Logo
NIEUWSBRIEF   
1 mei 2012   

NOOM bestaat vijf jaar!

Het NOOM bestaat inmiddels vijf jaar. Het bestuur, adviseurs en personeel van het NOOM kunnen met trots terugkijken op het eerste lustrum. Het is belangrijk dat er een organisatie is waarin de oudere migranten voor zichzelf spreken. En minstens zo belangrijk is dat we als organisatie laten zien hoe je ondanks tal van verschillen kan samenwerken op punten die ons gezamenlijk ter harte gaan. In brede kring vindt het NOOM bondgenoten om de belangen van de oudere migranten te behartigen en hun kwetsbare maatschappelijke positie op de agenda te plaatsen.
We bedanken al onze relaties voor de plezierige en opbouwende samenwerking in de afgelopen vijf jaar. En natuurlijk zullen we ons keihard blijven inzetten voor onze ouderen die in deze turbulente tijden extra solidariteit hard nodig hebben! 

Klacht naar Commissie Gelijke Behandeling

Tijdens de onlangs afgeronde voorlichtingscampagne over de AOW bleek het weer duidelijk: de migrantenouderen hebben extra te lijden onder de maatregelen die de regering neemt om de crisis te lijf te gaan. Er is veel onrust omdat men de maatregelen niet begrijpt en onrechtvaardig vindt. Vanaf 1 januari 2012 wordt de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen beschouwd als inkomen en als zodanig verrekend met het Aanvullend Inkomen Ouderen (AIO). Alle ouderen in Nederland ontvangen de KOB, maar de allerarmsten, de ouderen met een AIO, krijgen dit extraatje niet meer. Als we daarbij bedenken dat 9 van de 10 mensen met een AIO allochtoon zijn, dan is het duidelijk waar de rekening van deze bezuiniging wordt neergelegd.
De tweedeling tussen arme ouderen en héle arme ouderen groeit. Als dan ook nog relatief veel oudere migranten behoren tot de categorie héle arme ouderen, dan lijkt deze tweedeling ook nog eens culturele scheidslijnen te gaan volgen.
Het NOOM maakt zich ernstig ongerust over de gevolgen van de regeringsmaatregelen. Daarom dient het NOOM samen met FNV, CNV, CSO, de LOM Samenwerkingsverbanden en alle aangesloten lidorganisaties een dezer dagen een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling.
Gonnie Kaptein van Lize heeft voor het NOOM de recente overheidsmaatregelen op een rijtje gezet, klik hier>>

Afmelding nieuwsbrief

Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen die via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Ook samenwerkingsrelaties krijgen de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar heygele@netwerknoom.nl met als onderwerp 'Afmelding nieuwsbrief'.

Succesvol onderhandelen met het NOOM

Op zaterdag 14 april 2012 hebben jeanny Vreeswijk-Manusiwa en Hans Schellekens 28 deelnemers een training gegeven in Effectief Onderhandelen. De training vond plaats in het kader van Betrokken bij Buurtbeleid. 
Onderhandelen wordt steeds belangrijker als je resultaten wilt boeken voor je achterban op lokaal niveau. Onze organisaties worden steeds meer afhankelijk van gemeentelijke besluitvorming en subsidies. Samenwerking met gemeente en andere lokale organisaties wordt steeds belangrijker. Hoe bereid je je voor op zo'n proces van onderhandeling, hoe blijf je trouw aan je eigen uitgangspunten, hoe ga je om met 'geven en nemen'?


In het ochtendprogramma werd aandacht besteed aan de theorie: de principes van onderhandelen, verschillende fases, het creëren van een win-win-situatie. belangrijke vragen kwamen aan de orde: Wat te doen bij stroing? En wat moet je vooral NIET doen? In de midag gingen de deelnemers in vier groepen aan de slag met een rollenspel. Want onderhenadelen is iets wat je moet doen! Daarom speelden ze situaties na waarin onderhandeld moest worden met de wethouder, een kerkgenootschap, andere vrijwilligersorganisaties en met een zorginstelling. Het oefenen was beslist niet gemakkelijk, maar wel heel leerzaam, zo bleek uit de evaluatie. Een van de deelnemers verwoordde de winst van de dag ongeveer als volgt: 'Eigenlijk ben je iedere dag wel aan het onderhandelen, thuis, in de winkel, op je werk. Het is goed om je daar bewust van te worden., dan heb je heel veel oefensituaties en kun je er steeds beter in worden!'. 

Wonderen doen met weinig geld

In het najaar hadden oudere vrouwen van Nederlandse, Turkse, Surinaamse en Molukse achtergrond in verschillende plaatsen al in eigen kring met elkaar gesproken over de 'kunst van het rondkomen met weinig geld'. Meestal is het geen onderwerp waar je gemakkelijk over spreekt. Niemand zegt graag van zichzelf dat hij of zij in armoede leeft. Dat houd je het liefst voor jezelf. Maar met de aanhoudende bezuinigingen gaan steeds meer gemeenten aan de slag met een armoedebeleid. Om ervoor te zorgen dat alle groepen daarbij op een goede manier in beeld komen is het belangrijk dat ook de ouderen zich hierover laten horen. En met name oudere vrouwen, waaronder de migrantenvrouwen oververtegenwoordigd zijn, horen tot de laagste inkomensgroepen in de samenleving. Daarom hebben FNV Vrouwenbond en het NOOM het initiatief genomen tot het project 'Wonderen doen met weinig geld'.

Na de gesprekken in eigen kring vonden op 13 en 17 april in Rotterdam en Zwolle twee regionale ontmoetingsbijeenkomsten plaats. Vanwege de grote belangstelling werden de bijeenkomsten ook toegankelijk gemaakt voor vrouwen die eerder nog niet mee hadden kunnen doen aan een gespreksbijeenkomst. In Rotterdam namen zo'n 30-40 Nederlandse, Surinaamse, Kaapverdiaanse, Caribische, Afghaanse, Iraanse en Indische vrouwen deel. In Zwolle was de opkomst nog veel groter: ca. 70 Nederlandse, Turkse, Surinaamse en Molukse vrouwen maakten kennis met elkaar en wisselden ervaringen uit.

Het was absoluut bijzonder om te zien dat er zoveel openheid was om het onderwerp bespreekbaar te maken. Er werden ook volop tips geformuleerd waar anderen weer van konden leren. In de middag volgden workshops over budgetteren, schuldhulpverlening en financiële regelingen. De ontmoetingsbijeenkomsten waren zeer geslaagd met een grote opkomst. Het onverwacht hoge aantal deelneemsters in Zwolle deed een groot beroep op de flexibiliteit en creativiteit van de organisatoren en alle aanwezigen, maar de belangstelling geeft wel aan hoeveel het onderwerp 'Wonderen doen met weinig geld' losmaakt. Voor veel vrouwen was de herkenning onderling groot.  Een belangrijk resultaat van het project tot dusver is dat het onderwerp binnen onze organisaties zelf op de agenda is geplaatst. In juni volgt nog een laatste ontmoetingsbijeenkomst in Amsterdam. Daarna gaan FNV Vrouwenbond en NOOM bekijken op welke wijze we het project kunnen voortzetten om de bevindingen tot dusver onder de aandacht te brengen van politiek en beleidmakers op lokaal niveau.
Voor de meest recente versie van de Tipwijzer Wonderen doen met weinig geld, klik hier>>