Logo
NIEUWSBRIEF   
20 maart 2012   

Training Effectief Onderhandelen

Onderhandelen wordt steeds belangrijker als je op lokaal niveau resultaten wil boeken voor je achterban. Het kan gaan om een subsidie voor een activiteit, betrokkenheid van de gemeente en instellingen bij de doelgroep van oudere migranten of het maken van afspraken met een zorginstelling of woningcorporatie.


Om op dit vlak de kansen op succes te vergroten organiseert het NOOM een training ‘Effectief onderhandelen’ voor bestuursleden en actieve vrijwilligers uit de organisaties van en voor oudere migranten.

Datum:                       Zaterdag 14 april 2012
Tijd:                            10.00 – 16.00 uur
Locatie:                      PGO Support
                                    Piet van Dommelenhuis
                                    Churchilllaan 11, 17 etage
                                    Utrecht

Deze training is ook in 2010 al eens uitgevoerd, tot grote tevredenheid van de deelnemers. Vandaar deze herhaling!
Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor een lunch wordt gezorgd.
Een reiskostenvergoeding is mogelijk.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan!
De beschikbare plaatsen zullen zo evenredig mogelijk verdeeld worden over de lidorganisaties.

Voor de uitnodiging, klik hier>>
Voor een opgaveformulier, klik hier>>

Doe mee aan Seniorvriendelijke Ziekenhuizen!

Onlangs berichtten we al kort over een nieuw project om te komen tot ouderenvriendelijke ziekenhuizen. Samen met de andere ouderenorganisaties wordt in een periode van vier jaar gewerkt aan een keurmerk voor ziekenhuizen die de organisatie van de zorg aangepast hebben aan de wensen en behoeften van ouderen. Het NOOM neemt hieraan graag deel om ook mee te kijken vanuit de vraag of de ziekenhuizen ook rekening houden met de specifieke wensen en behoeften van oudere migranten en rekening houden met de diversiteit onder ouderen.

Daarom is het ook belangrijk dat vanuit onze achterban vrijwilligers gaan deelnemen. U kunt op drie manieren meedoen:

  • door u te laten interviewen of andere ouderen hiervoor voor te dragen
  • door deel te nemen aan een focusgroep
  • door als seniorscout ziekenhuizen te bezoeken.

U kunt zich als inidvidu aanmelden, maar ook als groep.

Voor meer informatie, klik hier>>
Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij Freddy May, coördinator van het NOOM, T 06 53 55 4818 of E may@netwerknoom.nl.

Petitie Spaar de 65plussers

Radio MART (Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie) is een actie gestart om handtekeningen te verzamelen om te protesteren tegen de onevenredig harde wijze waarop 65plussers getroffen worden door de bezuinigingen. Freddy May, coördinator van het NOOM is de laatste tijd meerdere keren te horen geweest op radio MART om de effecten van de bezuinigingen voor de oudere migranten nader toe te lichten. Iedere keer komen er veel vragen en reacties. Daarop heeft radio MART het initiatief genomen tot de handtekeningenactie. Het streven is om voor begin mei 40.000 handtekeningen te verzamelen.
Doe ook mee!
U kunt ondertekenen via de website, klik hier>>
Maar u kunt ook zelf een handtekeningenlijst kopiëren.  Laat deze in uw eigen omgeving invullen en stuur hem op naar Radio Mart, t.a.v. dhr. M. Sordan, Elektronstraat 15, 1014 AP Amsterdam. 
Voor de petitietekst met handtekeningenlijst, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl, met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.  

Training Familiezorg voorziet in een behoefte

Op 7 maart 2012 heeft het NOOM samen met het Expertisecentrum Familiezorg als proef een training verzorgd over familiezorg. Circa 30 vrijwilligers en kaderleden van de lidorganisaties van het NOOM namen hieraan deel.
De training behandelde drie belangrijke aspecten die een rol spelen bij familiezorg of mantelzorg; 

  • Wat is familiezorg en waar hebben zieke ouderen recht op?
  • Waarom is het essentieel om te werken met de methodiek van de zorgdriehoek cliënt, familiezorger en zorgprofessional? 
  • Wat zijn tips voor een goede communicatie met zorginstellingen?

Ine Bertens van het Expertisecentrum Familiezorg ging verder in op de zorgdriehoek en waarop cliënten recht hebben in de zorg. Ine kon daarbij putten uit haar ruime ervaring als wijkverpleegkundige. Hans Schellekens, voormalig manager in verpleging en verzorging en vrijwilliger van het NOOM, gaf een presentatie en voorbeelden over wat komt kijken in de communicatie tussen de cliënt, familie en zorginstellingen.

De deelnemers uitten na afloop van de training hun waardering over de behandelde onderwerpen. Vooral omdat deze zo praktisch waren en direct toegepast konden worden bij hun werkzaamheden als vrijwilliger, kaderlid of in een aantal gevallen ook zelf als familiezorger. Enkele reacties:

Zo hebben we nooit gedacht over de gevolgen van communicatie met zorgprofessionals.
Eigenlijk probeert iedereen zijn best te doen.
Nu weet ik eindelijk wat allemaal mogelijk is aan hulpmiddelen voor ouderen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Na afloop ontvingen de deelnemers een certificaat. Tevens krijgen zij de powerpoint presentaties per mail toegezonden.
Op basis van deze succesvolle training gaat het NOOM samen met het Experisecentrum Familiezorg na of er mogelijkheden zijn om deze training vaker te organiseren.