.
Er zijn allerlei verschillende spelelementen langsgekomen. Daar kunnen we zelf meteen mee aan het werk.
De training was een echte uitdaging. Nu kunnen wij zelf onze deelnemers uitdagen!

De training 'Beweeg je brein! Conditietraining voor de hersenen' op maandag 27 februari in Aristo Zalen in Utrecht maakte veel los: niet alleen de armen en de benen, maar ook enthousiasme! Twintig vrijwilligers van verschillende achtergronden en leeftijden, actief binnen de organisaties van oudere migranten, maakten kennis met de methodiek van cognitieve stimulatie en bewegen. De Argentijnse bewegingswetenschapster en trainer, Laura Kerszenblat, zelf migrante, heeft deze aanpak ontwikkeld om ouderen te activeren. In het ochtendprogramma werden de diverse onderdelen toegelicht en geoefend. De methodiek omvat bewegen op muziek, ademhalingsoefeningen, oefeningen met het brein en teamspellen. De oefeningen met het brein richten zich op waarneming en concentratie, het korte en lange geheugen, logica, rekenen, taal en ruimtelijke oriëntatie. Door verschillende delen van de hersenen te prikkelen is de methode veel effectiever en breder dan reguliere geheugentrainingen. Met behulp van afwisselende spelvormen ontstaat er een vrolijke en ongedwongen sfeer, waarin iedereen kan meedoen. In de diverse spelonderdelen kunnen heel goed 'eigenheden' worden toegevoegd, zoals muziek van het land van herkomst, voorwerpen of foto's van vroeger en door gedeelde herinneringen als startpunt te nemen.

In de middag kregen de deelnemers de opdracht om zelf in groepjes oefeningen te maken. Die werden ter plekke op de rest van de groep uitgeprobeerd. De vrijwilligers leefden zich uit in creativiteit, wat precies de bedoeling was geweest. De conclusie was dan ook dat iedereen zich de basis van de methodiek goed eigen had gemaakt en toegerust was om deze zelf verder in eigen kring toe te passen en verder te ontwikkelen.

De training vond plaats in het kader van de Best Practices van NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen, regionaal netwerk in het Nationaal Programma Ouderenzorg), waarbinnen NOOM in het voorjaar van 2011 een Stimuleringsprijs heeft ontvangen. Dankzij deze prijs kon het NOOM in samenwerking met Laura Kerszenblat de methodiek 'Beweeg je brein!' uittesten binnen verschillende groepen ouderen, een introductiefilm samenstellen en de aanpak in de NUZOregio uitrollen. Vanwege de goede resultaten tot dusver gaat het NOOM op zoek naar financiering voor een landelijke uitrol.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Yvonne Heygele,
M 06 133 54 327, E heygele@netwerknoom.nl

Geld terug van de Belastingdienst?

Het is weer tijd voor de belastingsaangiften. Wie weet komt u in aanmerking voor aftrek van specifieke zorgkosten. Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan kunt u die vrijwel zeker aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting onder het kopje 'specifieke zorgkosten'.
Op de website meerkosten.nl heeft de CG-Raad korte en duidelijke informatie opgenomen. U kunt daar in 9 korte vragen en antwoorden precies vinden hoe u te werk moet gaan.
Voor informatie over teruggave specifieke zorgkosten, klik hier>> 

Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg

Ouderenmishandeling staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Waar ouderen afhneklijk zijn van de zorg van anderen moeten zij zich veilig kunnen voelen en veilig kunnen zijn.
In het kader van het Nationale Actieplan 'Ouderen in veilige handen' is vorig jaar het meldpunt 'Ouderenmishandeling in de zorg' van start gegaan.
Hier kunt u terecht met concrete klachten over of vermoedens omtrent ouderenmishandeling in zorginstellingen. Het kan bijvoorbeeld gaan over lichamelijke of psychische mishandeling, maar ook om verwaarlozing of diefstal.
Voor meer informatie en meldingen, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen projs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'afmelding nieuwsbrief'.

Bewegen loont!

Ook op latere leeftijd - of misschien wel: juist op latere leeftijd - is het belangrijk om in beweging te blijven. In kringen van oudere migranten dringt het besef door dat een actieve leefstijl veel positieve effecten heeft:

  • Bewegen houdt u gezond
  • Bewegen vertraagt de processen van het ouder worden
  • Bewegen houdt u fit en vitaal
  • Bewegen geeft een positief gevoel
  • Bewegen vergroot uw sociaal netwerk.

Hierover is een nieuwe brochure verschenen, waarin informatie te vinden is over allerlei vormen van sport en bewegen. Er staan voorbeelden van dagelijkse oefeningen in. En er wordt antwoord gegeven op allerlei vragen over bewegen en lichamelijke klachten. 
De brochure is samengesteld in het kader van het project Gezond Ouder Worden en Blijven, een samenwerkingsproject van Unie KBO, PCOB, NOOM, NVOG en LOC Zeggenschap in zorg.
Voor de brochure 'Bewegen loont', klik hier>>